Telenor Microsoft Synkronisering

Synkronisering av Microsoft tjenester i Mobilt Bedriftsnett.

Telenor Microsoft Synkronisering

For å yte god service er sentralbordet avhengig av å vite hvem som er ledig og hvem som er opptatt i møter. Tjenesten henter informasjon fra virksomhetens Microsoft-løsning, slik at Mobilt Bedriftsnett automatisk blir oppdatert. I tillegg kan du se om kollegaene er tilgjengelig før du ringer og mye mer.Løsningen er svært fleksibel og kan settes opp til å passe ulike bedrifts- og ansattes behov.

i

Mobilt Bedriftsnett Sentralbord

?

For den ansatte

?

Microsoft Active Directory