Sikkert, pålitelig og bygd for å vare!

Dekning, fart og sikkerhet spiller en rolle for oss alle. Stabil brukeropplevelse med pålitelig høy kvalitet over tid er viktig. Levert over et mobilnett bygget for fremtiden, med moderne mobil- og fiberteknologi integrert i selve nettet. Det betyr å ligge foran når det gjelder dekning, fart, stabilitet og kapasitet.

Norges mest robuste mobilnett

Å kunne levere samfunnskritisk infrastruktur til de som trenger dette. En oppgave som sikres via:

 • Landets beste geografiske dekning

 • Årets beste mobilnett

 • Et av Europas mest robuste nett

 • Redundans i mobilnettet

 • Infrastruktur bygd for fremtiden

 • Samfunnsansvar for å ivareta viktige oppgaver

 • Stabil oppetid, kapasitet og hastighet

 • Landets mest kompetente sikkerhetsmiljø overvåker nettet 24/7

Dette bidrar til en optimal brukeropplevelse for bedrifter. Og sørger for pålitelig høy kvalitet over tid. Essensielt for brukere som er avhengige av konstant sikker kommunikasjon. Lynrask dataoverføring og tilgang til stabile skybaserte tjenester. Levert via et robust kjernenett ut til mobil- og fibernettet (aksessnettet). 

Å sørge for at det digitale Norge fungerer hver dag, hele året. Dette oppnås samlet sett av at flere basestasjoner gir bedre dekning, økt kapasitet, forbedret ytelse, høyere pålitelighet og bedre tilgang på nett. Opplevelsen blir bedre, og antallet sikrer at nettet kan håndtere dagens økende behov for mobilkommunikasjon og datatrafikk. Vi har ca. 2000 flere basestasjoner enn nærmeste konkurrent. Våre målinger tilsier at vi bygger mer kapasitet per basestasjon enn andre mobiloperatører i Norge. Ikke bare i de store byene, men over hele landet.

Norges mest robuste nett - ordliste

Nyttig hjelp!

Synes du det blir litt mange fremmedord innenfor dekning og 5G? Vår ordliste gir deg forklaring på en mengde nøkkelord for området, og kan være nyttig å ha når du leser denne guiden.

Last ned ordlisten nå!
Norges mest robuste nett - bred geografisk dekning

Bred geografisk dekning gir konkurransefordeler

Fordelene kommer med et robust mobilnett som strekker seg over et omfattende geografisk område. At det inkluderer både byområder og tettsteder. Samt dekning ute i distriktene. Uansett hvor man befinner seg skal man kunne stole på at det gir pålitelig dekning. 29 prosent flere basestasjoner enn nærmeste konkurrent merkes. Med flere basestasjoner får man bedre forutsetninger og kvaliteten på dekningen blir svært god.

På denne måten sikres brukerne i Norge god dekning uavhengig av hvor man bor. Med 8800 basestasjoner spredt utover vårt langstrakte land, fra Lindesnes i sør til Svalbard i nord, er dekningsgraden på 87 prosent av landets totale areal og hele 99,9 prosent av befolkningen (utendørs der de bor).

Kontinuerlig utbygging med økt kapasitet og mer spektrum (frekvensressurser målt i antall MHz) per basestasjon, er med på å tilby høyere hastighet og mer kapasitet per kunde. Og er bedre enn det andre mobiloperatører i Norge kan tilby.

Når mobildekning tilbys på nye steder – både ute og inne – kan mobilnettet tas i bruk på nye måter. Den lynraske nettilgangen man får med 5G er spesielt viktig for oppgaver som krever høy kapasitet og lav forsinkelse på dataoverføringer. Mobildekning innendørs er ikke en selvfølge i mange moderne næringsbygg og man kan her oppleve at det gode mobilnettet ute ikke når inn i bygget. Løsningen  på problemene er Mobilnett som tjeneste, en løsning der det ordinære mobilnettet forsterkes for å gi 4G og 5G dekning og kapasitet innendørs i større lokaler.

Ved bruk av 5G-teknologi effektiviseres og verdiøkes prosesser i forskjellige næringer på måter som ikke har vært mulig tidligere. I helsesektoren kan det i ytterste konsekvens være livsviktig med ukomprimert overføring av video og helsedata i sanntid. Og i industrien er det helt avgjørende med lav forsinkelse, slik bare 5G leverer, for å oppnå de smarte løsningene. Her er vårt 5G-nett best i klassen, og måler hastigheter over 1 gigabit per sekund. Dette kan sammenlignes med hastigheten du får over fiber. Mange aktører innen industrien opplever et behov for å kunne behandle store datamengder raskere enn de har kunnet til nå. Det nye 5G-nettet løser denne utfordringen.

Forsvaret effektiviseres og gjør oss nordmenn litt tryggere. Der 5G benyttes for de kjappe forflytningene. Gir trygg kommunikasjon over lukket nett. Og kan tas ned og flyttes. Raskt. Samfunnskritisk infrastruktur i kraftbransjen får økt beskyttelse og potensielle sikkerhetstrusler i kraftsystemet identifiseres raskere. Og problemet løses før det egentlig oppsto.

Alt dette får vi til med 5G. Denne teknologien gjør det også mulig for virksomheter å skille ut datatrafikk og behandle den lokalt. Dataene trenger altså ikke ta omveien om sentrale noder langt unna, for så å transporteres tilbake til virksomheten. I stedet kan du overføre store mengder data med svært høy hastighet, akkurat der du befinner deg. I tillegg tåler 5G-nettet at det kobles på langt flere enheter, tjenester og virksomhetskritiske funksjoner enn før. Slik blir 5G en døråpner for bedre helsetilbud, tryggere jobber, bedre logistikk og mer effektive produksjonsprosesser. 

Samtidig som vi bygger ut et robust mobilnett i verdensklasse, moderniseres også 4G. 4G tas i bruk på flere frekvenser slik at det i snitt dobler kapasiteten. Dette betyr at mobilnettet over 4G vil være så raskt at man vil få gjort de fleste ting på mobilen. Med vel så høy hastighet som på fiber.

Norges mest robuste nett - Årets beste mobilnett

Skreddersydd utendørs 4G/5G-dekning

Vi kan skreddersy utendørs 4G/5G-dekning for virksomheter i områder med manglende dekning. Dette kan gjelde f.eks. fjellområder, damanlegg, tunneler, annleggsområder og andre avsidesliggende steder hvor det er behov for pålitelig mobildekning.

Vår utendørs 4G/5G-dekning sikrer at virksomheter i områder med tidligere manglende dekning nå får pålitelig og rask internettforbindelse. Dette muliggjør sømløs kommunikasjon, effektiv datadeling og forbedret operasjonell effektivitet, uansett hvor virksomheten befinner seg. Med utvidet dekning kan virksomheter i selv de mest avsidesliggende områdene dra nytte av moderne teknologi og opprettholde konkurransefortrinn.

Norges mest robuste nett - et av Europas beste nett

Et av Europas mest robuste mobilnett

Mobilnettet er en viktig forutsetning for at det norske samfunnet, myndigheter, organisasjoner og virksomheter skal kunne fortsette den storstilte digitaliseringen de allerede er godt i gang med. Dette betyr lynrask hastighet og enorm kapasitet. Private nett, enorme mengder data i sanntid, og automatiserte prosesser. Og alt det vi ennå ikke vet.

Det jobbes systematisk med sikkerhet, robusthet og beredskap for å sikre at tjenestene vi alle er avhengige av alltid fungerer. I dette ligger viktige samfunnsfunksjoner som for eksempel betalingsløsninger, bank, strøm, helse-tjenester som vi alle benytter oss av – både som forbrukere og på arbeidsplassen vår.​ Ved å sikre 2 separate fiberveier til og fra viktige nodepunkter, inkludert metrolokasjoner, sikrer man reserveveier og stabilitet i konnektiviteten.

Det bygges flere basestasjoner og plasseres batteri-reserver på samtlige basestasjoner i tilfelle strømutfall. Vårt robuste mobilnett har nå en oppetid på mer enn 99,7 prosent (akkumulert) og det driftes helt og holdent fra Norge.

Som en del av den omfattende modernisering gjøres også mobilnettet vårt mye mer robust. Dagens nye klimautfordringer, som vi nå virkelig får oppleve, øker viktigheten av dette arbeidet. Vi planlegger for fremtiden og tar økt hensyn til konsekvenser tilknyttet ekstremvær som flom og jordras ved valg av traseer og plassering av utstyr. Det utføres også forsterking av sambandsstrukturen med redundans (reserveløsninger/Dual Homing) til basestasjonene. Slik blir konsekvensene ved et eventuelt brudd betydelig redusert. Dersom det blir problemer i ett samband, ledes trafikken automatisk over på det andre sambandet. I beste fall skal ikke kundene merke noe som helst. Måten nettet er bygget på gjør det til ett av Europas mest robuste mobilnett.

Å holde mobil- og fibernettet vårt i Norge ved like er en krevende oppgave. Ikke minst på grunn utfordrende geografi og værforhold. Et økende antall basestasjoner er plassert i by og i bygd – så vel som innerst i fjorder og på høye fjelltopper.

I dagens klimautfordringer er robustheten til mobilnettverk av avgjørende betydning, da pålitelig kommunikasjon blir enda mer nødvendig under ekstreme værforhold og naturkatastrofer for å sikre trygg og effektiv informasjonsutveksling.

For at nettet skal ha optimal oppetid og by på minst mulig problemer for kundene, finnes det et døgnbemannet operasjonssenter som overvåker hele det landsdekkende nettet. Dette innebærer at det svært raskt identifiseres feil og igangsettes feilrettingstiltak. Ofte uten at kundene merker noe som helst.

Med lang tradisjon for å sikre at mobiltjenestene alltid er «oppe» brukes det mye ressurser og penger. Noe som igjen kommer brukerne til gode ved at de får tilgang til nettjenester som bare leverer.

Med et solid og sikkert 5G-nett er vi med på å skape trygghet for landets innbyggere, virksomheter og institusjoner.

Norges mest robuste nett - redundans

Reserveveier – derfor er redundans i mobilnettet så viktig

Redundans i mobilnettet betyr en mer stabil tilkobling som er pålitelig selv i områder med svak dekning. Samt i perioder med høy trafikkbelastning og ved brudd på linjer. Dette gir mulighet til å opprettholde viktige kommunikasjonsforbindelser. Sørge for en sømløs drift og minimalt med avbrudd i tjenesteleveransene. I tillegg gir redundans (Dual Homing) både bedrifter og forbrukere den ekstra sikkerheten og påliteligheten som er nødvendig for å unngå kostbar nedetid. Og det sikrer kontinuerlig tilgang til viktige tjenester og informasjon.

Redundans i mobilnettet spiller også en avgjørende rolle for å sikre kontinuitet i samfunnskritisk infrastruktur. Som i helsevesen og nødetater, spesielt i nødsituasjoner. Den ekstra lagdelingen av ressurser og ruter bidrar til pålitelig kommunikasjon også under kriser. Slik at nødvendige tjenester kan opprettholdes uten avbrudd. Dette robuste nettverksdesignet muliggjør effektiv koordinering, informasjonsdeling og beredskap. Og sikrer dermed samfunnets sikkerhet og responskapasitet.

Norges mest robuste nett - trygghet for samfunnet

Økt robusthet – en trygghet for samfunnet

Redundans i mobilnettverket bidrar til færre brutte samtaler, og øker robustheten til nettverket på flere måter.

Her er noen eksempler:

 • Færre brutte samtaler: Når det er redundans i mobilnettverket, betyr det at det er alternative ruter og ressurser tilgjengelig. Hvis en rute eller en del av nettverket opplever feil eller overbelastning, kan samtaler og datastrømmer omdirigeres automatisk gjennom alternative veier. Dette reduserer sannsynligheten for at samtaler blir brutt eller avbrutt på grunn av en enkelt feil.

 • Robusthet mot feil: Redundans gir nettverket evnen til å tåle feil og utfordringer, uten at hele nettverket bryter sammen. Hvis en komponent feiler eller en tilkobling blir avbrutt, kan trafikken omdirigeres gjennom fungerende noder eller ressurser. Dette gjør at nettverket kan fortsette å operere til tross for uventede hendelser.

 • Rask gjenoppretting: Med redundans kan nettverket gjenopprette seg raskt etter feil. Når en feil oppdages, kan systemet automatisk omdirigere trafikken for å minimere nedetiden. Dette bidrar til å opprettholde kontinuiteten i tjenestene og sikrer at brukerne opplever minimal forstyrrelse.

 • Beskyttelse mot overbelastning: Redundans muliggjør belastningsfordeling, noe som betyr at trafikken kan fordeles jevnt over flere noder eller ressurser. Dette beskytter nettverket mot overbelastning på enkelte deler av infrastrukturen og opprettholder ytelsen selv under perioder med høy trafikk. 

Samlet sett betyr dette at redundans bidrar til å skape et robust mobilnettverk som er mer pålitelig, og i stand til å takle forskjellige feil og utfordringer. Dette resulterer i færre brutte samtaler, mindre nedetid og en bedre brukeropplevelse generelt.

Norges mest robuste nett - nett for fremtiden

Et robust mobilnett for fremtiden bygges

Satsingen på rask og robust teknologi gjelder hele landet. Gjennom omfattende samarbeid med sentrale og lokale myndigheter bygges det ut i alle små og store lokalsamfunn. Det skal være enkelt å bosette seg hvor som helst i Norge.

Vi skal ha et nett som ikke begrenser oss. Som gjør at vi i Norge også i fremtiden kan være i verdensklasse på å utvikle og ta i bruk ny teknologi. 5G-utbyggingen er en forutsetning for dette. 5G-nettet - som er tilgjengelig både på mobil og via Trådløst bredbånd – åpner opp for enorme hastigheter, ekstrem kapasitet, suveren stabilitet og nær null forsinkelse. Gjennom 5G-utbyggingen øker vi antall basestasjoner til 9000 for å sørge for enestående mobildekning i hele Norge.

Lave frekvenser (7-900 Mhz) har lang rekkevidde og når mange mennesker.  Høyere frekvenser (opptil 3600 Mhz) har kortere rekkevidde og enorm kapasitet, noe som krever høyere tetthet av basestasjoner. 5G er som skreddersydd for Telenors infrastruktur som har høy tetthet mellom basestasjonene. Sammen vil denne digitale infrastrukturen sikre den aller beste brukeropplevelsen og åpne for en ny generasjon muligheter.

Ved å bygge ut fiber og med det få økt kapasitet, bygger vi et nett for fremtiden. Vi forsøker i alle tilfeller det er mulig, å benytte fiber for økt kapasitet. Og ikke radiolink som skyter signaler inn i litt mer utilgjengelige områder for å gi «god» dekning. Da dette gir lav hastighet. Men det er områder der en grunndekning kan vurderes som såpass viktig, at vi på grunn av geografi er nødt til å benytte radiolink for å kunne skaffe dekning. Kun det beste er godt nok for de digitale løsningene fremtidens nett skal understøtte.

Norges mest robuste nett - samfunnskritiske oppgaver

Vi har et samfunnsansvar

Fremover vil stadig flere aktører basere større deler av virksomheten sin på 5G. Noe som stiller helt nye krav og forventninger til mobilnettet. 5G åpner for enorme muligheter. Takket være lynraske hastigheter, lav forsinkelse og helt nye egenskaper. 5G er et programvarebasert økosystem med store kapabiliteter. Og handler ikke bare om mobiltelefoni.

Det at vi har flest 5G-master i Norge, gir også et mer robust mobilnett med bedre dekning. Og våre kunder vil merke fordelene av teknologien i disse mastene. Takket være frekvensene som vårt 5G-nett vil basere seg på.

Når stadig flere funksjoner flyttes over på nettet, både for private og industri. Må man stole på at mobilnettet driftes og leveres som en samfunnskritisk funksjon. Og det er dette ansvaret Telenor tar. Vi har et samfunnsansvar for å bygge et robust mobilnett til den norske befolkningen og landets virksomheter.

Så når vi nå bygger ut vårt landsdekkende sikre og robuste 5G-nett, må vi derfor ikke bare kunne tilby den beste dekningen og kapasiteten. Men også det aller sikreste og mest ultrapålitelige 5G-økosystemet for våre kunder. Uansett hvilke behov de har. 

Vi har også et viktig samfunnsoppdrag når det kommer til å ta ansvar for å redusere klima- og miljøavtrykk. Som største utbygger med 20 prosent flere basestasjoner stiller vi våre master tilgjengelige for andre operatører. Noe som sparer natur og miljø. Teknologien vi benytter gir oss også muligheter til å utgjøre en forskjell i arbeidet med å redusere virkningene av klimaendringene. Oppgradering av mobilinfrastrukturen gir lavere energiforbruk. Som igjen bidrar til lengre levetid for ressurser og en mer ansvarlig utnyttelse av teknologi. Innføring av funksjoner som gjør at baser og celler slår seg av og på når det er nødvendig ut fra trafikkbehov i enkelte områder for å spare strøm.

robuste mobilnett antarktisk

Vårt samfunnsoppdrag - vi bygger dekning i Antarktis

Via vår tilstedeværelse på Svalbard har vi tilegnet oss lang erfaring med å bygge og drifte mobilnett i arktiske strøk. For de to arktiske polarområdene er det avgjørende med mobildekning. Vårt samfunnsoppdrag er blant annet å tilby teknologi som gjør forskningsarbeid enklere. For forskningsmiljøene er det særlig attraktivt å kunne ta i bruk mobilteknologi i innhentingen av data fra feltarbeid. Mobildekning gir dessuten nye muligheter for forskning og miljøovervåking i Antarktis.

For annen ferdsel i polare strøk gir det også en ny trygghetsdimensjon at det nå er mobildekning rundt de polare forskningsstasjonene.

Norges mest robuste nett - roamingpartner

Roamingpartner for samfunnskritiske oppgaver

Som roamingpartner sørger vi for at virksomheter som er avhengig av mobiltelefon for å utføre særlig samfunnsviktige oppgaver, kan få prioritetsabonnement. Abonnenter med prioritet vil ha større sikkerhet for å komme gjennom med taleanrop enn ordinære abonnenter ved høy belastning eller problemer i mobilnettene. Dette bidrar til å sikre samfunnets evne til å håndtere krise- eller beredskapssituasjoner. Vi sørger også for at virksomheter med behov, som for eksempel forsvaret og helseforetak, får egne løsninger til å spille sammen med vårt nett. Slik at kommunikasjon og utveksling av data i sanntid kan gå uten forsinkelse.

I Norge er det vanlig å gi nasjonal gjestetilgang til andre operatører. Nasjonal gjesting betyr at en mobiltilbyder får bruke en annen operatørs mobilnett til sin trafikk. Uten å måtte innplassere basestasjoner eller annet utstyr i dette nettet. Dette betyr at når andre operatører ikke har dekning, benyttes telenor-dekning også for disse kundene. Vi gir dermed enda flere muligheten til å få tilgang til vårt robuste mobilnett.

Norges mest robuste nett - solid dekning

Uten solid dekning stopper Norge opp

Allerede i dag bruker vi nettet på en helt annen måte enn vi gjorde for bare 5-10 år siden. Banktjenester, husalarmer, kommunikasjon med det offentlige (Min Side/Altinn/Nav) og innkjøp på nett, er noen eksempler på tjenester vi for lengst har gjort oss avhengige av på daglig basis. Denne utviklingen vil skyte fart de neste årene. Næringsliv og det offentlige kommer til å digitalisere større deler av sin virksomhet i årene som kommer. Økt bruk av hjemmekontor er kun en forsiktig start på dette. Denne utviklingen setter helt nye krav til oppetid, kapasitet og hastighet.

5G vil skape enorme muligheter for bedrifter rundt om i distriktene. Det vil sikre at hjørnesteinsbedrifter i det ganske land ikke taper terreng fordi nettet ikke holder tritt med teknologiutviklingen. Det vil blant annet også bety mye for miljøet og det grønne skiftet, og hele vårt velferdssamfunn. Effektiv og sikker bruk av menneskelige ressurser gir store gevinster for industrien, og også for eksempel for helsevesenet.

For de som opplever at deres eksisterende nett ikke er tilstrekkelig. At de mister dekning når de beveger seg rundt i lokalene sine eller rundt på anleggsområder, vil en 5G-løsning være et godt alternativ. 5G gir ansatte fleksibiliteten til å flytte på seg. Enda flere enheter, tjenester og funksjoner kan kobles opp trådløst. Og du vil alltid ha dekning på hele arbeidsplassen. Selv i store næringsbygg, utendørs på anleggsområder eller i heisen på vei opp til kontoret.

Antall basestasjoner er avgjørende. Jo flere basestasjoner, desto høyere kapasitet og sikkerhet kan tilbys kommuner og næringsliv. Dersom kvalitet og stabilitet er avgjørende er det viktig å ta det beste valget. Fremover vil det foregå mye verdiøkning på digitale flater. Derfor er norske bedrifter avhengige av at det ikke oppstår flaskehalser i mobilnettet. Man må rett og slett ha den beste båndbredden og kapasiteten som er tilgjengelig.

robuste mobilnott - skreddersydd for IoT

Mobilnett skreddersydd for IoT

Vi har et mobilnett i verdensklasse som også er optimalisert for enkel tilkobling av ting og sensorer.

Med 4G- og 5G-nettet kan disse enhetene enkelt kommunisere, samle inn store mengder data og fungere i krevende omgivelser.

De teknologiene som gjør dette mulig, NB-IoT og LTE-M, gir god dekning innendørs, utendørs og til og med under bakken. Dette åpner for kommunikasjon fra steder som tidligere har hatt dårlig dekning. Dette er kritisk når mange tilkoblede enheter skal samarbeide. I tillegg har disse teknologiene drastisk forlenget batterilevetiden på sensorer, noe som reduserer strømkostnader for batteridrevne IoT-enheter.

Dette muliggjør bedre arbeidsprosesser, kostnadsreduksjoner og muligheten til å skape nye digitale tjenester, som kan øke mange virksomheters konkurranseevne og lønnsomhet.

Dekning: Sensorer som er plassert vanskelige steder trenger bedre dekning enn vanlig dekning. Det oppnås ved at de nye radiostandardene har lavere båndbredde og derfor også sterkere signalstyrke, enten sensorene er plassert under bakken eller i vann.

Strømforbruk: Lang levetid på batteri er viktig når sensorer plasseres på steder uten strømtilgang. Opptil ti års batterilevetid oppnås ved å ta i bruk nye nettfunksjoner som lar terminalene gå i «dvale» og dermed spare strøm når de «sover».

Sikkerhet: God sikkerhet betyr å håndtere alle risikofaktorene som følger med å koble ting på nett. Vårt mobilnett har en innebygd solid sikkerhetsstruktur som beskytter dine og brukernes data.

Norges mest robuste nett - sikkerhet

Sikkerhet

Robust mobilnett og tjenester til å stole på er avgjørende for at samfunnskritiske funksjoner i Norge skal fungere. En stor andel av all datatrafikk i Norge går gjennom våre tjenester og infrastruktur. Hele Norge er avhengig av disse for å drifte alt fra vannforsyning, nødetater, økonomi, helse og strømforsyning. Dersom noe inntreffer og rammer infrastrukturen, er det vi som håndterer situasjonen.

Våre kunder, samfunnet generelt og oss selv må beskyttes. Derfor har vi de siste 10-12 årene bygd et helhetlig sikkerhetsmiljø for å sikre dine, samfunnet og våre digitale verdier. Vi jobber systematisk innen tre hovedområder; sikkerhet, robusthet og beredskap. Alt for å bygge, drifte og utvikle en så trygg digital infrastruktur som mulig.

Som landets største digitale tjenesteleverandør innen innhold-, tale-, og datatjenester, må vi håndtere sikkerhetstrusler daglig.

Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder og samfunnet. Kapasiteten og kvaliteten i nettet vårt overvåkes kontinuerlig. Avvik oppdages og rettes raskt. Du finner noen av Norges smarteste sikkerhetshoder hos oss. Og med et av landets sterkeste sikkerhetsmiljøer med spisskompetanse fra å bekjempe svært avanserte internasjonale trusselaktører, skal du føle deg trygg. 

Vi er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge. Med dekning og hastigheter i verdensklasse. Vi bygger for i dag og for fremtiden.

Nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes?

Ta kontakt med oss for å utforske hvordan suveren dekning kan skape nye muligheter for din virksomhet!

Kontakt meg om 4G/5G for min virksomhet