Vilkår for Innbytte – med eller uten SWAP-avtale

Gjeldende fra 30. november 2022

1. Parter

Partene i avtalen er kunden (Kunde) som er registrert som selger av mobilen og Telenor Norge AS (org. nr. 976 967 631) (Telenor). Telenor benytter Modino AS (Modino) som partner for å ta imot brukte mobiler. Kunde må være fylt 18 år og kunne dokumentere å være den rettmessige eieren av mobilen. Kunde aksepterer at Modino kommuniserer med Kunde elektronisk på SMS og epost.

2. Hva vilkårene gjelder

Disse vilkårene gjelder for tjenesten Innbytte (Innbytte), både med og uten SWAP-avtale, hvor du kan levere inn brukte mobiler og nettbrett (Mobil). For Innbytte uten SWAP-avtale vil du få utbetalt en engangssum. For Innbytte med SWAP-avtale vil det bli håndtert i henhold til nedbetalingsavtalen, se egne vilkår for SWAP her.

3. Mobilen

Ved Innbytte skal Mobilen være i brukbar og funksjonell stand og uten synlige skader utover normal slitasje. Med brukbar og funksjonell stand menes at alle Mobilens funksjoner skal virke som normalt. Mobilens skjerm skal også være i normalt god stand uten skader og uten svekkede eller nedsatte skjermfunksjoner. For nærmere informasjon og bilder av eksempler, se her.

Med normal slitasje i henhold til Telenors krav menes kosmetisk eller funksjonell slitasje som følger:

Som kosmetisk slitasje regnes som eksempel:

 • Små riper i glasset, men ingen hakk, bulker eller dype skraper.

 • Noen få små hakk i rammen av Mobilen.

 • Noen små riper på Mobilens ytre.

Som funksjonell slitasje regnes som eksempel:

 • Knapper som er harde å trykke inn, men fungerer som normalt.

Sjekkliste før retur av Mobil. Fullfør punktene under for å gjøre returprosessen rask og enkel:

 • Slett innhold og fjern koder. Sørg for at all personlig data er sikkerhetskopiert og slettet fra Mobilen før du sender den. Sørg for at Mobilen ikke har skjermlås, pinkode eller passord. Vi anbefaler at du bruker «Gjenopprett til fabrikkinnstillinger».

 • Behold SIM-kort og tilbehør. Fjern SIM-kort og eventuelt minnekort fra Mobilen. Behold lader og annet tilbehør.

 • Deaktiver sporingstjenester og koder. Alle koder/låsefunksjoner er deaktivert (for eksempel Find My iPhone og Find My Device).

 • Lad Mobilen, og slå den av. Ikke returner Mobilen per post hvis batteriet er fysisk skadet. Kontakt Modinos kundeservice for alternativ løsning.

Ved innsending aksepterer Kunde at det foretas en helhetsvurdering av Mobilen, før endelig verdi blir fastsatt og eierskapet overføres til Modino. I henhold til Brukthandelsforskriften §11, vil Mobilen først bli undersøkt etter en karantenetid på 14 dager. Mobilen må være komplett og uten uautoriserte deler, og kan ikke ha vært reparert på et uautorisert verksted.

Hvis skade har oppstått på Mobilen, og Kunden har forsikret Mobilen gjennom Telenor, kan Kunden samtidig benytte forsikringen for å utføre et innbytte slik at Mobilen blir i brukbar og funksjonell stand og uten synlige skader. Se vilkår for skjermforsikring her og plussforsikring her.

Dersom Kunde ønsker et slettesertifikat som bekrefter at innholdet på Mobilen er slettet på en sikker måte, kan man sende en forespørsel via epost til Modinos kundeservice

3.1 Innbytte uten SWAP

Hvis tilstanden på Mobilen er som oppgitt ved registrering, vil Kunde etter karantenetiden motta en bekreftelse per SMS. Om den ikke er ok, vil Kunde bli kontaktet av Modinos kundesenter. Modino forbeholder seg retten til å til å tilby en annen pris, etter at Mobilen er blitt inspisert. Godkjent beløp vil bli utbetalt til oppgitt kontonummer. På grunn av karantenetiden på 14 dager, kan det ta opptil tre uker før pengene er på Kundens konto. Dersom Kunde hverken besvarer henvendelser eller henter returnert Mobil, vil handelen bli gjennomført til den prisen Modino fastsetter, med et fradrag av kostnader, jf. pkt. 4.

3.2 Innbytte med SWAP

Ved Innbytte av Mobil etter 12 måneder fra inngåelsen av SWAP-avtalen, skal Kunde bytte inn mobilen som er kjøpt under SWAP-avtalen med en ny Mobil og inngå en ny 24-måneder SWAP-avtale, uten å betale noe mer for Mobilen som byttes inn. Med dette menes at dersom Mobilen byttes etter 12 måneder, slettes fakturakravet for resten av 24-månedersavtalen.

Ved Innbytte i fysisk butikk, vil eksisterende avtale avsluttes ved inngåelse av ny avtale.

Ved Innbytte i Telenors nettbutikk, vil eksisterende avtale avsluttes når Mobilen er inspisert og funnet i orden av Modino.

4. Kunde tar ikke imot Mobil som returneres

Dersom Kunde ikke aksepterer det endelige tilbudet fra Modino, eventuelt ikke besvarer henvendelsen hvor endelig tilbud fremsettes innen 7 dager, vil Mobilen bli sendt i retur til Kunde. Det samme vil skje dersom tastelås og sporing ikke er slått av.

Dersom Kunde så ikke tar imot eller henter en Mobil som blir sendt i retur skjer følgende:

 • Speditøren sender Mobilen tilbake til Modino.

 • Modino forsøker å komme i kontakt med Kunde for å sørge for at Mobilen kan returneres.

 • Hvis Modino etter dette hverken kommer i kontakt med Kunde eller lykkes med å få sendt Mobilen i retur, vil Modino gjennomføre kjøpet av Mobilen til endelig tilbud likevel. Både fraktkostnadene ved den eller de mislykkede returforsøkene og et behandlingsgebyr på NOK 300,- inkl. mva. vil bli trukket fra beløpet.

Det er viktig at Kunde er oppmerksom på og besvarer henvendelser som kommer fra Modino via SMS og epost, i og med at manglende respons og nødvendig medvirkning til å motta returnert Mobil blir ansett som en aksept av det endelige pristilbudet.