Digitalisering

Et digitalt oljefelt

Med godt samarbeid og løsningsfokus på krevende utfordringer, utviklet Telenor en helt skreddersydd løsning for Equinor for det nye Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Andre bransjer vil kunne dra god nytte av resultatet.

Johan Sverdrup-feltet

Equinor og Telenor er to store, norske selskaper med lang historie, både sammen og hver for seg. Nå har de samarbeidet rundt utviklingen av Equinors "Digital feltarbeider"-visjon, et nøkkelelement under bygging og drift av det nye Johan Sverdrupfeltet i Nordsjøen.

- Equinor utfordret oss til å tenke nytt og annerledes, og teste ut ting som ikke var kommet helt på langsida enda, forteller Pål Vasseng, Key Account Manager for Equinor hos Telenor. Han nevner blant annet mPort, som alle Telenors bedriftskunder vil nikke gjenkjennende til, og kan fortelle at det konseptet sprang ut av et samarbeidsprosjekt mellom Equinor og Telenor.

Digitale feltarbeidere for et digitalt oljefelt

160 kilometer ut i havet fra Stavanger ligger Johan Sverdrup-feltet, det nyeste og mest avanserte olje og gassfeltet på den norske sokkelen, og kanskje i verden. Feltet tar i bruk en rekke nye digitale løsninger. Det omtales som fremtidens oljefelt; kulminasjonen av 50 års teknologiutvikling på den norske havbunnen. Som en del av byggingen og planleggingen av driften, utviklet Equinor "Digital Feltarbeider", en ny visjon for de som skal jobbe der.

Tor Tønnesen, Prosjektleder i Equinor, forteller at "Digital Feltarbeider" er et Equinor konsernprogram som skal rulles ut på mer enn 40 Equinor-anlegg, både offshore og på land: - Det handler om å tilrettelegge på havet, byggeplasser og andre steder, slik at medarbeidere under slike forhold skal kunne jobbe like enkelt og digitalt som oss som sitter på et kontor. De skal enkelt ha tilgang til informasjon de trenger når de trenger det og der de er, være online og kunne kommunisere i real time med de de jobber sammen med. At vi har valgt iOS og Apples produkter har å gjøre med brukervennlighet, arbeidskapasitet og sikkerhet. 

De digitale feltarbeiderne skal etter hvert jobbe i hele produksjonskjeden, både på plattformer på havet, på byggeplasser og på raffinerier. De utfører komplekse oppgaver i tøffe og krevende omgivelser, med skyhøye krav til sikkerhet, nøyaktighet og kvalitet, og har mye verne- og kommunikasjonsutstyr å holde rede på. De bruker terminalene til alt fra å holde seg oppdatert på prosedyrer og sjekklister, få opp tekniske tegninger der de trenger dem, kommunikasjon, informasjon fra styringssystemer, se på 3D-modeller av plattformene og datablad av kjemikalier.

 Men Tor forteller at de møtte på en stor utfordring for å realisere denne visjonen: - Det måtte utvikles deksler for iOS enhetene slik at de kunne brukes i områder med høy eksplosjonsfare.

Les mer om digital feltarbeider

Med moderne teknologi som augmented reality og digitale tvillinger blir den digitale feltarbeideren en realitet for Equinor.
Med moderne teknologi som augmented reality og digitale tvillinger blir den digitale feltarbeideren en realitet for Equinor.

Skreddersydd løsning

Telenor og Equinor fant derfor et firma i Nederland, Atexxo, som kunne utvikle et nytt deksel-konsept, basert på detaljerte spesifikasjoner fra Equinor. Dekselet beskytter iPad- og iPhone-terminaler uten å hindre noen av funksjonene, slik at kamera, skjerm og til og med fingeravtrykksensoren fungerer akkurat som de skal.

Pål Vasseng kan fortelle at det har vært et utfordrende men morsomt prosjekt og at Telenors jobb på Johan Sverdrup har vært å bidra til å bygge opp Equinors egne ressurser innen digitalisering og mobil teknologi: - Johan Sverdrup er jo tross alt verdens første heldigitale arbeidsplass for olje og gassbransjen.

Som en del av samarbeidet rundt konseptutviklingen har Telenor de siste tre årene også hatt en egen teknisk konsulent utplassert hos Equinor. Han har bidratt med leveranse og klargjøring av utstyr, opplæring av personell og support, i tillegg til å være en teknisk ressurs for ledergruppa for å prioritere rask fremgang av applikasjonsutvikling.

Hittil har introduksjonen av de digitale feltarbeiderne gått over enhver forventning. I tillegg til terminalene har over 30 apper vært brukt under planlegging, bygging og driften av feltet. Ved siden av vanlige, såkalte enterprise-apper, har mer avansert teknologi som 3D, augmented reality (AR) og digital tvilling bidratt til store fremskritt og nye erfaringer.

Åpnet en måned før tiden

Johan Sverdrup åpnet høsten 2019, en måned før tiden, noe som betyr mange ekstra millioner kroner for nordmenn. Over de neste 50 årene er det forespeilet å tjene inn over 900 milliarder kroner til den norske statskassen.

Andre bransjer kan ha store fordeler av samme løsning

Det Telenor har lært av samarbeidet og utviklingen av disse løsningene vil utvilsomt også komme andre bransjer til gode. Det er ikke vanskelig å se at feks gruvedrift, kjemisk industri, produsenter av løsemidler, maling og trykking av tekstiler er bransjer der disse løsningene vil kunne bidra til økt effektivitet og bedre arbeidsforhold.

Kontakt oss