Faktura

Her finner du som er administrator løsninger på dine fakturaspørsmål

Vanlige spørsmål om faktura

 • Første faktura

  Fakturaen fra Telenor består av flere elementer som engangspriser, faste priser, bruk og innholdstjenester.

  Faste priser er for eksempel abonnementsprisen som blir fakturert forskuddsvis. Det betyr at du må betale både for inneværende måned og neste måned. Dersom abonnement ble aktivert etter den 20. vil du få første faktura i begynnelse av påfølgende måned slik at du ikke får to fakturaer fra oss på kort tid.

  Bruk vil variere og kan for eksempel være stemmetjeneste via SMS eller utenlandssamtaler.

  Innholdstjenester er tjenester som Strex (bruk av mobilregning for fakturering), Apple sin App Store eller Google Play. Engangspriser, bruk og innholdstjenester blir fakturert etterskuddsvis.

  På din første faktura blir du fakturert fra datoen abonnementet blir aktivert pluss hele neste måned. Derfor kan månedsprisen se høyere ut enn avtalt (For abonnement aktivert etter den 20. i en måned vil faktureringen komme med på neste månedsfaktura).

  Når fakturerer vi

  • Abonnement aktivert før den 20. i en måned faktureres samme måned.

  • Abonnement aktivert etter den 20. i en måned vil bli fakturert sammen med neste måneds faktura.

  • For avtalekunder går første faktura sammen med ordinær faktura i påfølgende måned.

 • Ordinær faktura

  På din ordinære faktura vil det blant annet bli fakturert faste priser, disse inkluderer påfølgende måned etter fakturadatoen. Bruk og innholdstjenester faktureres til og med siste dag i forrige måned. Engangspriser faktureres til og med dagen før fakturadatoen.

 • Ved endring

  Når du endrer på ett eller flere abonnementet får du en endringsfaktura. En eller flere linjer i fakturaen vil inneholde korrigeringer som en følge av justering eller oppsigelse av abonnement.

  • Alle linjer som inneholder minusbeløp er refusjon av tidligere forhåndsbetaling.

  • I tillegg fakturer vi dine nye tjenester fra den datoen de ble aktivert.

  • Ved endring på eksisterende fakturaforhold vil endringene faktureres ved neste ordinære faktura.

 • Ved oppsigelse

  Ved oppsigelse av et abonnement får du en sluttfaktura. Avhengig av oppsigelsesdatoen vil du bli refundert det du har betalt forskuddsvis. Dette vil vises som en minuspost.

  Hvis totalsummen er i minus, vil sluttfakturaen bli motregnet eventuelle ubetalte krav. Tilgodehavende blir normalt utbetalt i løpet av 3 uker.

Elektronisk faktura

 • EHF-faktura

  EHF er et standardformat for å utforme og utveksle faktura, purring og kreditnota elektronisk mellom to parter. Formatet er utarbeidet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi). Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav.

  Distribusjon av EHF-faktura via aksesspunkt

  Infrastrukturen som Difi setter opp, gjør bruk av aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale med Difi om formidling av dokumenter i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt.

  Fordelen med et aksesspunkt er at du som leverandør eller mottaker ikke trenger å tenke på den andre parten. Du skal levere dokumentet til aksesspunktet, så vil aksesspunktet sende dokumentet videre til riktig aksesspunkt/mottaker.

  Telenor har etablert seg som et aksesspunkt for distribusjon av utgående faktura. Dette betyr at Telenor som aksesspunkt vil levere EHF-format til fakturamottakers aksesspunkt. Alle fakturamottakere som kan motta elektronisk faktura (EHF) og som er knyttet til et aksesspunkt, vil registreres i ELMA

  Er din bedrift allerede i ELMA kan du motta elektronisk faktura fra Telenor. I den nye infrastrukturen er det ikke nødvendig at fakturamottaker skal kontakte fakturautsetder for å avklare utsendelse av EHF via aksesspunkt. Er din bedrift registrert i ELMA kan Telenor sende deg elektronisk faktura uten at du er i kontakt med oss. Mottar du allerede elektronisk faktura i e2b-format og ønsker å endre dette til EHF-format er det inntil videre ønskelig at du kontakter oss

 • ePostfaktura

  ePostfaktura er faktura tilsendt i PDF-format til din e-post. Dette krever ingen tilpasning utover å oppgi e-postadresse for fakturamottak. ePostfaktura er gebyrfritt, miljøvennlig og enkelt å bestille.

  Har du allerede ePostfaktura , men skiftet e-postadresse? Trykk på «Bestill ePostfaktura» og legg inn ny bestilling. Adressen vil da oppdateres på eksisterende oppføring.

  Bestill ePostfaktura

Jeg trenger en fakturakopi

Slik gjør du:

 • Logg deg inn i Min Bedrift og klikk på "Last ned fakturaer" fra forsiden i portalen.

 • Lurer du på noe underveis så finner du veiledninger i Min Bedrift under Vi hjelper deg!

Gebyr ved manglende betaling eller betalingsutsettelse

Tjeneste Gebyr Kan utføres gratis i Min Bedrift?
Gjenåpning av abonnement som er sperret på grunn av manglende betaling 399,-
Forsinket betaling/inkassovarsel (EU gebyr) 470,-
Betalingsutsettelse 199,- Ja
Renter ved for sen betaling 12,5% (ikke mva-belagt)
Papirfaktura (per faktura) 99,-
Fakturakopi 199,- Ja

Skal du fakturere Telenor?

 • Slik fakturerer du Telenor

  Leverandører med norsk organisasjonsnummer skal sende faktura og kreditnota til Telenor på det elektroniske formatet PEPPOL BIS Billing 3.0. Dette gjelder alle norske Telenor-selskaper som aksepterer dette formatet. Unntaksvis vil vi akseptere og behandle fakturaer mottatt e-post eller papir.

 • Krav til faktura

  Alle fakturaer må minimum inneholde opplysninger i samsvar med forskrift om bokføring (https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/faktura-salgsdokumentasjon/)

  Utover minimumskravet forventer Telenor at følgende opplysninger finnes på fakturaen:

  • Leverandørens navn

  • Leverandørens organisasjonsnummer

  • For leverandører registrert i MVA-registeret, skal organisasjonsnummer etterfølges av bokstavene MVA.

  • Bankkontonummer

  • Fakturanummer (unikt for leverandøren)

  • Fakturadato

  • Forfallsdato

  • Kjøpers navn

  • Kjøpers organisasjonsnummer

  • Referanse, ordrenummer, navn på kontaktperson eller e-post adresse

  • Varelinjebeskrivelse, enhet (stk., eske, etc.)

  • Enhetspris

  • Antall

  • Varelinjebeløp

  • Netto fakturabeløp

  • Andre offentlige avgifter, f.eks. miljøgebyr

  • Mva. beløp, pr. mva. sats

  • Totalt fakturabeløp inkl. mva

  Fakturaer fra utenlandske leverandører må i tillegg ha opplysning om:

  • IBAN og BIC (Swift)

  • Valuta

  Fakturaer som ikke tilfredsstiller formkrav for faktura kan ikke forventes behandlet.

  Ved manglende referanse på faktura, vil fakturaen bli returnert.

 • Levering av faktura til Telenor

  Elektronisk faktura

  Faktura- og kredittnota må være maskinelt stilet til det aktuelle Telenor-selskapet (kjøper).

  BIS SchemeID = 0192:<kjøpers norske organisasjonsnummer>

  Se oversikt over gyldige mottakere av elektronisk faktura:

  Selskapsnavn

  Organisasjonsnummer

  Telenor Networks Holding AS

  983939724

  Telenor Shared Services AS

  983337406

  Telenor Communication II AS

  983793754

  TELENOR MOBILE HOLDING AS

  983940145

  Telenor ASA

  982463718

  Telenor Mobile Communications AS

  963815840

  Telenor Satellite AS

  974529068

  Telenor Svalbard AS

  975908739

  Telenor Norge AS

  976967631

  Telenor Infra AS

  971050365

  Telenor Nordic Towers

  927043459

  Telenor Fiber AS

  929340272

  Telway AS

  945701455

  Telenor Tracking Solutions AS

  931241702

  Telenor Procurement Holding AS

  931442465

  Telenor Asia Holding AS

  931442724

  Telenor Digital Infrastructure Holding AS

  930717266

  For øvrige detaljer, se mottakere i ELMA-registeret

  Vedlegg til elektronisk faktura, skal leveres som del av XML og være Base64-kodet.

  Annen leveringsmåte - Telenors fakturaadresse

  Dersom elektronisk faktura ikke kan leveres, kan fakturaen sendes på e-post til ssc.fakturamottak@telenor.com

  Gyldige format på vedlegg til e-post er enten PDF eller TIFF.

  Send kun ett dokument (med faktura og vedlegg) per faktura.

  NB! Denne e-post adressen skal kun brukes til innsending av PDF/TIFF fakturaer – ingen kommentarer, spørsmål eller henvendelser blir besvart eller behandlet.

  Unntaksvis kan faktura sendes per post til:

  <Aktuelt Telenor selskap>

  c/o Fakturamottak

  Postboks 349 Alnabru

  0614 OSLO

  Leverandører uten et norsk organisasjonsnummer kan sende faktura på følgende format:

  1. via PEPPOL BIS-formatet

  2. som e-post med PDF-vedlegg

 • Ved spørsmål om levering av faktura

  Ved spørsmål om status på betaling av levert faktura m.m, ta kontakt med vår fakturaavdeling på e-postadressen: gss.support@telenor.com

 • English version: How to invoice Telenor

Fant du ikke svar på det du lurte på?