Vi sørger for å gi deg en grundig kvalitetsgjennomgang av hele bedriftens systemportefølje og avdekker eventuelle svakheter og sikkerhetshull. På bakgrunn av analyser og tester vil du få en utfyllende tilstandsrapport og anbefalinger om nødvendige forbedringstiltak. Du kan ikke starte et bedre sted hvis du ønsker en status på nettverk, hardware og software, samt sikkerhet før en utbedring eller oppgradering.

  • Få en oversikt over hvilke komponenter som er i nettverket
  • Gir et godt planleggingsgrunnlag for fremtidig utskifting av utstyr
  • Avdekker om utstyr er end-of-life eller end-of-support
  • Sjekker innstillinger og konfigurasjoner
  • Gir deg oversikt over alle sårbarheter og sikkerhetshull
  • Viser totalbildet av IT-sikkerheten i virksomheten

Fordeler med god innsikt