Vilkår for Alltid På Nett-garanti

(Gjeldende fra 09.05.2017)

1 Hvem er omfattet av garantien

Alle private faste bredbåndsabonnement i Norge, som er levert av Telenor Norge AS under merkevaren «Telenor» og 'Canal Digital Kabel'. Garantiutsteder er Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1360 Fornebu.

I tillegg til disse garantivilkårene gjelder de til enhver tid gjeldende  generelle forretningsvilkår for Telenor, særlige produktvilkår for bredbånd over fiber og produktvilkår for bredbånd over kobbernettet (DSL) og i tillegg Canal Digital Kabels generelle abonnementsvikår.

2 Nærmere om garantien

Telenor garanterer at kunden skal ha en fungerende bredbåndsforbindelse med oppkobling til internett frem til og med bredbåndsruteren. Garantien gjelder ikke for bredbåndstelefoni, bredbåndstjenesten Wimax eller TV-tjenester.

Garantien innebærer at kunden har krav på kompensasjon når bredbåndsforbindelsen ikke fungerer på grunn av feil som er omfattet av garantien.

Kunden mottar to former for kompensasjon: 


Priskompentasjon:

Oppstår feil ved kundens bredbåndsforbindelse som er omfattet av garantien, gis kunden kompensasjon tilsvarende en halv månedspris. Kompensasjonen beregnes av månedsprisen for kundens eksisterende avtale om fast bredbåndsabonnement.


Datapakker:

Inntil 5 personer i kundens husstand med et mobilabonnement fra Telenor (privat eller bedrift), får en datapakke. Pakken inkluderer 15 GB med varighet opptil 5 dager (inkludert dagen feilen meldes), og kan brukes til oppkobling av nettforbindelsen mens feilen rettes. Kompensasjonen gjelder ikke kontantkortavtale eller abonnement på Mobilt Bredbånd.


Kompensasjon i form av prisreduksjon gjelder ikke for kunder med DSL Hjemmekontor.


Særlig for kunder med kollektiv avtale på bredbånd:

  • Priskompensasjon gjelder kun for individuelt inngåtte avtaler om levering av bredbånd.
  • Kompensasjon for kollektiv avtale utbetales i henhold til gjeldende satser dersom det oppstår feil som samtidig rammer alle beboerne i kollektives. Ring Canal Digital Kabel TV på 915 06090 for hvilke satser som gjelder.


Dersom feilen ikke har blitt rettet innen datapakkens utløpstid, tilbys en ny datapakke ved å kontakte kundeservice på 915 05000. Det tildeles ikke ny datapakke dersom inkludert datamengde (15 GB) brukes opp innenfor 5-dagers perioden.

3 Forutsetninger og forbehold

For å motta kompensasjon må kunden melde feilen til Telenors kundeservice på telefonnummer 915 05000 uten ugrunnet opphold. Kompensasjon i form av kreditering kan kun utløses én gang per 30 dager.

Garantien omfatter feil som er innenfor Telenors nett. Feil på kundens utstyr/eget nett omfattes ikke av garantien.

Garantien omfatter datapakker, ikke halv månedspris, hvis feilen skyldes forhold utenfor Telenors kontroll. Nevnte forhold vil kunne være:

  • Feil på bredbåndsruter som skyldes overspenning.
  • Fel på bredbåndsruter som er kjøpt hos Telenor og som er eldre enn 5 år
  • Feil på bredbåndsruter som ikke er kjøpt hos Telenor
  • Force majeure.
  • Ekstremvær, herunder lynnedslag.
  • Ved varslet planlagt arbeid.