Digitalisering

Edge computing og andre viktige 5G-uttrykk

Hva betyr egentlig edge computing, skivedeling og private nett? Her er det du trenger å vite om 5G-uttrykkene.

Edge computing - 5g-uttrykk

At 5G er så mye mer enn en ny versjon av 4G, har nok de fleste fått med seg nå. Men når man skal forklare akkurat hva 5G har av egenskaper, og hvorfor, så dukker de tunge tekniske begrepene opp på rekke og rad. Hva er egentlig edge computing og skivedeling? Og hvordan henger alt sammen?

Her er en forklaring på de viktigste 5G-uttrykkene:

Edge computing

Så hva menes med lokal databehandling, eller edge computing? Jo, edge computing er nettopp det som gjør at man ikke får forsinkelse.

I 5G-nettet vil det etter hvert bli mulig at data kan mellomlagres og behandles nærmere der brukerne sitter, i servere som er installert lokalt. Dette i stedet for å sende dataen til en server langt unna – slik som nå.

Ved å plassere servere rundt omkring i 5G-nettet, vil oppkobling og overføring mellom bruker og server gå mye raskere (ultrapålitelig lav responstid). Kombinasjonen av høy pålitelighet, lav forsinkelse og ekstreme datahastigheter vil muliggjøre en rekke bruksområder som AR/VR, selvstyrende kjøretøyer, mobile roboter, fjernkirurgi, sanntids kvalitetskontroll, prosesskontroll osv. 

Private nett

Med 5G kan man sette opp private og helt lukkede nett, på et helt avgrenset område. Eksempler kan være bygninger, som sykehus, eller industriområder.

Mobiltrafikken går lokalt inne på det definerte området. Det sikrer høy kapasitet, dekning og oppetid. Det private nettet gir også ekstra stabilitet og sikkerhet. Ingen data kan komme på avveie, og ingen som ikke skal ha tilgang, kan komme inn.

5G vil altså gi organisasjoner eller bedrifter muligheten for å ha et eget privat mobilnett, uavhengig av det kommersielle mobilnettet til operatørene.

Et privat nett kan ha helt egne tjenestemessige fordeler, og kan fungere selv om det vanlige mobilnettet skulle ha problemer med kapasitet eller driftsutfordringer.

Forsinkelse og sanntid

Når smarte dingser skal kobles til nettet, og kommunisere med hverandre, så er ikke et superraskt 5G-nett nok. Autonome kjøretøy er for eksempel avhengig av sanntid, og også andre prosesser krever ekstremt lav forsinkelse

I 5G-verdenen så snakker man om forsinkelse som den tiden det tar fra brukeren gjør noe på sin mobilenhet, til mobilnettet har oppfattet at brukeren har gjort noe. Dette måles i millisekund. Kombinasjonen av lynraskt 5G-nett og lokal databehandling, gjør at det ikke forekommer forsinkelse, derfor snakker vi om sanntid som et viktig begrep i 5G. 

Skivedeling

Med 5G kommer også muligheten til å dele nettet inn i skiver, der hver skive fungerer som et separat nett. Deler av nettet kan på den måten reserveres til en bedrift, virksomhet eller industri. Dette kalles skivedeling, eller network slicing, som er det engelske begrepet.

Dette gir i tillegg til økt driftssikkerhet, mulighet til at hver skive tildeles egenskaper som er viktig for ulike formål. Noen kan ha økt krav til hastighet, andre kan ha spesielle krav til svartid.

5G fase 1 og 2

Så når kan man begynne å ta i bruk alle disse egenskapene ved 5G-nettet?

Svaret på dette spørsmålet er at 5G rulles ut i to faser. I 5G fase 1 er det i hovedsak hastigheten som forbedres, 4G-teknologi benyttes til å frakte datastrømmene mye raskere enn hva som har vært mulig tidligere. Dette vil vare ut 2022 som hovedløsning, men vil også kunne leve parallelt med 5G fase 2 i mange år fremover. 

I 5G fase 2 fraktes datastrømmer i et eget nett, spesialdesignet for 5G. Det er her man får den nye funksjonaliteten som skivedeling, ultrapålitelig lav responstid, og utnyttelse av alle de fremtidige fordelene i 5G-nettet. Fase 2 vil bli implementert i slutten av 2022 eller starten av 2023.