Merk! Nye vilkår gjelder fra 15. oktober 2018. Se oversikt vilkår ›

1. Virkeområde og vilkår

Følgende vilkår gjelder for avtale mellom Telenor Norge AS, (Telenor) og kunden om levering av tjenesten Sikker ID, heretter kalt tjenesten.  

Det vises for øvrig til Telenors generelle forretningsvilkår av 1.3.2015 som gjelder så langt disse passer. I tilfelle motstrid mellom vilkår for tjenesten og Telenors generelle forretningsvilkår, går nærværende vilkår foran de generelle.  Telenors behandling av personopplysninger er inntatt i Telenors erklæring om personvern og sikkerhet. Se denne for mer utfyllende beskrivelse av Telenors behandling av personopplysninger.

2. Beskrivelse av tjenesten Sikker ID

Tjenesten er ment å bidra til økt beskyttelse av kundens ID på internett, samt en trygghet dersom kunden skulle bli utsatt for ID-tyveri.

Sikker ID er en tjeneste som består av 2 komponenter

  • Sikker ID-tyveriforsikring
  • Sikker ID-monitorering

Sikker ID kan kun benyttes av den som er registrert som juridisk eier av abonnementet og dermed kunde av Telenor, og ikke av den som er registrert som bruker. 

Eier av Sikker ID vil ha en ID-tyveriforsikring fra HELP fra tjenesten aktiveres, mens ID-monitorering må aktiveres av kunden selv og vil ikke begynne å fungere før kunden har bekreftet sine opplysninger. 

Tjenesten vil bli avsluttet når kunden sier opp sitt siste post-paid taleabonnement hos Telenor.

3. Beskrivelse av tjenesten ID-tyveriforsikring

ID-tyveriforsikringen er ment å hjelpe kunden dersom kunden blir utsatt for ID-tyveri, eller ønsker hjelp til å fjerne uønsket innhold fra nettet. 

ID-tyveriforsikringen er levert av HELP, og forsikringsvilkårene må være oppfylt for at ID-tyveriforsikringen skal bli gjeldende. Se vilkår.

4. Beskrivelse av tjenesten Online ID-monitorering

Tjenesten er ment å bidra til økt beskyttelse av kundens ID på internett. Tjenesten monitorerer informasjon som kunden har registrert i tjenesten.

Kunden blir varslet hvis tjenesten avdekker at informasjon er kommet på avveie. I varselet vil Telenor gi kunden forslag til tiltak som kan redusere risiko for eventuelt misbruk.  Det er imidlertid opp til kunden om han eller hun vil følge råd og veiledning som Telenor gir. 

Kunden kan aktivere og deaktivere tjenesten i Mitt Telenor eller på Mine Sider. Ved deaktivering av tjenesten slettes data som kunden registrerte i tjenesten umiddelbart, og tjenesten opphører.

Tjenesten er en «best effort» og kan ikke stoppe at kunden ikke blir utsatt for ID-tyveri, men kan bidra til å forebygge misbruk dersom de anbefalte råd og tiltak blir utført.

5. Personvern

For å kunne levere tjenesten ID-monitorering må kunden selv legg inn dataen de ønsker at Telenor skal monitorere. Data som legges inn i tjenesten behandles kun til dette formålet.  

Følgende data kan behandles (valgfritt):

  • E-post
Telenor bruker underleverandøren EyeOnID fra Sverige (Eyeonid Group AB, org no. 559005-9415) for produksjon av tjenesten. Underleverandøren opererer fra EFTA-/EØS-området. Telenor har inngått databehandleravtale med sine underleverandører, og Telenor sikrer at sine underleverandører holder et nødvendig og tilfredsstillende sikkerhetsnivå.