Hjelp til Min Bedrift

I Min Bedrift kan tilgang fordeles på flere administratorer slik at de riktige personene har rett tilgang. 

Vi vil her forklare hva man kan gjøre i Min Bedrift og ulike rollene.

Har du ikke tilgang? Få tilgang

Last ned Min Bedrift Appen

I Min Bedrift-appen kan du som er administrator i bedriften gjøre arbeidsoppgaver rett på mobilen.
apple_nyandroid_ny

De ulike rollene

i

Superadministrator

Vil se hele bedriftens produkt- og tjenesteportefølje på tvers av aksesser

Må opprette alle andre administratorer i sin bedrift
Kun en superadministrator per kunde
Superadministrator opprettes av Telenor

i

Administrator

Får rettigheter og tilganger spesifisert av superadministrator
Ingen begrensning på antall administratorer
Kan ikke opprette ny administrator

Spørsmål og svar om Min Bedrift

?

Hvem kan få tilgang til Min Bedrift?

Alle ansatte kan i prinsippet få tilgang til Min Bedrift. Det registreres i utgangspunktet én superadministrator for bedriften. Denne personen kan gi tilganger til de personene han/hun måtte ønske. Tilgangene i Min Bedrift kan styres slik at forskjellige personer har tilgang til hele eller deler av selskapet. I tillegg kan man angi lese- eller skrivetilgang, og om de skal se faktura, og rapporter.
?

Trenger jeg å installere noe for å ta i bruk Min Bedrift?

Nei, Min Bedrift er en webløsning som du har tilgang til via nettleseren, og den fungerer i alle nyere nettlesere
?

Er det trygt å bruke Min Bedrift?

Min Bedrift er bygget på sterke prinsipper om sikkerhet. I tillegg til at all trafikk er kryptert, krever vi en engangskode sendt til din mobiltelefon ved hver pålogging.