Vi sørger for å gi deg en grundig kvalitetsgjennomgang av hele bedriftens systemportefølje og avdekker eventuelle svakheter og sikkerhetshull. På bakgrunn av analyser og tester vil du få en utfyllende tilstandsrapport og anbefalinger om nødvendige forbedringstiltak. Du kan ikke starte et bedre sted enn med innsikt hvis du ønsker en status på nettverk, hardware og software, samt sikkerhet før en utbedring eller oppgradering.

Med innsikt får du:

  • En oversikt over hvilke komponenter som er i nettverket
  • Et godt planleggingsgrunnlag for fremtidig utskifting av utstyr
  • Avdekker om utstyr er end-of-life eller end-of-support
  • Sjekker innstillinger og konfigurasjoner
  • Gir deg oversikt over alle sårbarheter og sikkerhetshull
  • Viser totalbildet av IT-sikkerheten i virksomheten

Innsikt gir disse fordelene