Digitalisering

Stå støtt med Telenor i den perfekte stormen

Den perfekte stormen – kombinasjonen av Industrielt Tingenes Internett (IIoT), 5G og kunstig intelligens – gir lite vind i seilene hvis man ikke først og fremst fokuserer på utfordringer og brukerbehov, ikke teknologien i seg selv. Og Telenor sine rådgivere har allerede hjulpet flere kunder å navigere mulighetene i dette spennende farvannet.

Den perfekte stormen - kombinasjonen av Industrielt Tingenes Internett (IIoT), 5G og kunstig intelligens

Definisjonen på «Den perfekte stormen» varierer. Avhengig av hvem du spør og hva de jobber med. Men de fleste vil ta med Industrielt Tingenes Internett (IIoT), 5G og kunstig intelligens (AI).

For Telenor, som tilbyr en digital plattform med det som skal til for å digitalisere prosesser og produkter. Er det naturlig å inkludere skyen og edge computing som en integrert del av den perfekte stormen.

Til stede i sanntid

I de nye høyhastighetsnettverkene transporteres data 20 ganger raskere enn i 4G. Kapasiteten, altså hvor mye data som kan håndteres samtidig, øker enormt. Det gjør også antallet enheter som kan være påkoblet samtidig. Samtidig reduseres forsinkelsen i nettet dramatisk. Både fordi hastigheten øker og fordi flere prosesser kan skje nærmere der dataene genereres.

Dermed kan for eksempel informasjon fra et ulykkessted overføres i sanntid til nærmeste sykehus. En transformatorstasjon kan overvåkes og fjernstyres fra et kontrollsenter. Og oppdrettsfisk kan mates uten at mennesker må være til stede.

Alle disse prosessene skaper enorme mengder data (big data/data lakes) som lagres i skyen. Og de har en verdi i seg selv. Ved hjelp av kraftige datamaskiner, ofte i kombinasjon med kunstig intelligens. Kan disse dataene brukes til alt fra å gi ledere bedre beslutningsgrunnlag til å forutsi fuglers adferd rundt vindmøller.

Kapasitet, dekning og digital kritikalitet

I samarbeid med McKinsey har Telenor kartlagt og funnet frem til brukersegmenter som vil ha særlig nytte av denne kombinasjonen av teknologier. Akkurat nå.

På toppen av listen finner vi :

  • olje og gass

  • kraft

  • transport og logistikk

  • industri og helse

Og det er særlig tre faktorer det er viktig å ha kontroll på, før man begynner å utvikle en løsning:

  • kapasitetsbehov

  • dekningsbehov

  • såkalt «digital kritikalitet»

Det siste er i realiteten en beregning eller en beskrivelse av hva som ville skjedd hvis nettet gikk ned. Et scenario som for øvrig blir stadig mindre sannsynlig i takt med at Telenor bygger og investerer i det som skal blir et av verdens mest robuste nett.

En aktuell case som illustrerer hvordan Telenor bistår en kunde med løsninger som bygger på kombinasjonen av IoT, 5G og AI, er Yara Birkeland. Årlig kjører om lag 20.000 lastebiler fra Yaras anlegg i Porsgrunn til containerhavnen i Larvik. Nå utvikler kunstgjødselprodusenten en fulldigitalisert logistikk-kjede med nullutslipp-transport. Løsningen bygges ved hjelp av selvkjørende lastere (carriers), autonome skip som flytter fossildrevet og veibasert tungtransport på vei over på elektriske båter.

Den perfekte stormen - Yara Birkeland

For å sette opp sikker kommunikasjon mellom skip og havn, og å lage trygge ruter for carrierne som transporterer kunstgjødselen fra fabrikken ned til sjøen, kreves en responstid ned mot 0 millisekunder. Det forutsetter 5G-dekning (foreløpig i et 5G-backbone-nett) og et nett som har høy kapasitet og dekning i traseene der carrier’erne skal bevege seg. Det er også mulig å benytte såkalt skivedeling i disse løsningene. Det betyr at bestemte, kritiske oppgaver får sine egne dedikerte frekvenser helt for seg selv.

Dekning under ild

Et annet eksempel på bruk av de tre teknologiene i «Den perfekte stormen» handler om skuddeteksjon i Politiet og Forsvaret.

I skarpe situasjoner der norske politifolk eller soldater kommer under beskytning, er det avgjørende å bestemme hvor skuddene kommer fra så fort som mulig. Ved hjelp av akustisk deteksjon og lynrask analyse i sanntid, vil mannskaper være i stand til å se skytteren plassert på et kart, følge bevegelsene og tilpasse innsatsen basert denne informasjonen.

Et finnes allerede løsninger som fungerer på denne måten, blant annet den norskutviklede appen Triangula. Den benytter mobiltelefonene til de som befinner seg i den skarpe situasjonen for å fange opp lyd og geografiske data. Disse sendes umiddelbart til en server der dataene analysers, før skytterens posisjon markeres på et kart på mobiltelefonen.

Både åpne og lukkede 5G-nett kan benyttes som kommunikasjonsbærer, i kombinasjon med kunstig intelligens og prosessorkraften i moderne mobiltelefoner.

Les mer om Telenors digitale plattform og den perfekte stormen i denne e-boken.

Den perfekte stormen

Gratis e-bok

Les mer om den perfekte stormen og private nett i denne e-boken.

Last den ned nå!