Slik viderekobler du samtaler

Med viderekobling kan du sette over alle samtaler til et annet nummer eller MobilSvar

Viderekobling mobil

Viderekobling aktiverer og deaktiverer du med en tastekommando fra mobilen. Åpne telefonfunksjonen og tast dette inn på samme måte som om du skal ringe et nummer. Det er forskjellige tastekommandoer for de forskjellig typene viderekobling.

Inntasting av koder for viderekobling

Type viderekobling Info Slå på viderekobling Skru av viderekobling
Generell Viderekobles ved ikke svar etter 20 sek, ved ikke kontakt og ved opptatt **004*telefonnummer det skal kobles til #, trykk på ring/send ##002#, trykk ring/send
Direkte Samtalen settes direkte over, det vil ikke ringe på din egen mobil **21*telefonnummeret det skal kobles til#, trykk ring/send ##21#, trykk ring/send
Ved ikke svar Viderekobling når du ikke svarer, med egendefinert tidsforsinkelse (tid før samtalen viderekobles) **61*telefonnummeret det skal kobles til**tid i sekunder (maks 30)#, trykk ring/send ##61#, trykk ring/send
Ved ikke kontakt Hvis telefon er utenfor dekning eller avslått **62*telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send ##62#, trykk ring/send
Ved opptatt Viderekobling når du er opptatt i annen samtale **67*telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send ##67#, trykk ring/send

Telenor tilbyr ikke tjenester som gjør det mulig å avvise anonyme anrop eller hindre viderekobling av samtaler til mobilen.

Viderekobling mobil med Mobilt Bedriftsnett (MBN)

Noen ganger har du kanskje behov for å viderekoble nummeret ditt til et annet nummer eller til mobilsvar. Dette kan du enkelt gjøre i Mitt MBN eller i MBN appen på mobiltelefonen.

 • Innstillinger - Viderekobling

  Under hovedmenyen (øverst til venstre) finner du Mitt MBN - Innstillinger.

  • Sett viderekobling: Alle anrop til ditt nummer blir viderekoblet

  • Ved ikke svar: Hva skal skje om noen ringer deg og du ikke svarer etter xx sekunder

  • Ved opptatt: Hva skal skje om noen ringer deg og du er opptatt i telefonen

  • Hvilket nummer har administrator satt som ditt Sentralbordnummer (brukes ev. i Min Svartjeneste, viderekobling etc.)

  • Hvilket nummer skal gjelde som Kollega/Sekretær (brukes ev. i Min Svartjeneste, viderekobling etc.).

 • Legg inn fast viderekobling til et annet nummer via Mitt MBN (PC)

  Logg på Mitt MBN: mbn.telenor.no/start 

  1. Trykk på de tre strekene øverst til venstre og velg Mitt MBN, Innstillinger

  2. Trykk på menyvalget Viderekobling og velg Viderekoble alle anrop til

  3. Velg fritt valgt nummer i nedtrekksmenyen og skriv nummeret du vil viderekoble til

  4. Trykk på Lagre

 • Legg inn fast viderekobling til et annet nummer via mobilappen

  Installer mobilappen for Telenor MBN

  1. Start Telenor MBN appen

  2. Velg de tre strekene lengst ned til høyre

  3. Trykk på menyvalget Viderekobling

  4. Under valget Viderekobling for alle anrop velger du Fritt valgt nummer, taster inn nummeret du vil viderekoble til og Lagre

 • Legg inn viderekobling til mobilsvar via mobilappen

  Installer mobilappen for Telenor MBN

  1. Start Telenor MBN appen

  2. Velg de tre strekene lengst ned til høyre

  3. Trykk på menyvalget Viderekobling

  4. Under valget Viderekobling for alle anrop velger du Mobilsvar og Lagre

Viderekobling fastnett (IPT Enbruker)

Hvis du er opptatt eller ikke kan svare, kan du viderekoble telefonen din til en annen fasttelefon eller mobiltelefonnummer.

Direkte viderekobling

Slik skrur du på Direkte viderekobling

 • Løft av røret, vent på summetone

 • Tast * 21 * og nummeret du skal viderekoble til. Avslutt med #
  For eksempel * 21 * 12345678#

 • Fasttelefonen er nå viderekoblet

Slik skrur du av Direkte viderekobling

 • Løft av røret, vent på summetone

 • Tast #21#

 • Viderekoblingen er nå skrudd av

Ved Direkte viderekobling viderekobles alle samtaler.

Viderekobling ved ikke svar

Fasttelefonen viderekobles til ønsket nummer hvis du ikke har svart innen 20 sekunder.

Skru på viderekobling:

 • Løft av røret, vent på summetone

 • Tast 61 deretter nummeret du vil viderekoble til, avslutt med #

 • Fasttelefon skal nå være viderekoblet

Skru av viderekobling:

 • Løft av røret, vent på summetone

 • Tast #61#, og viderekoblingen vil være skrudd av

Det er ikke mulig å endre tiden for viderekobling ved ikke svar. Fastsatt tid er 20 sekunder.

Viderekobling ved opptatt

Fasttelefonen blir viderekoblet i stedet for opptattsignal.

Skru på viderekobling:

 • Løft av røret, vent på summetone

 • Tast 67 deretter nummeret du vil viderekoble til, avslutt med #

 • Nummeret vil nå viderekobles ved opptattsignal

Skru av viderekobling:

 • Løft av røret, vent på summetone

 • Tast #67#, og viderekoblingen vil være skrudd av

Fant du ikke svar på det du lurte på?