Digitalisering

5G fra Telenor effektiviserer Forsvaret - og gjør oss nordmenn litt tryggere

I norske skoger tester Telenor og Forsvaret 5G-teknologi på en måte som kan få store, positive konsekvenser for Norge.

Forsvaret

- Kommunikasjon er livsviktig for Forsvaret. Muligheten til å sende og motta beskjeder raskt og beskyttet via sikre linjer. Muligheten for kjapp forflytning av kommunikasjonsutstyr og lav sårbarhet. Integrasjon med det kommersielle nettet og, ikke minst, brukervennlig teknologi som er intuitiv og enkel – alt dette kan gi et sikrere og mer effektivt militærvesen. Og alt dette kan gi Forsvaret økt operativ effekt, sier Jan-Petter Torgersrud i Forsvarsteamet i Telenor Bedrift.

- Vi er på vei mot et paradigmeskifte når det kommer til både nødnett og forsvarsnett, og Telenor jobber med både Forsvaret og nødetatene for å utvikle de beste systemene slik at Norges forsvarsevne og nødrespons har de aller beste forutsetningene.

Jan-Petter Torgersrud, i forsvarsteamet til Telenor Bedrift
Jan-Petter Torgersrud, i forsvarsteamet til Telenor Bedrift

Den viktige teknologiutviklingen

Det norske Forsvaret er i kontinuerlig endring, og som med resten av samfunnet spiller den teknologiske utviklingen en stor rolle også når det gjelder forsvarsevnen vår.

- Forsvaret har en lang historie med særteknologi, det vil si egne systemer spesielt utviklet for militærbruk. Det krever spesialutstyr og grundig opplæring. Det vi gjør nå, er at vi bruker kommersiell mobilteknologi som utgangspunkt og spesialtilpasser den til militærbruk, forklarer Jan-Petter og viser til at teknologien allerede finnes og fungerer i det kommersielle nettet.

- Den teknologiske utviklingen blir jo påvirket av markedsbehovene, så når store, samfunnskritiske aktører som det norske Forsvaret ønsker å dra nytte av agiliteten og sikkerheten som ligger i 5G-nettet og 5G-teknologien, da skyves utviklingen raskt fremover så fort vi begynner å samarbeide agilt. Vi ligger langt fremme i Norge, vi jobber målrettet og effektivt sammen, og dette har mye å si for både hardware- og softwareutviklingen. Det kan ha innvirkning på både enklere kommunikasjonsutfordringer og det som rett og slett er helt kritisk infrastruktur. Forsvaret ønsker å gå sivilt der de kan, og militært der de må.

Grønne og blå bobler

Men hvordan fungerer det egentlig? Henning lener seg engasjert frem når han kommer inn på teknologien, og forklarer ivrig hva som er spesielt med systemene Telenor og Forsvaret nå tester ut.

- Se for deg den kommersielle dekningen til Telenor som store, blå bobler over hele landet.  Dette er dekningen du og jeg drar nytte av når vi bruker mobilen i det daglige. Det vi gjør med Forsvaret nå er å lage systemer hvor vi kan sette opp små, grønne bobler der det er behov. Egne, militære nett basert på portable 5G-basestasjoner som kan settes opp hvor som helst. Det kan være der det ikke finnes blå bobler fra før, eller det kan være der det er behov for egne, adskilte nett av sikkerhetshensyn.

- De blå boblene er statiske – de er jo knyttet til Telenors eksisterende basestasjoner – men de grønne boblene er flyttbare. Fleksible. Det gjør dem vanskeligere å oppdage, vanskeligere å angripe og ekstremt effektive i en eventuell krigssituasjon.

Kontakt oss
Forsvaret
5G muliggjør at Forsvaret kan sette opp militære nett basert på portable 5G-basestasjoner. Disse som kan settes opp hvor som helst der de ville ha behov for sitt eget nett.

Systemer som snakker sammen

Jan-Petter fokuserer på verdien av flyttbare moduler, og kommer snart inn på flere fordeler med bruk av mobilteknologi i millitærsammenheng.

- Et viktig aspekt med dette er integrasjon. Vi kan ikke skape en grønn boble over hele Norge, men vi kan sørge for at de grønne boblene kan kobles opp mot makronettet som er åpent for alle. At de militære, flyttbare nettverkene kan jobbe sammen med det store, sivile nettverket slik at Forsvaret kan operere sikkert og effektivt mellom dem. I praksis betyr det at når Forsvaret nå beveger seg bort fra tungt og komplisert spesialutstyr og over til standardisert utstyr, altså vanlige mobiltelefoner, så vil det si at måten de kommuniserer på – både sivilt og militært – blir langt enklere og mer effektiv. Med mobil som arbeidsverktøy kan du ha ett grønt og ett blått simkort i samme telefon, og dermed fungerer den sømløst mellom mobilnettene. Du trenger ikke både en mobil og en walkietalkie. Du trenger ikke separat hardware for å kunne utføre alle kommunikasjonsoppgavene dine sikkert, forteller Jan-Petter engasjert, før han fortsetter.

- I den spisse enden, som man kaller det, altså i det operativt militære, skal alt i utgangspunktet være grønt. Avgrenset. Sikkert. Men det er viktig å kunne jobbe opp mot det sivile i tillegg – tenk deg en logistikklevering, for eksempel, eller beskjeder som må gis underveis til aktører i sivilsamfunnet. Så denne integrasjon mellom nett – mellom blå og grønne bobler - er kjempeviktig. Og med 5G-teknologien kan vi bruke skivedeling for å gjøre militær bruk av de blå boblene sikker også. Nettet er lukket, så sikkerheten blir en helt annen enn ved bruk av andre nett.

Katastrofeoversikt

Men grønne bobler har flere funksjoner enn fleksibilitet og sikker kommunikasjon i forsvarsøyemed. Med portable 5G-stasjoner har man nemlig også unike muligheter når det kommer til håndtering av krisesituasjoner, og Jan Petter er overbevist om at dette er en vel så viktig utnyttelse av Telenors 5G-teknologi.

- Det å få god situasjonsforståelse ved en katastrofe er alfa og omega. Det kan bety forskjellen på liv og død, og der det vanlige nettet har falt bort kan man raskt og effektivt få oversikt ved å sette opp en grønn boble. Da har du sikre kommunikasjonslinjer og kan for eksempel sende inn droner med kameraer over rasområder for å få et tydelig bilde av situasjonen. Det gjør deg i stand til å planlegge redningsaksjoner og samkjøre arbeidet med nødetatene på en helt annen måte enn du kunne ha gjort med dagens systemer. Mulighetene her er nesten uendelige. Det vil gagne totalforsvaret vårt.

5G åpner for mulighetene

I Telenors lokaler på Fornebu har Jan-Petter lent seg tilbake i stolen mens han tenker gjennom hva alt dette egentlig har å si for oss. For forsvaret vårt og for Norge som nasjon.

- Vi mener at 5G fra Telenor åpner for muligheter som vil styrke både Forsvaret, totalforsvaret og nødetatene våre, sier han mens han smiler.

- Kombinasjonen av vår felles kompetanse, Norges mest pålitelige nett og et vell av fleksible og effektive løsninger gir de beste forutsetningene man kan få for sikre, innovative og gode systemer. 5G gjør oss rett og slett litt smartere og litt tryggere.

Miniguide: 5G Enterprise Network fra Telenor

Last ned vår miniguide:

  • Bli bedre kjent mulighetene som ligger i 5G

  • Få innblikk i flere bedriftscaser

  • Få ordliste på begreper og uttrykk

Last ned