Vilkår for SAFE

Gjeldende fra 01.01.2024

1. Partene og vilkår

Disse vilkårene gjelder for avtale om levering av tjenesten SAFE fra Telenor Norge AS (Telenor), org.nr 976 967 631, Snarøyveien 30, 1360 Fornebu. Avtaleparter er Telenor og den som er registrert som kunde hos Telenor.

Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene.

Telenors generelle avtalevilkår for privatmarkedet gjelder så langt disse passer. I tilfelle motstrid går nærværende vilkår foran de generelle avtalevilkårene.

For behandling av personopplysninger, se pkt. 6 under samt Telenors personvernerklæring.

2. Beskrivelse av tjenesten

SAFE er ment å bidra til økt beskyttelse for kunden når kunden benytter trådløs oppkobling (WIFI-aksess) til Internett og til økt beskyttelse av kunden på Internett samt til bistand dersom kunden skulle bli utsatt for ID-tyveri.

SAFE består av 3 deler:

 • SAFE Svindelforsikring. Se punkt 3,

 • SAFE ID-vakt. Se punkt 4 og

 • SAFE WiFi. Se punkt 5.

Kunden kan administrere tjenesten via appen Mitt Telenor eller via Mine sider.

For å få tilgang til tjenestene via Mitt Telenor eller Mine sider må kunden ha registrert seg som bruker av Telenors innloggingsløsning.

3. Beskrivelse av tjenesten SAFE Svindelforsikring

SAFE Svindelforsikring leveres av forsikringsselskapet Help. Forsikringsvilkårene må være oppfylt for at Svindelforsikringen skal gjelde. Se vilkår her

Svindelforsikringen er ment å hjelpe kunden ved identitetstyveri, misbruk av betalingsinstrument og ved krenkende nettpubliseringer.

Med identitetstyveri menes alle situasjoner hvor en person uberettiget og med vinnings hensikt bruker kundens identitet til å tilegne seg varer og tjenester, åpne en bankkonto, søke om kredittkort eller lån, søke om legitimasjon eller registrere telefon- eller andre abonnement i kundens navn.

 Med misbruk av betalingsinstrument menes misbruk av personlig bank og kredittkort herunder uttak fra minibank, betaling i butikk og nettkjøp.

 Med krenkende nettpublisering menes krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om kunden i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett samt krenkende og lovstridige bilder av kunden, som er delt uten kundens samtykke.

4. Beskrivelse av tjenesten SAFE ID-vakt

Tjenesten Safe ID-vakt er ment å bidra til økt beskyttelse av kunden på Internett.

Kunden kan registrere opptil 5 e-postadresser og 5 betalingskort i tjenesten.

Tjenesten monitorerer informasjonen som kunden har registrert og kunden blir varslet (via SMS) hvis den registrerte informasjonen dukker opp på irregulære steder på Internett som typisk omtales som det mørke internettet.

Tjenesten kan bidra til å redusere samt til å forebygge misbruk. Det anbefales at Telenors råd blir fulgt og at tiltak som blir anbefalt følges. Det er opp til kunden selv om han eller hun vil følge de aktuelle rådene og veiledning fra Telenor, og det gjøres oppmerksom på at misbruk kan skje selv om råd og veiledning blir fulgt.

Telenor har ikke ansvar for eventuelt misbruk eller følger av dette.

5. Beskrivelse av tjenesten SAFE WiFi

Tjenesten Safe WiFi er ment å bidra til økt beskyttelse av kundens data når kunden surfer på trådløse nett (WiFi). Ved bruk av tjenesten vil data som blir sendt til og fra kundens utstyr bli kryptert når data sendes over det trådløse nettet/aksesspunktet.

Kunden kan selv skru av/på denne beskyttelsen gjennom Mitt Telenor-appen.

SAFE WiFi er tilgjengelig via operativsystemene Android og iOS.

Telenor eller vår samarbeidspartner kan ikke se hvilke nettsteder kunden besøker.

Til tross for kryptering av data som skjer ved bruk av tjenesten, kan misbruk finne sted og/eller data kan komme på avveie.

6. Behandling av personopplysninger

Telenors underleverandører behandler personopplysninger på vegne av Telenor.  Telenor har inngått databehandleravtaler med partnerne som påser at disse holder et nødvendig og tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Se punkt 7 om sletting av data ved oppsigelse eller opphør av avtalen.

Telenor behandler følgende opplysninger for å fakturere, markedsføre, feilrette og for å videreutvikle tjenesten.

 • Kundens navn, adresse og mobilnummer,

 • kundens epost-adresse og

 • kundens bruk av tjenesten. Med dette menes informasjon om tidspunkt for inngåelse av avtalen samt oppsigelse eller terminering av samme, hvilke tjenesteelementer kunden aktiverer eller deaktiverer i SAFE og om kunden har mottatt varsel.

Telenor bruker underleverandør Eyeonid Group AB (EyeOnID), org no. 559005-9415 for produksjon av SAFE ID-tjenesten. EyeOnID er PCI DSS-sertifisert for behandling av kredittkortinformasjon.

EyeOnID behandler følgende opplysninger:

 • Epost-adresser registrert for ID-monitorering,

 • kredittkortnummer for kredittkortmonitorering

Telenors underleverandør av SAFE WiFi er Anchorfree GmbH (Anchorfree), Hansmatt 32, 6370 Stans, Switzerland.

Anchorfree behandler følgende opplysninger:

 • Kundens IP-adresse ved bruk av SAFE WiFi. (IP-adressen blir slettet når kunden avslutter oppkoblingen med SAFE WiFi.)

SAFE ID-tyveriforsikring leveres av vår samarbeidspartner Help.

Help behandler følgende opplysninger kun når kunden kontakter Help:

 • Navn,

 • adresse og

 • dato for når avtalen om SAFE ble inngått og eventuelt avsluttet.

7. Oppsigelse

Delvis oppsigelse av SAFE er ikke mulig.

Tjenesten kan sies opp med øyeblikkelig virkning.

Ved oppsigelse slettes alle data hos Telenors underleverandører.