De ulike rollene

i

Superadministrator

i

Administrator

Spørsmål og svar om Min Bedrift

?

Hvem kan få tilgang til Min Bedrift?

?

Trenger jeg å installere noe for å ta i bruk Min Bedrift?

?

Er det trygt å bruke Min Bedrift?