Digitalisering av jordbruket sørger for bedre forvaltning av jorda, produksjonsøkning, effektivisert drift, optimal kvalitet på avlinger og gir mer bærekraftig jordbruk. Fremtidens smarte jordbruk krever avansert teknologi for effektivisering av en travel bondes hverdag.

For å ruste skogsindustrien for fremtiden er det behov for digitalisering. Det kan oppnås store forbedringer i primærskogbruket ved hjelp av data fra skogsmaskiner, fjernmålingsdata og andre digitale hjelpemidler. Og skogbruksnæringen kan få mer effektiv produksjon, mindre miljøpåvirkning fra hogst og bedre presisjon i skogforvaltningen, samt betydelige økonomiske besparelser.

En forutsetning for å digitalisere havbruksnæringen er å få merdene på nett. Når merdene er på nett kan fôringsprosessene automatiseres, fiskehelsen overvåkes, og antall fisk og størrelse kontrolleres. Med dette legges det til rette for fjernarbeid og forenkling og automatisering av prosesser.

Løsninger

Flere av våre produkter og tjenester egner seg optimalt for digitalisering av prosesser i primærnæringen.