Fordeler for virksomheten

  • Lett å styre hva de ansatte har lov til å kjøpe
  • Én kanal/portal for alle relevante tjenester
  • Digitalisering av ellers manuelle prosesser

Fordeler for den ansatte

  • Frihet til å velge egen mobil, eventuelt med privat delbetaling
  • Tydelige rammer ved bytte av mobil
  • Får kjøpsmuligheter basert på arbeidsgivers avtale med Telenor

Din egen innkjøpsportal

I mPort har vi samlet relevante tjenester og informasjon tilpasset din virksomhet. Portalen er bygget opp slik at du selv avgjør hvilke produkter og tjenester som skal være tilgjengelige for bestilling av dine ansatte. Slik forenkles innkjøp av mobil og utstyr siden de ansatte selv kan se hva de kan kjøpe i portalen, og enkelt legge inn en bestilling.

Basert på retningslinjene virksomheten har satt kan de ansatte selv kjøpe mobiltelefon og utstyr. Ansatte kan velge å kjøpe dyrere utstyr, og selv betale mellomlegget. Løsningen muliggjør også lønnstrekk ved kjøp eller ved opphør av arbeidsforhold.

Enklere prosesser og fornøyde ansatte

Gode retningslinjer gir arbeidsgiver forutsigbare kostnader, samtidig som den ansatte opplever reglene som fornuftige og rettferdige. Med en god policy på plass slipper arbeidsgiver og ansatte tidkrevende prosesser, mPort gjør hele prosessen rundt innkjøp av mobil og utstyr enklere.

Er virksomheten opptatt av bærekraft?

mPort har en egen gjenbruksmodul for mobiltelefoner som ikke lenger er i bruk. Det betyr at den ansatte kan velge en brukt telefon fremfor å bestille en ny. Gjenbruk av mobiltelefoner skjer innenfor egen virksomhet, og etter at telefonen har gjennomgått nødvendig prosess for sletting av innhold. Dersom det ikke er aktuelt for virksomheten å gjenbruke gamle telefoner selv, kan de pantes.

Ønsker du å vite mer om bærekraftmodulen i mPort?

mPort: Kort forklart