Digitalisering

5G – En gamechanger for logistikk og sikkerhet i industrien

Industribransjen har alltid vært en drivkraft for innovasjon og teknologisk utvikling. Med bruk av 5G forbedrer man nå automatiseringen av produksjonsprosesser, styring av logistikk og styrker sikkerheten. Dette gir økt verdi for industrien.

Logistikk og industri - 5G blir en gamechanger

Slik oppnås verdiøkning med 5G

5G har nye og forbedrede egenskaper for ​nettverksytelse, sikkerhet og pålitelighet, samt kapasitet​. Dette gjør det interessant å utforske potensialet denne teknologien kan gi bransjen. 

Med bruk av big data blir systemer bedre på å identifisere vedlikeholdsbehov, oppdage produksjonsfeil, og finne flaskehalser i verdikjeden. I denne sammenhengen er 5G grunnleggende infrastruktur, på linje med fiber og Wi-Fi.

Utstrakt bruk av sensorer, sanntid video og autonomi, er også noen av mulighetene som åpner seg. Dette kan gi økt effektivitet, reduserte kostnader og forbedret sikkerhet.

Digitalisert industri og smart logistikk

Digitalisering og logistikk er to områder som i økende grad ses på sammen for å optimalisere produksjons- og leveringsprosesser.

Digitaliseringen av bransjen refererer til overgangen fra tradisjonelle, manuelle prosesser til automatiserte og datasentrerte prosesser som bruker avansert teknologi og programvare. Dette kan omfatte automatisert produksjonsutstyr, kunstig intelligens, sensorer og maskinlæring.

Smart logistikk handler om bruken av avanserte teknologier og systemer for å optimalisere forsyningskjeden og distribusjon. Alt fra planlegging, koordinering og styring av materialflyten fra råvareleverandører til produksjon, og deretter til distribusjon av ferdige produkter til kunder.

Når disse to områdene settes sammen, kan det skape et integrert system som gir bedre kontroll over hele produksjons- og leveringskjeden. For eksempel kan digitale sensorer brukes til å samle inn data om produktene som produseres. Denne informasjonen kan så bidra til å optimalisere produksjonsprosessen. På samme måte kan prediktiv analyse brukes til å for eksempel forbedre lagerstyringen og sikre at riktig mengde produkter er på lager til enhver tid.

Samlet kan digitalisering av industri og smart logistikk bidra til å øke produktiviteten, redusere kostnadene og forbedre kundetilfredsheten. Det kan også bidra til å skape nye forretningsmodeller og muligheter for vekst og utvikling.

Kontakt oss

Slik spiller 5G en viktig rolle på flere måter:

  1. Bedre tilkobling: 5G-teknologien gir en betydelig forbedring i hastighet, kapasitet og pålitelighet for trådløs tilkobling, som kan brukes til å samle inn og overføre store mengder data fra sensorer, maskiner og utstyr. Dette muliggjør raskere og mer effektiv datainnsamling og behandling i sanntid.

  2. Lavere forsinkelse: 5G gir en betydelig reduksjon i forsinkelsen eller "latency" i dataoverføringen. Dette er viktig for å kunne håndtere og reagere på sanntidsdata. Dette er spesielt viktig for applikasjoner som krever presisjon og hastighet, som autonome kjøretøy og roboter.

  3. Bedre kommunikasjon: Teknologien muliggjør forbedret kommunikasjon mellom enheter og systemer, inkludert IoT-enheter og skybaserte applikasjoner. Dette gjør det mulig for enheter og systemer å samhandle og samarbeide bedre, for eksempel for å koordinere produksjonsprosesser eller optimalisere leveringsruter i sanntid.

  4. Skalerbarhet: 5G har også en høy grad av skalerbarhet, som gjør det mulig å støtte en stor mengde enheter og systemer samtidig. Dette er viktig for å håndtere den enorme mengden data som skapes av digitale sensorer og andre IoT-enheter.

  5. Sikkerhet: 5G-teknologien har også avanserte sikkerhetsfunksjoner som kan beskytte data og kommunikasjon mot trusler og angrep. Dette er viktig for å sikre at digitalisering av industri og smart logistikk er sikre og pålitelige.

Logistikk på lageret

5G-teknologi bidrar til fremtidens lager

Med 5G får lagerbygg tilgjengeliggjort raskere og mer pålitelig kommunikasjon mellom alle enheter og systemer som er involvert i de ulike oppgavene i lageret. Lageransatte kan bruke trådløse enheter og sensorer for å overvåke og kontrollere lagerbeholdningen i sanntid, og dette kan øke effektiviteten og redusere risikoen for feil og tap. I tillegg kan 5G også støtte autonome kjøretøy og droner som kan øke hastigheten og nøyaktigheten av transport og levering av varer til og fra lageret. Alt i alt kan 5G-teknologi bidra til å skape et smartere og mer effektivt lager som er bedre rustet til å møte de økende kravene i den moderne forsyningskjeden.

5G-teknologi leverer også signaler over lengre avstander og gjennom tykke vegger og materialer som metall, betong, produksjonsceller og andre hindringer som finnes i et typisk lagerbygg. Dette kan bety at 5G kan gi bedre dekning og pålitelig kommunikasjon i alle deler av lageret.

5G bidrar til bedre hastighet og båndbredde. Dette kan være spesielt viktig i et lagermiljø der store mengder data må overføres raskt og presist, for eksempel for styring av automatiserte lagersystemer og for sanntidsinformasjon om lagerstatus og logistikk. 5G gir lav forsinkelse, noe som betyr at data kan overføres og mottas nesten umiddelbart. Dette kan være kritisk i en lagerbygning der selv små forsinkelser i kommunikasjonen kan føre til betydelige forsinkelser og feil i produksjonslinja.

Det at 5G har en høy grad av pålitelighet og er mindre utsatt for interferens og tap av signalstyrke. Dette kan være nødvendig i et lagermiljø der pålitelig kommunikasjon er avgjørende for å sikre effektiv og sikker drift.

Kort sagt betyr dette at 5G-teknologi absolutt kan være en ideell løsning for å løse utfordringer med Wi-Fi i et lagermiljø. 5G kan levere bedre dekning, høyere hastighet og båndbredde, lavere forsinkelse, høyere pålitelighet og lavere energiforbruk. Dette sørger for en mer effektiv og sikker lagerdrift.

Logistikk og lager enklere med 5G

Sikkerhet og HMS i produksjonslinja

Ved å ta i bruk 5G Edge Computing kan man forbedre sikkerheten på lageret ved å gi en mer pålitelig og trygg kommunikasjonsinfrastruktur. Sensorer og overvåkingskameraer kan kobles til nettverket og gi sanntidsinformasjon om lagerlokalet og eventuelle sikkerhetstrusler. Lageransatte kan bruke trådløse enheter og sensorer for å overvåke og kontrollere lagerbeholdningen i sanntid, og dette kan øke effektiviteten, redusere risikoen for feil og forbedre sikkerheten. De ansatte kan motta arbeidsordre, vedlikeholdsdokumenter og se status rett på et nettbrett, og de kan få fjernhjelp til å utføre for eksempel service.

Teknologien bidrar til å gjøre det mulig å oppdage og håndtere avvik raskere og mer effektivt. Jobber kan automatiseres og optimaliseres ved hjelp av avansert dataanalyse og sanntidsprosessering. Og denne automatiseringen kan bidra til å forbedre arbeidsforholdene og redusere risikoen for skader og feil som kan oppstå ved manuelle arbeidsprosesser.

En gamechanger - teknologien bidrar til å forandre bransjen

Konklusjonen må være at 5G har kommet for å bli i industrien. Med høy hastighet, lav «latency» og stor kapasitet tilrettelegger den for implementering av avanserte teknologier som Internet of Things (IoT), maskin-til-maskin-kommunikasjon (M2M) og automatisering. Dette kan forbedre produksjonseffektiviteten og redusere kostnadene. Med 5G-teknologi kan industrien implementere IoT-enheter og sensornettverk som kan samle inn store mengder data i sanntid, noe som kan hjelpe industrien med å overvåke produksjonsprosesser, øke sikkerheten og optimalisere driften. Maskin-til-maskin-kommunikasjon kan også muliggjøre automatisert og autonom produksjon, noe som kan redusere risikoen for menneskelige feil.

Logistikk og lager
Fakta
  • 5G er femte generasjonen mobilnett, og er allerede rullet ut i store deler av Norge

  • 5G har langt lavere svartid og høyere hastigheter enn forgjengeren 4G

  • Det er åpnet opp for muligheter til å etablere private 5G-nett, ved siden av de etablerte offentlige som vanlige privatkunder bruker til daglig

  • Med 5G åpnes det opp nye muligheter innenfor blant annet bruk av sensorer, AR, VR, selvkjørende kjøretøy og fjernstyring som krever veldig kort svartid og lav forsinkelse

  • Med 5G kan Edge Computing teknologi utføre beregningsoppgaver og dataanalyse nært datakilden i sanntid, i stedet for å sende data til en fjern server for å bli behandlet. Dette reduserer forsinkelser og forbedrer ytelsen betydelig.