Slik bygger Telenor det sikreste og mest robuste 5G-nettet

Fremover vil stadig flere aktører basere større deler av virksomheten sin på 5G – noe som stiller helt nye krav og forventninger til mobilnettet.

Introduksjon

– Dagens mobilnett er allerede svært sikkert. Og med 5G tar vi denne sikkerheten til helt nye høyder, samtidig som samfunnet i årene fremover også vil gjøre seg helt avhengige av 5G-nettet, sier Bjørn Lydersen, produktsjef for 5G i Telenor.

5G åpner for enorme muligheter, takket være lynraske hastigheter, lav forsinkelse og helt nye egenskaper.

– Dette er noe samfunnet vil omfavne i stor grad. 5G vil være helt sentralt for kritisk infrastruktur, IoT, smart produksjon, virksomhetskritiske applikasjoner, offentlig sikkerhet, selvkjørende biler – og alle andre bruksområder som krever høy nettkapasitet og lav forsinkelse, sier Lydersen.

–  Med slike bruksområder synker samtidig risikotoleransen dramatisk. Ting kan rett og slett ikke gå galt, da effektene av dette – enten det skyldes cyberangrep eller uvær – kan være katastrofale.

Lydersen peker på hvordan mange frem til i dag har «akseptert» ting som dårlig dekning og brudd i samtaler, ettersom fordelene ved mobildekning har veid tyngre enn ulempene. Men når vi nå går fra 4G til 5G, stilles det altså helt nye krav til hva som kan forventes av mobilnettet.

Når Telenor nå bygger ut sitt landsdekkende 5G-nett, må vi derfor ikke bare kunne tilby den beste dekningen og kapasiteten, men også det aller sikreste og mest ultrapålitelige 5G-økosystemet for våre kunder – uansett hvilke behov de har.

Lær mer om hvordan Telenor arbeider for å bygge og drive det sikreste og mest robuste 5G-nettet:

  • Hvordan 5G er et programvarebasert økosystem med enorme muligheter

  • Hvordan Telenor bygger robust 5G-infrastruktur

  • Hvorfor 5G fra Telenor er den beste matchen – uansett formål og behov

5G sikkerhet - Bjørn Lydersen, produktsjef for 5G i Telenor.
Bjørn Lydersen, produktsjef for 5G i Telenor.

5G – et programvarebasert økosystem med enorme muligheter:

Der 4G først og fremst handlet om konnektivitet, handler 5G i langt større grad om økosystem – der det vil være plass til flere aktører, forretningsmodeller og ikke minst typer samarbeid, forteller Vidar Vetland, innovasjonssjef i teknologidivisjonen i Telenor.

– Med 5G er mulighetene større enn noensinne. Utover kapasitet og ytelse, er det nye mobilnettverket designet fra bunn for å legge til rette for økt tilstedeværelse i skyen. Men med alle disse mulighetene følger også helt nye og store utfordringer man må være obs på, sier Vetland.

Han beskriver hvordan telekom-bransjen i alle år har gjort ting på sin egen, lukkede måte – noe som har gitt enklere føringer for sikkerhetsarbeidet.

– Med 5G går vi derimot over til å bygge mobilkommunikasjon på «IT-måten», der all trafikk går via databusser og internettprotokoller. Ved at 5G-nettverket i større grad er programvaredrevet, betyr også at det kan bli mer virtualisert, dynamisk og distribuert – med alt det innebærer av muligheter for å spisse nettet for fremtidens behov. Denne fleksibiliteten gir kjempestore fordeler, men gjør alt også mye mer komplekst, sier Vetland og fortsetter:

– Holder du ikke tunga rett i munnen, kan kompleksitet være sikkerhetens verste fiende. Når vi går fra et mer lukket nettverk til et slikt nettbasert økosystem, åpner man samtidig opp for flere angrepsflater og ting som kan gå galt.

5G sikkerhet - Vidar Vetland i Telenor
Vidar Vetland, innovasjonssjef i teknologidivisjonen i Telenor.

Med dette i bakhodet er det ifølge Veland avgjørende å tenke robusthet og sikkerhet i alle ledd – og at dette ligger som en solid grunnmur for alt som nå skal bygges på toppen.

– Som den største eieren av samfunnskritisk kommunikasjonsinfrastruktur i Norge, er Telenor helt nødt til å ligge i forkant for å sikre vår egen infrastruktur. Vi har over mange år bygget opp og investert i et solid og kompetent sikkerhetsmiljø, som nå er i verdensklasse, sier Vetland.

God sikkerhet krever toppkompetanse i alle ledd

Dette er noe som kommer godt med når Telenor nå skal bygge og drive ett 5G-nett som kan ivareta både egne og kunders interesser og sikkerhet inn i fremtiden.

– Det å oppdage og håndtere trusler i nettet krever løpende oppdatert spesialkompetanse. Men også riktig verktøy og bemanning, samt evne til å samarbeide godt i et økosystem der man i stadig mindre grad står alene, sier Vetland.

Spesielt viktig blir dette med tanke på alle teknologiene som vil bygge på 5G, som IoT, skytjenester og kunstig intelligens – og ikke minst de enorme mengdene med sensitive person- og industridata som konstant vil strømme gjennom mobilnettet i kryptert form.

– Dette gjør at vi må være i stand til å konstant lete etter og oppdage nye mønstre og avvik. Dette er prosesser som i stadig større grad vil være vanskelig å gjennomføre manuelt, spesielt når man ikke nødvendigvis vet hva man ser etter, sier Vetland.

5G sikkerhet - Fjernkirurgi over 5G
MÅ VÆRE SIKKERT OG STABILT: Med 5G åpnes det opp for nye muligheter, blant annet fjernkirurgi i sanntid. I slike situasjoner kan det rett og slett ikke gå galt.

Nye verktøy gir økt tillit til teknologien

Han peker på hvordan Telenor i en årrekke har ledet an i bruken av avansert teknologi for å sikre både mobilnettet og alle som bruker det – og at dette er noe som vil bli stadig viktigere.

– Med 5G vil bruken av nevrale nettverk og kunstig intelligens være essensielt for å kunne oppdage uregelmessigheter. Slik at disse kan håndteres så tidlig som overhodet mulig.

Vetland nevner aktuelle 5G-bruksområder som autonome kjøretøyer eller fjernkirurgi over 5G-nettet, der ekstremt lav forsinkelse i nettet er avgjørende – og raskt kan utgjøre forskjellen mellom liv og død.

– Det sier seg selv at du helst vil unngå trøbbel med sikkerheten rundt slike anvendelsesområder, for eksempel vet at noen spammer ned forbindelsen med et DDoS-angrep. Derfor er det enormt viktig for oss å bygge 5G-nettet så sikkert som mulig, fra bunnen og opp, slik at samfunnet skal kunne ha den nødvendige tilliten til teknologien, sier Vetland, og legger til:

– Telenor skal ha en posisjon som en trygg havn for alle som ønsker å skape verdier på 5G-nettet.

Slik bygger Telenor robust 5G-infrastruktur

Telenor er et av verdens eldste teleselskap, og har sørget for å knytte Norge sammen gjennom over 160 år. Dette er erfaring som har kommet godt med som eier og driver av en stor majoritet av kommunikasjonsinfrastrukturen i Norge – et land med store avstander og mye vær.

Med de kravene som stilles til 5G-nettet, er det imidlertid ikke nok til å være kjapt på pletten om strømmen skulle gå eller en gravemaskin skulle grave opp en fiberkabel, forteller Lydersen.

– Vi bygger nå hele 5G-infrastrukturen for å være robust by design. Det betyr at den tåler å svikte – og om noe skulle gå galt i nettet, er ikke dette noe kunden vil merke. Dette er spesielt viktig for mange industrielle aktører, som vet hvor mye nedetid kan koste i faktiske kroner og øre.

Da er det ikke noe alternativ å ha en tilbyder som kanskje tilbyr høy ytelse eller lavere priser – men som samtidig begrenser sitt ansvar til å fikse feil så fort som mulig, og eventuelt komme i etterkant med en garanti som gir en refusjon etter nedetid.

– For mange aktører kan slik nedetid være direkte katastrofalt – og svært kostbart. Vi bruker derfor store ressurser for å kunne tilby det mest robuste 5G-tilbudet som er mulig å oppdrive, slik at nedetid er noe som vil høre fortiden til.

5G sikkerhet - Bjørn Lydersen, produktsjef for 5G i Telenor.
BYGGES ROBUST: – Vi bygger nå hele 5G-infrastrukturen for å være robust by design, sier Bjørn Lydersen, produktsjef for 5G i Telenor.

Et 5G-nett som står på flere bein

Hvordan bygger man i praksis et 5G-nett med denne graden av robusthet? Svaret ligger, ifølge Lydersen, i det nye transportnettet som om få år vil binde sammen basestasjonene over hele landet.

Dette er enkelt forklart den underliggende fiberbaserte «motorveien» for all trafikk som går over 5G-nettet.

 – Dagens mobilnett er veldig sentralisert, noe som ikke er ideelt med tanke på oppetid og robusthet. Som eneste mobiloperatør i Europa etablerer vi derfor en ringstruktur for transportnettet, et såkalt metronett eller dual homing, sier Lydersen.

Her vil hver eneste basestasjon bli knyttet opp mot en ringstruktur med to forskjellige fiberforbindelser.

– På denne måten sørger vi for at du alltid har to bein å stå på til omgivelsene. Skulle det ene svikte, har du alltid et annet å stå på, forklarer Lydersen

Også investeringene i mastebygging gjennom mange år spiller inn her. Telenor har i dag desidert flest basestasjoner i Norge, noe som også styrker robustheten i nettet:

– Om en basestasjon skulle gå ned, har du ofte flere andre som dekker samme område. Så om noe skulle oppstå i en 5G-mast, vil du likevel kunne være dekket av en annen, sier Lydersen.

Slutt på «omveier» i nettet

Overgangen fra 4G til 5G innebærer en overgang fra mye spesialisert hardware til å være cloud native:

– Det betyr at vi i langt større grad kan bruke standardtjenester som gjør det mulig å bygge skalerbare mobilapplikasjoner på en helt annen måte enn det som er mulig i dag. Innenfor IT-verden er dette en vanlig måte å tenke på, men til nå har telekomindustrien hengt litt etter. Alt det vil endre seg med 5G, da mobilnettet i praksis er blitt radio og programvare, sier Lydersen.

Dette vil også radikalt forandre hvordan vi tenker på mobilnett og infrastruktur, forklarer han.

– Det innebærer blant annet at vi kan distribuere kjernenettet på en helt annen måte enn når det har vært basert på dedikert hardware. Blant annet er det nå mulig å bygge regionale og mobile kjernenett rundt om i landet, noe som vil sikre veldig lav forsinkelse også på lokal trafikk, sier Lydersen.

I dag er det slik at om du kobler deg på et lokalt nettsted i Tromsø, så vil mobiltrafikken gå via Østlandet – mens 5G-trafikken i det kommende kjernenettet vil kunne gå direkte og lokalt i Tromsø, uten lange omveier.

– Dette sikrer en veldig lav forsinkelse, noe som kan være veldig ettertraktet spesielt i bruksområder som industri og helsevesen.

5G sikkerhet - 5G i bruk av en redningsarbeider
MER FORUTSIGBART: 5G-teknologien åpner for mer forutsigbarhet og tilgjengelighet i felt og i utsatte områder, blant annet for bruk av redningsarbeidere og militæret.

Mer robust lokaldekning

Dette åpner også for en regional autonomi i langt større grad enn det som er mulig i dag.

– Med et lokalt kjernenett vil for eksempel innbyggerne på Svalbard ikke miste muligheten til å kommunisere lokalt dersom forbindelsen til fastlandet skulle bli brutt. Dette gir ikke bare en større trygghet rundt mobilnettet, men også en bedre nettverksøkonomi totalt sett, sier Lydersen.

Han skisserer også hvordan dette kan være veldig nyttig i krisesituasjoner.

– For eksempel kan man se for seg mobile vogner eller droner som etablerer en dekningsboble i et rasområde, slik at folk med mobiler innenfor et område kan kommunisere lokalt – selv i en nødsituasjon der all annen kommunikasjon er nede eller utilgjengelig, sier Lydersen, og fortsetter:

– Dette er noe også Forsvaret synes er spennende, nettopp å kunne lage en lukket dekningboble i felt. De har jo gjerne samband tilbake til basen, men kan slik være uavhengig av dette, for eksempel om fienden skulle ta det ut.

Derfor er 5G fra Telenor den beste matchen – uansett formål og behov:

Også når det kommer til det kommersielle 5G-nettet skjer det veldig mye rundt det å støtte oppunder kritisk kommunikasjon. Ikke bare vil man på 5G kunne stole mer på dekning og stabilitet, men nettets egenskaper åpner også muligheter og funksjoner dagens nødnett ikke støtter.

– Det handler rett og slett om å designe løsninger for de kundene og bedriftene som trenger en utvidet trygghet i form av et ultrapålitelig nett – kombinert med fleksibiliteten og kapasiteten 5G gir til nye bruksområder, sier Lydersen

Som eksempel peker han på redningsarbeidet etter jordskredet i Gjerdrum:

– Der var det riktignok et nødnett tilgjengelig, men vi så raskt at mobilnettet ble en kjempeviktig faktor i redningsarbeidet. Det ble kjørt liveoverføring av bilder og video, og det muliggjorde kommunikasjon mellom alle involverte parter – også de som måtte reddes. Her så man at mobilnettet kunne gjøre ting som nødnettet ikke kan gjøre, og det er bare et forvarsel på det som kommer til å skje: At fremtidens nødnett vil være realisert i et kommersielt nett, sier Lydersen.

Mobilkommunikasjon har nemlig mange styrker i forhold til andre typer trådløs kommunikasjon, påpeker han – der den mest åpenbare er at det allerede er tilgjengelig nesten overalt.

– Det er veldig besnærende å kunne ta i bruk et nett som allerede er der for å løse utfordringene man måtte ha. Spesielt når man har mulighet til å tilpasse nettet til å svare på nøyaktig de utfordringene man måtte stå overfor, slik man i stor grad kan gjøre med 5G, i motsetning til 4G.

Møter dine behov – uavhengig av hva de er

Med 5G kan man nemlig dele mobilnettet inn i «skiver», såkalt skivedeling eller slicing på engelsk. Her vil hver enkelt skive fungere som et separat nett, som kan tildeles de ønskede egenskapene en bedrift, virksomhet eller industri måtte ha.

– Med skivedeling kan vi etablere logiske adskilte nett i det samme fysiske nettet, der trafikken i den ene skiven ikke vil forstyrre en annen skive – selv om de benytter samme nett, forklarer Lydersen.

For eksempel kan nødetater eller helsevesen ha et ønske om å sende sensitiv informasjon i en egen skive, for å holde dette unna det offentlige mobilnettet. Andre bedrifter kan ha spesifikke tjenester som krever en garantert båndbredde.

– I det åpne nettet vil båndbredden kunne variere, men med en egen nettverksskive vil vi kunne garantere en eksakt båndbredde etter behov. Andre kunder kan for eksempel være opptatt av en konstant lav forsinkelse som ikke varierer for mye. Her kan vi bruke akkurat det samme nettet for alle, men tilpasse det akkurat etter det behovet kunden måtte ha, sier Lydersen.

– Det blir viktig å passe på at det fysiske nettet har tilstrekkelig kapasitet som sikrer summen av garantert kapasitet i den enkelte skiven.

Telenor har raskest 5G-nett i Norge
RASKEST I NORGE: Telenor hadde det klart raskeste nettet i Norge første halvår 2022.
Ookla Speedtest har kåret Telenor 5G-nett til Norges raskeste
Q1-Q2 i 2022 Etter at Telenor var først ute med å lansere 5G i Norge i 2020, har utbyggingen for alvor skutt fart. Og det har allerede ført til konkrete resultater : Telenor har nå offisielt det raskeste 5G-nettet i Norge, basert på hastighetsmålinger fra Ooklas Speedtest-app i perioden Q3-Q4 i 2021.

Bedre båndbredde og kapasitet på Telenors 5G-nett

Det at Telenor har flest 5G-master i Norge, gir altså et mer robust mobilnett med bedre dekning. Men Telenors kunder vil også merke fordelene av teknologien i disse mastene – takket være frekvensene som Telenors 5G-nett vil basere seg på.

– Fremover vil veldig mye handle om kapasitet. 5G-nettet du velger må ha god nok kapasitet til at du får gjort alt det du ønsker å gjøre. Når vi vet hvor mye verdiøkning som fremover vil foregå på digitale flater og opp mot skyen, kan det ikke oppstå flaskehalser i den underliggende teknologien, sier Lydersen og fortsetter:

– Da må man rett og slett ha den beste båndbredden og kapasiteten som er tilgjengelig, og dette er noe Telenor har jobbet hardt for å kunne tilby. Det er ikke uten grunn at vi legger så mye ressurser i å sikre oss de beste frekvensene, slik at vi er best dekket på det området.

I 2021 deltok Telenor i frekvensauksjonen for tildelingen av 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene til mobilkommunikasjon og 5G. Telenor ble da tildelt 2x40 MHz i 2,6 GHz-båndet og 120 MHz i 3,6 GHz-båndet.

– Denne tildelingen er avgjørende for at Telenor nå kan bygge Norges beste 5G-nett, målt i både dekning og kvalitet – og altså i svært robuste og sikre rammer, sier Lydersen.

Etter at Telenor var først ute med å lansere 5G i Norge i 2020, har utbyggingen for alvor skutt fart. Og det har allerede ført til konkrete resultatet: Telenor har nå offisielt det raskeste 5G-nettet i Norge, basert på hastighetsmålinger fra Ooklas Speedtest-app i perioden Q3-Q4 i 2021.

Hva betyr disse frekvensene?
  • Høye frekvenser er godt egnet til å gi masse kapasitet på et lite område, men har en begrenset rekkevidde fra basestasjonene.

  • Lave frekvenser åpner for et langt større dekningsområde fra hver basestasjon, men gir i praksis mindre kapasitet til hver bruker.

  • Med et høyt antall oppgraderte basestasjoner blir både dekning og kapasitet bedre – både på 4G og 5G. Dette fordi flere frekvenser utnyttes til fulle.

  • Telenor bygger i første omgang 5G på to frekvenser: 3500 mhz (som gir store hastigheter og kapasitet) og 700 mhz (som gir god dekning).

  • 5G vil hovedsakelig bruke frekvenser mellom 700 MHz og 3800 MHz – og vil på sikt overta flere av 4G-frekvensene mellom 800 MHz og 3600 MHz.

  • Ved å kombinere 4G- og 5G-frekvensene, oppnås utrolig høy kapasitet og god rekkevidde.

Lar deg flytte datakraft helt ytterst i nettet

Forskjellige aktører vil etter hvert kunne ha bruk for egne skiver av 5G-nettverket. For eksempel nevner Lydersen at det nå skjer svært mye på kamerafronten knyttet til sanntidsanalyse av video – et aktuelt område for slik bruk av 5G.

– Allerede vet vi at NRK og TV 2 eksperimenterer med AI-styrte kameraer. I stedet for at det står en person ute i felt og fryser, kan kunstig intelligens styre et eller flere kameraer og filme det som er mest relevant for seeren. Her vil det for eksempel være et krav til høy båndbredde i en egen nettverksskive, som da går uavhengig av hvor mange publikummere som også måtte bruke mobilen på samme sted, sier Lydersen.

Samtidig tydeliggjør dette et annet behov som vil kunne løses i 5G-nettet – nemlig edge computing.

– Edge computing innebærer å plassere datasentre langt ute i mobilnettet, nær hendelsen. Det hadde vært lite hensiktsmessig – eller mulig – for alle kameraene ute i felt å sende all videodata hele veien inn til et datasenter langt unna, for at kunstig intelligens deretter skulle kunne analysere den der, forteller Lydersen.

– Med edge computing kan denne prosesseringen i stedet skje direkte på et lokalt datasenter ytterst ute i felt, slik at det bare er den ferdige videostrømmen som blir sendt ut som livefeed.

Bedre flyt og økonomi med private 5G-nett

For større virksomheter med spesifikke og omfattende kommunikasjonsbehov kan det være store fordeler knyttet til egne, private 5G-nett som fungerer helt uavhengig av det kommersielle mobilnettet.

– Med 5G kan vi flytte et mobilt kjernenett helt ut på for eksempel et sykehus, en flyplass eller et industriområde. Det er mange grunner til at enkelte aktører ønsker at trafikken skal gå internt, for eksempel for å verne om sensitiv pasientinfo eller har styringsprosesser som krever nær null forsinkelse i nettet. Med disse private nettene vil aktørene også kunne opprettholde interne prosesser eller produksjon helt uavhengig av eventuelle nettproblemer på «utsiden», sier Lydersen.

Han forteller at Telenor allerede har fått en rekke henvendelser fra kunder som er nysgjerrige på mulighetene til å drive lokalnett over 5G – enten som en helt privat løsning, eller som en hybridløsning opp mot det kommersielle 5G-nettet.

– Det å etablere slike nett over Wi-Fi, for eksempel på et industriområde, kan raskt bli en ressurskrevende prosess – og det er ikke alltid kundene ser at de klarer å løse de utfordringene de ser for seg med den teknologien, sier Lydersen.

5G sikkerhet Yara Birkeland
LOKALT 5G-NETT: For eksempel i industriområder kan det være ønskelig å samle all nettverkstrafikk over 5G-nettet. Her fra Yara Birkeland, der Telenor for tiden kjører en industriell 5G-pilot.

Tradisjonelt har også etablering av lokalnett medført mye kabling og drifting av egne nett, noe som også medfører store kostnader knyttet til drift, service og utstyr.

– Slike nett er gjerne også basert på leveranser fra en lang rekke aktører med egne proprietære løsninger – der de bygger egne, spesifikke applikasjoner på toppen av Wi-Fi-nettet. Problemet med slike proprietære løsninger er at de gjerne ikke snakker så godt med hverandre, samt at de låser inn kundene sine slik at det koster uforholdsmessig mye hver gang man vil ha noe nytt, sier Lydersen.

– Enda verre er det at disse løsningene kan komme i konflikt med hverandre. Jeg har vært til stede på fabrikker som har hatt over hundre forskjellige Wi-Fi-nett inne på tjenestesiden, og da baller det fort på seg med problemer.

Med 5G kommer nå mobilteknologi og kan erstatte alle disse proprietære nettverksløsningene, sier Lydersen.

– I praksis kan du løse mye mer over mobilnettet – som du jo trenger uansett. Her kan du få løsninger som både er helt spisset, men samtidig standardiserte – kjørende på et ultrapålitelig og tilpasningsvennlig privatnett. Endelig kan vi som mobiloperatører også være litt disruptive, på en måte som kommer industrien til gode på mange måter, ikke minst økonomisk!

Telenor tilbyr nå 5G Enterprise Network, en samlebetegnelse som i første omgang rommer private 5G-nett og edge computing – men som på sikt vil samle alle innovative tjenester Telenor ønsker å tilby norske bedrifter og virksomheter som ønsker å optimalisere egen drift og virksomhet.

5G fra Telenor: Et spørsmål om helhet og trygghet

– Allerede i dag er det flere maskiner og sensorer i vårt nett, enn det er mennesker. Vi bruker nettet på en helt annen måte enn vi gjorde før – og spesielt for industrien handler ikke 5G bare om mobiltelefoni, sier Lydersen.

Når stadig flere slike funksjoner flyttes over på nettet, både for private og industri, må man stole på at mobilnettet driftes og leveres som en samfunnskritisk funksjon, påpeker han.

– Og det er dette ansvaret Telenor tar. Vi har et samfunnsansvar for å bygge et nett som skal ivareta behovene til den norske befolkningen, samt landets industri og bedrifter.

Hvilken aktør man velger for 5G er med andre ord ikke tilfeldig.

– Det er ikke gitt at det totalt sett lønner seg å skulle spare litt på et mobilabonnement om du samtidig i økende grad er avhengig av sikkerhet, ytelse og stabilitet i nettet. Når stadig flere virksomheter nå opplever at de skal digitalisere og automatisere flere områder av driften sin, knyttes i praksis levebrødet opp mot denne digitale tilstedeværelsen, sier Lydersen og avslutter:

– Da må man også ha en leverandør man kan stole på at leverer på alle områder – og det er den partneren vi i Telenor ønsker å være.

Vil du vite mer om 5G?

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter 5G kan gi for din virksomhet? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Kontakt oss