Hjelp til Min Bedrift

I Min Bedrift kan tilgang fordeles på flere administratorer slik at de riktige personene har rett tilgang. 

Vi vil her forklare hva man kan gjøre i Min Bedrift og ulike rollene.

De ulike rollene

Spørsmål og svar om Min Bedrift