Alltid På Nett-garanti

(Gjeldende fra 09.05.2017)

1 Hvem er omfattet av garantien

Alle private faste bredbåndsabonnement i Norge, som er levert av Telenor Norge AS under merkevaren «Telenor». Garantiutsteder er Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1360 Fornebu.

I tillegg til disse garantivilkårene gjelder de til enhver tid gjeldende generelle avtalevilkår for Telenor, særlige vilkår for TV og bredbånd.

2 Nærmere om garantien

Telenor garanterer at kunden skal ha en fungerende bredbåndsforbindelse med oppkobling til internett frem til og med bredbåndsruteren. Garantien gjelder ikke for bredbåndstelefoni, bredbåndstjenesten Wimax eller TV-tjenester.

Garantien innebærer at kunden har krav på kompensasjon når bredbåndsforbindelsen ikke fungerer på grunn av feil som er omfattet av garantien.

Kunden mottar to former for kompensasjon:

Priskompentasjon:

Oppstår feil ved kundens bredbåndsforbindelse som er omfattet av garantien, gis kunden kompensasjon tilsvarende en halv månedspris. Kompensasjonen beregnes av månedsprisen for kundens eksisterende avtale om fast bredbåndsabonnement.

Datapakker:

Inntil 5 personer i kundens husstand med et mobilabonnement fra Telenor (privat eller bedrift), får en datapakke. Pakken inkluderer 15 GB med varighet opptil 10 dager (inkludert dagen feilen meldes), og kan brukes til oppkobling av nettforbindelsen mens feilen rettes. Kompensasjonen gjelder ikke kontantkortavtale eller abonnement på Mobilt Bredbånd.

Kompensasjon i form av prisreduksjon gjelder ikke for kunder med DSL Hjemmekontor.

Særlig for kunder med kollektiv avtale på bredbånd:

  • Priskompensasjon gjelder kun for individuelt inngåtte avtaler om levering av bredbånd.
  • Kompensasjon for kollektiv avtale utbetales i henhold til gjeldende satser dersom det oppstår feil som samtidig rammer alle beboerne i kollektives. Ring kundeservice på 815 55520 for hvilke satser som gjelder.
Dersom feilen ikke har blitt rettet innen datapakkens utløpstid, tilbys en ny datapakke ved å kontakte kundeservice på 915 09000. Det tildeles ikke ny datapakke dersom inkludert datamengde (15 GB) brukes opp innenfor 10-dagers perioden.

3 Forutsetninger og forbehold

For å motta kompensasjon må kunden melde feilen til Telenors kundeservice på telefonnummer 915 09000 uten ugrunnet opphold. Kompensasjon i form av kreditering kan kun utløses én gang per 30 dager.

Garantien omfatter feil som er innenfor Telenors nett. Feil på kundens utstyr/eget nett omfattes ikke av garantien.

Garantien omfatter datapakker, ikke halv månedspris, hvis feilen skyldes forhold utenfor Telenors kontroll. Nevnte forhold vil kunne være:

  • Feil på bredbåndsruter som skyldes overspenning.
  • Fel på bredbåndsruter som er kjøpt hos Telenor og som er eldre enn 5 år
  • Feil på bredbåndsruter som ikke er kjøpt hos Telenor
  • Force majeure.
  • Ekstremvær, herunder lynnedslag.
  • Ved varslet planlagt arbeid.