Narrowband er nå implementert på hele vårt landsdekkende 4G-nett! Det betyr dekning på tidligere utilgjengelige steder og dramatisk forlenget batteritid på sensorene.

Fakta om NarrowBand IoT

 • Bruker 4G-nettet

  NB-IoT er en ny kommunikasjonsteknologi som gjør det mulig for «ting» å kommunisere via det eksisterende 4G-nettet.
 • Økt tilgjengelighet

  Nettet er designet for å knytte objekter til internett som er på vanskelig tilgjengelige steder og som tidligere har vært for dyre å koble til internett.
 • Bedre batterikapasitet

  Sensorene som benyttes er også rimelige i produksjon og har lang batterilevetid, på omtrent 10 år.
 • Flere ting på nett

  Dette vil gjøre det mulig å koble «ting» til internett hvor det tidligere ikke har vært lønnsomt eller praktisk gjennomførbart pga. strøm og dekningsutfordringer.
Konseptuell illustrasjon som viser NB-IoT

Hva er NarrowBand IoT?

NarrowBand IoT er utviklet på en måte som gjør at sensorene bruker svært lite batteri, de er virksomme selv der dekningen er så dårlig at vi ikke kan ha en samtale med mobiltelefonene våre. Det betyr at flere ting som før har vært utenfor dekning og ting som det har vært for dyrt å koble opp til nett (på grunn av kostnadene med å ha ekstern strømtilførsel eller behov for regelmessig batteribytte) nå kan kobles til nett. NB-IoT åpner dermed opp helt andre muligheter for tingenes internett enn vi har i dag. 

4G er designet med fokus på ytelse, det vil si at det skal gå veldig fort å overføre data, og det skal overføres store mengder data. Men vanlig 4G drar veldig mye batteri, mobilene våre «pinger» og er «på» hele tiden. 

Mobilsignalene når lenger
Bedre dekning oppnås ved at de nye radiostandardene har lavere båndbredde og dermed er mer robuste med tanke på signalstyrke og at man kan repetere signalene for å sikre at de blir mottatt riktig. 

Bedre dekning enn vanlig 4G er nødvendig for sensorer som skal ligge nedgravd, under asfalt, i kummer og rør, og på andre lite tilgjengelige steder. Lavere kost oppnås blant annet ved å forenkle radiogrensesnittet med tanke på ytelse og funksjonalitet, slik at elektronikken, radiosendere og antenner kan bli billigere enn dagens 4G.

Strømsparende funksjonalitet gir lang levetid
Egenskaper i NB-IoT-nettet gjør at sporingsenheter, sensorer og målere kan spare strøm ved å gå i dvale når de ikke sender informasjon. I tillegg bruker de lavere båndbredde enn vanlig 4G, noe som gir dekning selv i store lagerbygninger med tykke vegger eller under marken. NB-IoT er langt mer strømeffektivt enn vanlig 4G og bruker lavere båndbredde, slik at sensorer og målerne vil ha dekning selv der det er vanskelig å ha en telefonsamtale. Teknologien gjør at sensorene kan være i bruk og sirkulasjon over lang tid. Man trenger ikke å bruke ressurser på å stadig bytte batterier.

Spørsmål og svar rundt IoT på 4G og Narrowband IoT

?

Hvor har Telenor NB-IoT dekning?

 • Se dekningskart på www.telenor.no/bedrift/iot/dekning/ 
 • Telenor tilbyr landsdekkende NB-IoT dekning i Norge. 
 • Telenor planlegger å tilby LTE-M, men har ikke på dette tidspunktet fastsatt dato. 
 • Telenor Danmark planlegger å tilby det ila første halvår 2019.
?

Hvilke frekvensbånd støtter Telenor?

Telenor har implementert NB-IoT på 800MHz båndet. Enkelte steder i landet vil det benyttes 900MHz. Se dekningskartet for detaljer.
?

Hvilke NB-IoT/LTE-M terminaler støtter Telenor?

 • Telenor støtter terminaler som følger standarden for Cat-M1 (LTE-M) og Cat-NB1 (NB-IoT).
 • Cat-M2 (LTE-M) og Cat-NB2 (NB-IoT) blir støttet etter hvert.
 • Terminalen må også støtte LTE Band 20 (800 MHz)
?

Hva med terminaler som støtter flere teknologier samtidig (NB-IoT/LTE-M/GPRS..)?

 • Terminaler som både støtter NB-IoT og LTE-M kan benyttes i vårt nett, men kun én av teknologiene kan benyttes om gangen. Man kan veksle mellom teknologiene på terminalen på ulike måter. Det er ingen sømløs overgang mellom teknologiene.
 • Det vil ikke være mulig å benytte 2G/3G teknologi med et NB-IoT eller LTE-M abonnement. Dvs., vi støtter ikke 2G/3G fall back.
?

Hva skal man tenke på når man velger abonnement?

 • Velg abonnement som støtter teknologien som skal brukes. Telenor tilbyr teknologispesifikke abonnement: NB-IoT og LTE-M abonnement. Les mer om våre IoT abonnement på forrige side.
 • M2M Total abonnement kan benyttes i LTE-M terminaler og gir full støtte for LTE-M funksjoner. Forutsetter SIM-kort i 600 serie og bruk av korrekt APN.
?

Hvordan kobler man opp terminal på NB-IoT/LTE-M?

 • Terminalen (dvs. kommunikasjonsmodulen) og abonnementet må støtte den teknologien som ønskes å benyttes.
 • De fleste moduler vil koble seg opp automatisk. Første oppkobling kan ta noe tid, ettersom terminalen vil søke gjennom alle frekvensbånd.
 • For terminaler som kobler opp manuelt og som støtter standardiserte AT kommandoer (Hayes command set), kan disse kommandoene benyttes for å koble seg opp og sjekke status:
  • AT+CFUN=1 // skru på radio
  • AT+COPS=1,2, '24201' // Registrere seg på Telenors nett
  • AT+CSQ // Sjekke signalstyrke
  • AT+CEREG? // Sjekke status på registrering mot nettet
?

Hvilket APN skal brukes?

 • APN-navn «telenor.iot» må benyttes for NB IoT og LTE-M. Dette APN krever ikke brukernavn/passord, men autentiseres via SIM-kortet.
 • Telenor leverer også kundespesifikke APN (MDA Go). Disse kan også brukes.
 • Det anbefales å tilrettelegge for funksjonalitet som gjør det mulig å endre innstillinger (som f.eks. APN-navn) over nettet på enheter som står ute i felt. For eksempel hvis man flytte over på kundespesifikt APN etter at terminalen er installert.
?

Hvilke SIM kort kan benyttes?

 • Det benyttes egne SIM-kort for NB-IoT og LTE-M teknologiene. Kortene som brukes må være i 600-serien. Merk: eksisterende/gamle SIM-kort fra andre abonnement kan ikke gjenbrukes.
 • Vi tilbyr high-temp SIM-kort i alle formfaktorer, 2FF, 3FF, 4FF (ikke high-temp) og MFF2 (SIM med høyere temperatur-toleranser, loddbare modul SIM, og eSIM). Merk: profilbytte på eSIM over NB-IoT støttes ikke.
?

Hvordan oppnå best mulig batterilevetid?

Strøm- og batteriforbruk er avhengig av mange ulike faktorer. F.eks. hvilken type modul som brukes og hvilket kommunikasjonsmønster applikasjonen benytter. Noen generelle tips er:

 • Benytt nye egenskaper som PSM‚ eDRX, Release Assistance Indicator for å spare strøm. Beregne inn hvordan dere kan tilpasse disse egenskapene til deres kommunikasjonsmønster og tilgjengelighet på terminalen til deres effektbudsjett.
 • Ved å benytte Power Save Mode (PSM) istedenfor å skru av terminalen i inaktive tilstander vil man spare strøm ved at terminalen ikke trenger å registrere seg på nytt i nettet når den går ut av PSM modus.
 • Begrens antall initierte datatransmisjoner, Send for eksempel en større datapakke én gang enn mange mindre pakker flere ganger.
 • En optimalisert antennedesign gjør at man vil oppleve bedre dekning og bruke mindre effekt ved sending av data.
?

Hvilke kommunikasjonsprotokoller kan benyttes?

Alle TCP/IP baserte applikasjonsprotokoller kan benyttes. Noen kommunikasjonsmoduler har innebygget støtte for flere kommunikasjonsprotokoller. CoAP og MQTT er eksempler på applikasjonsprotokoller som er ofte benyttet på IoT enheter

?

Hvordan kan terminal nås fra IoT-plattformen?

IoT-terminaler i Telenors nett er beskyttet mot tilgang fra internett. I praksis vil det si at dataforbindelse opprettes fra selve terminalen mot plattforen. Er det behov for å opprette dataforbindelse fra plattformen og til terminalen, kan Telenor tilby produkter hvor det settes opp et VPN mellom kundens og Telenors nett. Les mer om tjenesten MDA Go.

?

Hvordan sikrer man dataene?

Gjennom Telenors nett, er dataene kryptert i henhold til standardene for 4G. Ønskes ytterliggere beskyttelse av kommunikasjonen, tilbyr Telenor egne VPN mellom kundens og Telenors nett med IPSEC kryptert kommunikasjon. Les mer om tjenesten MDA Go.

Vis alle