Vilkår for Se Hvem

Gjeldende fra 20. april 2020.

1. Partene

Vilkårene gjelder mellom deg som er registrert som bruker og Telenor Norge AS, org. nr. 976 967 631. Vilkårene gjelder for din bruksrett av applikasjonen «Se Hvem» og tjenestene som du får tilgang til.

For øvrig gjelder, så langt det passer, de til enhver tid gjeldende generelle forretningsvilkår for Telenor Norge AS (Telenor).

Ved eventuell motstrid skal nærværende vilkår ha forrang foran de generelle vilkårene.

Tilgang til tjenesten forutsetter at bruker autentiseres via tjenesten Connect ID fra Telenor.

Bruk av tjenesten medfører at personopplysninger behandles av Telenor. For nærmere informasjon om behandling av personopplysninger se https://www.telenor.no/om/personvern/.

Vilkårene gjelder tilsvarende for den eller de du gir tillatelse til å bruke tjenesten.

2. Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten Se Hvem er en internettbasert lagringstjeneste som lar deg lagre, se og overføre kontakter på tvers av enheter. Tjenesten kan benyttes på enheter med iOS (10 eller nyere), Android (4.3.1 eller nyere) og andre utvalgte nettlesere. Du kan legge til kontakter og overføre kontakter fra alle støttede enheter, og se disse på alle støttede enheter.

I Se Hvem får du mulighet til å kjøpe tilgang til tjenesten Nummeroppslag. Med Nummeroppslag kan du søke opp alle navn, adresser og telefonnummer i Norge.

Med tjenesten Nummeroppslag på en telefon/enhet som støttes av operativsystemet Android, får du informasjon om hvem som ringer til deg mens telefonen ringer. Med telefon/enhet som støttes at operativsystemet iOS vil tjenesten lagre nummeret som du har søkt etter. Du vil se hvem som ringer når du deretter bli oppringt fra det lagrede nummeret.

Med Se Hvem kan du oppdatere dine eksisterende kontakter med komplett kontaktinformasjon, scanne visittkort, skilt og annen tekst for kontaktinformasjon, samt finne veibeskrivelser direkte i tjenesten.

3. Krav til utstyr m.m.

For å benytte Se Hvem må du ha utstyr som støtter tjenesten. Tjenesten er tilgjengelig i frakoblet modus for mobiltelefon og nettbrett.

For å oppdatere innholdet i tjenesten samt for å få siste versjon av tjenesten må du være koblet til et trådløst nett eller et mobilnett med mobildata aktivert. Noen endringer kan kreve at du lukker og åpner tjenestens applikasjon.

4. Ansvar

Telenor har ikke ansvar for innhold, inkludert, men ikke begrenset til feil eller utelatelser i innholdet eller tap eller skader av noe slag som oppstår som følge av bruk av innhold som er generert eller gjort tilgjengelig via tjenesten.

5. Forbehold samt begrensning ved bruk av tjenesten

Tjenesten er bare ment for lovlig og personlig, ikke-kommersiell bruk.

Telenor har rett, men ikke plikt til å fjerne eller nekte å distribuere innhold.

Telenor tar forbehold om å avslutte avtalen og å slette data, dersom du eller noen i gruppen lagrer så store datamengder at bruken klart går ut over hva som kan regnes som normal privat bruk eller bruk til private formål. Telenor har rett til å innføre bruks- og lagringsbegrensninger i slike tilfeller og vil søke å varsle deg på forhånd om slik begrensning.

6. Sikkerhet og konfidensialitet

Innholdet du sender og mottar via tjenesten, lagres (også midlertidig lagring for videre overføring til og fra enhetene dine) på en sikker måte hos én eller flere av Telenors underleverandørene. Telenor sikrer at våre underleverandører holder et nødvendig og tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

7. Avslutning av avtaleforholdet

Du kan når som helst avslutte ditt kundeforhold ved å kontakte Telenor kundeservice. Kontaktinformasjon til Telenor kundeservice finner du her: https://www.telenor.no/privat/kundeservice/kontakt/

Data slettes umiddelbart etter avslutning av kundeforholdet er registrert.

Telenor kan avslutte tjenesten etter en periode på 12 (tolv) måneder ved inaktivitet. Kunden vil bli kontaktet via den registrerte kontaktadressen 1 (én) måned før kontoen stenges.

Telenor kan umiddelbart heve eller avslutte kundeforholdet herunder fjerne kundens tilgang til tjenesten hvis bruken av tjenesten ikke er i tråd med vilkårene. Før iverksettelse av heving eller avslutning av avtalen fra Telenors side, vil Telenor søke å varsle kunden slik at kunden gis mulighet til å rette opp forholdet.