1. Partene og vilkår

Disse vilkårene gjelder for avtale om levering av tjenesten SAFE fra Telenor Norge AS (Telenor), org.nr 976 967 631, Snarøyveien 30, 1360 Fornebu. Avtaleparter er Telenor og den som er registrert som kunde hos Telenor.

Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene.

Telenors generelle avtalevilkår for privatmarkedet gjelder så langt disse passer. I tilfelle motstrid går nærværende vilkår foran de generelle avtalevilkårene.

For behandling av personopplysninger, se pkt. 6 under samt Telenors personvernerklæring.

2. Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten er ment å bidra til økt beskyttelse for kunden når kunden benytter trådløs oppkobling (WIFI-aksess) til Internett og til økt beskyttelse av kunden på Internett samt til bistand dersom kunden skulle bli utsatt for ID-tyveri.

SAFE består av 3 deler:

 • SAFE ID-tyveriforsikring. Se punkt 3,

 • SAFE ID-vakt. Se punkt 4 og

 • SAFE WiFi. Se punkt 5.

Kunden kan administrere tjenesten via appen Mitt Telenor eller via Mine Sider.

For å få tilgang til tjenestene via Mitt Telenor eller Mine sider må kunden ha registrert seg som bruker av Telenors innloggingsløsning.

Avtale om SAFE forutsetter ikke at kunden har andre avtaler hos Telenor.

3. Beskrivelse av tjenesten SAFE ID-tyveriforsikring

SAFE ID-tyveriforsikring leveres av forsikringsselskapet Help. Forsikringsvilkårene må være oppfylt for at ID-tyveriforsikringen skal bli gjeldende. Se vilkår her

ID-tyveriforsikringen er ment å hjelpe kunden ved identitetstyveri og ved krenkende nettpubliseringer.

Med identitetstyveri menes alle situasjoner hvor en person uberettiget og med vinnings hensikt bruker kundens identitet til å tilegne seg varer og tjenester, åpne en bankkonto, søke om kredittkort eller lån, søke om legitimasjon eller registrere telefon- eller andre abonnement i kundens navn.

Med krenkende nettpublisering menes krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om kunden i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett samt krenkende og lovstridige bilder av kunden, som er delt uten kundens samtykke.

4. Beskrivelse av tjenesten SAFE ID-vakt

Tjenesten er ment å bidra til økt beskyttelse av kunden på Internett.

Tjenesten monitorerer informasjon som kunden har registrert i tjenesten og kunden blir varslet via SMS hvis slik informasjon dukker opp på irregulære sider eller steder på Internett som typisk omtales som det mørke internettet.

Kunden kan registrere opptil 5 e-postadresser og 5 betalingskort i tjenesten.

SAFE ID-vakt kan bidra til å redusere samt til å forebygge misbruk dersom Telenors råd blir fulgt og anbefalte tiltak blir utført. Det er opp til kunden selv om han eller hun vil følge de aktuelle rådene og veiledning fra Telenor, og misbruk kan skje selv om råd og veiledning blir fulgt.

Telenor har ikke ansvar for eventuelt misbruk eller følger av dette.

5. Beskrivelse av tjenesten SAFE WiFi

Tjenesten er ment å bidra til økt beskyttelse av kundens data når kunden surfer på trådløse nett (WiFi) ved at data som blir sendt til og fra kundens utstyr blir kryptert når data sendes over det trådløse nettet/aksesspunktet.

Kunden kan selv skru av/på denne beskyttelsen gjennom Mitt Telenor-appen.

SAFE WiFi er tilgjengelig via operativsystemene Android og iOS.

Telenor eller vår samarbeidspartner kan ikke se hvilke nettsteder kunden besøker.

Til tross for denne sikkerhetsløsningen sin kryptering av data kan misbruk finne sted og/eller data kan komme på avveie. Telenor har ikke ansvar for misbruk eller følger av dette.

6. Behandling av personopplysninger

Telenors underleverandører og samarbeidspartnere behandler personopplysninger på vegne av Telenor. Telenor har inngått databehandleravtaler med partnerne som påser at disse holder et nødvendig og tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Se punkt 7 om sletting av data ved oppsigelse eller opphør av avtalen.

Telenor behandler følgende opplysninger for å fakturere, markedsføre, feilrette og for å videreutvikle tjenesten.

 • Kundens navn, adresse og mobilnummer,

 • kundens epost-adresse og

 • kundens bruk av tjenesten. Med dette menes informasjon om tidspunkt for inngåelse av avtalen samt oppsigelse eller terminering av samme, hvilke tjenesteelementer kunden aktiverer eller deaktiverer i SAFE og om kunden har mottatt varsel.

Telenor bruker underleverandør Eyeonid Group AB (EyeOnID), org no. 559005-9415 for produksjon av SAFE ID-tjenesten. EyeOnID er PCI DSS-sertifisert for behandling av kredittkortinformasjon.

EyeOnID behandler følgende opplysninger:

 • Epost-adresser registrert for ID-monitorering,

 • kredittkortnummer for kredittkortmonitorering

Telenors underleverandør av SAFE WiFi er Anchorfree GmbH (Anchorfree), Hansmatt 32, 6370 Stans, Switzerland.

Anchorfree behandler følgende opplysninger:

 • Kundens IP-adresse ved bruk av SAFE WiFi. (IP-adressen blir slettet når kunden avslutter oppkoblingen med SAFE WiFi.)

SAFE ID-tyveriforsikring leveres av vår samarbeidspartner Help.

Help behandler følgende opplysninger kun når kunden kontakter Help:

 • Navn,

 • adresse og

 • dato for når avtalen om SAFE ble inngått og eventuelt avsluttet.

7. Oppsigelse

Delvis oppsigelse av SAFE er ikke mulig.

Tjenesten kan sies opp med øyeblikkelig virkning.

Ved oppsigelse slettes alle data hos Telenors samarbeidspartnere og underleverandører.