mPort forenkler innkjøp av mobil og tilbehør. I mPort settes felles retningslinjer og regler for de ansatte slik at rutiner for innkjøp blir enklere og tydeligere. Ved bruk av mPort blir det lik behandling av alle, valgfrihet for den enkelte og mulighet for privat delbetaling. 

Virksomheten får kontroll på kostnadene, og den ansatte får friheten til å velge den telefonen han eller hun ønsker.

Ta kontakt
Klare retningslinjer for bedriften

Klare retningslinjer for bedriften

Selvbetjening for de ansatte

Selvbetjening for de ansatte

Valgfrihet og mulighet for privat delbetaling

Valgfrihet og mulighet for privat delbetaling

Fordeler for virksomheten

Lett å styre hva de ansatte har lov til å kjøpe

Én kanal/portal for alle relevante tjenester

Digitalisering av ellers manuelle prosesser

Fordeler for den ansatte

Frihet til å velge egen mobil, eventuelt med privat delbetaling

Tydelige rammer ved bytte av mobil

Får kjøpsmuligheter basert på arbeidsgivers avtale med Telenor

Din egen innkjøpsportal

I mPort har vi samlet relevante tjenester og informasjon tilpasset din virksomhet. Portalen er bygget opp slik at du selv avgjør hvilke produkter og tjenester som skal være tilgjengelige for bestilling av dine ansatte. Slik forenkles innkjøp av mobil og utstyr siden de ansatte selv kan se hva de kan kjøpe i portalen, og enkelt legge inn en bestilling.

Basert på retningslinjene virksomheten har satt kan de ansatte selv kjøpe mobiltelefon og utstyr. Ansatte kan velge å kjøpe dyrere utstyr, og selv betale mellomlegget. Løsningen muliggjør også lønnstrekk ved kjøp eller ved opphør av arbeidsforhold.

Enklere prosesser og fornøyde ansatte

Gode retningslinjer gir arbeidsgiver forutsigbare kostnader, samtidig som den ansatte opplever reglene som fornuftige og rettferdige. Med en god policy på plass slipper arbeidsgiver og ansatte tidkrevende prosesser, mPort gjør hele prosessen rundt innkjøp av mobil og utstyr enklere.

mPort støtter også bedrifter som ønsker å være mer miljøbevisste!

Vi gir deg råd om hvordan dere kan forlenge levetiden på bedriftens mobilportefølje, sikre økonomiske verdier, ivareta miljøvennlig gjenbruk og redusere bedriftens totale Co2 avtrykk.

Gjenbrukstjeneste

Åpner for gjenbruk og håndtering av brukte telefoner. Vi tilgjengeliggjør telefoner i bedriftens «egen» nettbutikk. Her viser vi alle telefonene som tilfredsstiller en enkel kvalitetssjekk.

Pantetjeneste

Retur og pant av brukte telefoner. Når telefonene ikke er i en slik stand at de kan brukes på nytt, eller bedriften ikke ønsker gjenbruk, kan administrator enkelt pante disse i et oversiktlig grensesnitt.

Miljøbonus

Ansatte tilbys en bonus for å bidra med forlengelse av levetiden på telefonen. Bedriften velger fritt både antall måneder bonusen skal gjelde samt beløp pr måned.

«God som ny»

Telenors konsept for kjøp av brukte terminaler. Her vil du finne pene eksemplarer, med 2 års garanti, som kan velges i våre digitale kanaler.

mPort: Kort forklart