Vi sørger for å gi deg en grundig kvalitetsgjennomgang av hele bedriftens systemportefølje og avdekker eventuelle svakheter og sikkerhetshull. På bakgrunn av analyser og tester vil du få en utfyllende tilstandsrapport og anbefalinger om nødvendige forbedringstiltak. Du kan ikke starte et bedre sted enn med innsikt hvis du ønsker en status på nettverk, hardware og software, samt sikkerhet før en utbedring eller oppgradering.

Med innsikt får du:

En oversikt over hvilke komponenter som er i nettverket

Et godt planleggingsgrunnlag for fremtidig utskifting av utstyr

Avdekker om utstyr er end-of-life eller end-of-support

Sjekker innstillinger og konfigurasjoner

Gir deg oversikt over alle sårbarheter og sikkerhetshull

Viser totalbildet av IT-sikkerheten i virksomheten

Innsikt gir disse fordelene

Avvik

Identifiserer avvik

Sørger for å identifisere eventuelle avvik.

Trygt nett

Bidrar til trygghet og stabilitet

Sørger for bedre sikker, stabil og pålitelig infrastruktur.

Full oversikt

Gir deg full oversikt

Sørger for bedre oversikt over hardware og lisenser.