Digitalisering

5G – medisinen for fremtidens helseutfordringer

Eldrebølgen og legemangel i distriktene er bare to av mange utfordringer helsevesenet står ovenfor. Med 5G kommer det nye digitale løsninger som bidrar til å løse utfordringene.

helse

Eldrebølgen er kanskje den største utfordringen norsk helsevesen står ovenfor. For jo eldre vi blir, jo mer utsatt for sykdom og aldersrelaterte plager blir vi. Dette krever både ressurser og høyere grad av spesialisering. Samtidig vet vi at det ikke utdannes nok medisinsk personell til å ta seg av oss. Dette gjør at det er vanskelig å få tak i riktig kompetanse, både på sykehusene, men også ved fastlegekontorene rundt om i landet. Her mener vi at teknologien kan og være en del av løsningen.

 5G bringer deg nærmere spesialisten

Neste generasjons mobilnett, 5G, har blant annet kapasiteten og hastigheten til å samarbeide med medisinteknisk utstyr. Ved hjelp av video og kontinuerlige datastrømmer, kan sykehus og helsepersonell fjernovervåke pasienter i sanntid. Slike løsninger gjør at flere pasienter vil slippe belastningen ved å reise til og fra sykehus og legekontor. I stedet kan de behandles hjemme. Dette tror vi vil ha en stor samfunnsverdi.

Spesielt for pasienter i distriktene, vil dette ha en innvirkning på hverdagen. Eksempelvis, kan en kronisk syk pasient i Lofoten risikere å måtte reise timesvis med ferge inn til Bodø hver uke, der nærmeste spesialist befinner seg. Med 5G-teknologi kan vi i stedet sikre at kompetansen blir tilgjengelig i Lofoten, der pasienten bor.

En slik løsning er allerede etablert på Røros sykehus, i form av et virtuelt undersøkelsesrom. I det virtuelle undersøkelsesrommet kan leger ved sykehuset kontakte spesialister ved større, sentrale sykehus for beslutningsstøtte. De kan dele pasientinformasjon, live-video og sensordata og sammen finne riktig behandling for pasienten. Når legespesialister blir tilgjengelige over hele landet på denne måten, kan man nesten snakke om en demokratisering av medisinsk kompetanse.

Sensitive data krever skyhøy sikkerhet

Helsevesenet håndterer store mengder sensitiv pasientdata som det er kritisk at ikke kommer på avveie. 5G-nettet er spesielt godt rustet for å sikre slike data, for eksempel gjennom det vi kaller skivedeling. Denne sikkerhetsmekanismen fungerer slik at man deler nettet inn i såkalte «skiver» med ulike formål og egenskaper. Ved å skille ut et separat nett på denne måten, kan sensitiv informasjon holdes fullstendig separat fra det offentlige mobilnettet.

En annen fordel er at du kan behandle dataene med kunstig intelligens lokalt, og helt på kanten av mobilnettet. Det gjør dataene dine kortreiste. I 5G-nettet er det mulig å skille ut datatrafikken til virksomheten din, og behandle den lokalt fremfor at den må ta omveien om store sentraler langt unna. Trafikken din får da en så lav forsinkelse at vi kan snakke om sanntid. Når forsinkelsen er nær null, blir det mulig med trygg automasjon, som selvkjørende biler og ubemannede droner. Det er denne samme egenskapen som i fremtiden vil muliggjøre fjernkirurgi.

Ved å prosessere dataene lokalt kan vi garantere at dataene behandles nasjonalt og under norsk kontroll, i stedet for at dataene og applikasjonene dine behandles i skyene til store, utenlandske selskaper.

Telenors servere er underlagt strenge reguleringer som en del av totalforsvaret av Norge. Vi har en driftsorganisasjon som er vant med å drifte samfunnskritisk infrastruktur. Det er en del av vårt samfunnsansvar. Slik sikrer vi at data prosesseres i Norge på norske maskiner, i norske hender og under norsk kontroll.

Kontakt oss
Datasenter
Sensitive data krever trygg lagring. Telenors servere er underlagt strenge reguleringer som en del av totalforsvaret av Norge.

Et nett du kan stole på

Robusthet i nettet er alfa omega på et sykehus. Det er rett og slett ikke akseptabelt med nedetid. Med pågående operasjoner eller fødsler kan du ikke ha databrudd uten at det medfører stor risiko for pasientenes helse. Når vi bearbeider data lokalt, blir vi mindre avhengige av hva som skjer rundt oss. Selv om infrastrukturen i Norge skulle tas ut, vil nettet fortsatt fungere inne på sykehuset.

En kjent utfordring er også at det i store sykehusbygg kan bli hull og «dødsoner» i nettet. Her kan WiFi- og 5G-løsninger hjelpe hverandre og sikre kontinuerlig nettilgang. Med innendørs mobildekning vil ansatte, pasienter og besøkende alltid ha tilgang på nett.

Innendørs dekning koblet opp mot mobile terminaler gjør dessuten at helsepersonell trygt kan flytte seg mellom rom, etasjer og avdelinger uten å være redd for at nettet faller ut. Det skaper mer fleksibilitet i arbeidshverdagen.

Nye sykehus bygges, og her vil ny teknologi gjøre det mulig å være mer bærekraftig, gi bedre pasientbehandling og ha sikkerhet i fokus. Se hvordan Oslo universitetssykehus og Telenor samarbeider for å ta i bruk ny teknologi som 5G.

5G er limet i fremtidens løsninger

Når vi bruker kunstig intelligens i en enda større sammenheng og sammenstiller data på tvers av store befolkningsgrupper, vil vi også kunne begynne med det vi kaller for personaltilpasset medisin. Ved å sammenstille genbaner og andre medisinske parametere, kan man for eksempel forutsi hvilke pasienter som er i risikosonen for å få symptomer av en vaksine, eller hvilken medisin eller behandling en pasient vil respondere best på.

Til dette kreves det anonymiserte helsedata i store mengder (big data) som må prosesseres hos de store skyleverandørene. 5G vil muliggjøre sikker transport av disse dataene og ha kapasiteten som trengs for å transportere dem.

Det høres kanskje utrolig ut, men i fremtiden vil dette være fullt mulig. Det er nettopp derfor vi må snakke om 5G.

Miniguide: 5G Enterprise Network fra Telenor

Last ned vår miniguide:

  • Bli bedre kjent mulighetene som ligger i 5G

  • Få innblikk i flere bedriftscaser

  • Få ordliste på begreper og uttrykk

Last ned