Digitalisering

Moderne infrastruktur skal tåle den kommende digitaliseringen

En moderne infrastruktur - i samfunnet og for næringslivet - forutsetter et solid og sikkert fundament. For når stadig flere produkter, tjenester og prosesser digitaliseres, øker også kravene til den digitale grunnmuren. Nettverket ditt, eller grunnmuren din, må være bygget for å tåle den kommende digitaliseringen.

Den kommende digitaliseringen

Alt starter med en digital plattform

Teknologi gir nye muligheter. Den legger til rette for verdiskapning og tar din virksomhet inn i fremtiden. Men mange opplever nok at praten om nettverket, eller en digital plattform er kjedelig. Den er lite synlig og blir derfor ofte gjemt og glemt. Ingen sier vel: kom å se på verdens beste grunnmur. Den bare er der og vi forventer at den leverer. Du ser den ikke, men den er overalt. Uten den stopper samfunnet.

Digitaliseringen starter akkurat her, med den solide og stabile grunnmuren. En digital plattform som holder hele den elektroniske arkitekturen samlet og trygg. Du kan ikke bygge en effektiv og trygg teknologisk fremtid på et underdimensjonert, utrygt, hullete, skjevt og mangelfullt fundament.

Ustødig digital grunn

Konsekvensen av neglisjering over lengre tid kan bli ineffektiv drift, langsom skalering, svak sikkerhet og begrensninger for valg av nye, fremtidige løsninger. Grunnmuren blir ustødig digital grunn for det du ønsker å bygge og utvikle. Dette kan igjen resultere i svakere konkurransekraft, høye kostnader, lav produktivitet og sikkerhetshull.

Det vil derfor være utrolig viktig å prioritere og investere i et nettverk som sikrer deg evnen til å nyttiggjøre deg av dataene du eier, gir deg mulighet til skalering og tar vare på sikkerheten din.

Den teknologiske transformasjonen går raskt

Digitalisering er stikkordet. Transformering er konsekvensen. Data er drivkraften. Innovasjon er en forutsetning. Er du klar?

Kunstig intelligens (AI), Tingenes internett (IoT) og chatroboter er i ferd med å bli normalen for mange. Alt går veldig fort og det er på tide å våkne. For å klargjøre virksomheten for tiden fremover blir du nødt til å henge med og bli med på skiftet. Digital transformasjon blir et nødvendig behov og en avgjørende faktor for mange bedrifter over hele verden.

Fremtiden er nå.

Vårt beste tips!

Et veldig godt utgangspunkt for å komme i gang er å kartlegge bedriftens tekniske fundament og modenhet.

Vet du egentlig hvordan det står til med nettverket ditt?

Har det huller, sprekker eller sikkerhetsbrister? Det beste tipset vi kan gi deg er å sjekke helsen på nettverket ditt. Det vil gi deg en fullstendig oversikt og en god rapport over tilstand og nødvendige tiltak.

Hjelp med dine digitale utfordringer

Et godt råd vil være å finne seg en dyktig samarbeidspartner. En som kan se dine utfordringer, gi råd og løse problemer sammen med deg. Og som kan hjelpe deg å bygge en digital plattform du trenger for å innovere og skape nye muligheter.

Digitaliseringen av samfunnet skaper hele tiden nye verdier og utviklingsmuligheter, men utvider også sårbarhetsflatene til det vi ønsker å beskytte. Å kunne ha tillit til at en samarbeidspartner tar vare på IT-sikkerheten din i digitaliseringsprosessen vil kunne gi deg den tryggheten du trenger.