Løsninger

Flere av våre produkter og tjenester egner seg optimalt for digitalisering av prosesser i primærnæringen.

M2M

Maskin-til-maskin-kommunikasjon, forkortet M2M, også kjent under betegnelsen «embedded mobile» sørger for mobilkommunikasjon mellom ikke-menneskelige abonnenter.

4G

Selv om veldig mye handler om 5G nå, er det viktig å huske at 4G vil spille en veldig viktig rolle også fremover. Vi vil derfor fortsette å bygge ut og forbedre 4G-nettet parallelt med utrullingen av det nye 5G-nettet.

5G

13. mars 2020  åpnet Telenor 5G-nettet, som første mobiloperatør i Norge – for alle våre kunder. 5G er en helt ny infrastruktur som vil tilby større hastigheter og mer kapasitet, og dermed åpne for bedre brukeropplevelser og helt nye muligheter i mobilnettet.

Nordic Connect

Vår driftede kommunikasjonsløsning på WAN. Et sikkert og lukket nettverk mellom alle lokasjoner.

Digital grunnmur

Nye, spennende digitale løsninger forutsetter en solid digital grunnmur og en sikker og automatisert infrastruktur. Når stadig flere produkter, tjenester og prosesser digitaliseres, økes også kravene til grunnmuren.

Smart Havbruk

En forutsetning for å digitalisere havbruksnæringen er å få merdene på nett. Målsettingen er å ivareta fiskevelferd og bærekraft, øke driftsresultat og øke sikkerhet for medarbeiderne.

Mobilt bredbånd

Få jobben gjort uansett hvor du befinner deg. Mobilt Bredbånd gir deg raskt og enkelt sikker tilgang til internett der det er mobildekning. 

Fiber

Behovet for kapasitet og båndbredde øker stadig. Med fiber er din bedrift bedre forberedt for fremtiden.

IoT

Med ny teknologi kan de fleste ting kobles til internett. Internet of Things (IoT) gjør at tingene kan kommunisere med hverandre og samle inn store mengder data.

Big data og Analytics

Har du koblet opp mange IoT enheter på nettet? Med vår Managed IoT Cloud IoT plattform vil du enkelt kunne lagre og visualisere innsikt fra enhetene til en forutsigbar månedlig kostnad

Radiolinje

Effektivt alternativ til fiber som produseres med lisensiert frekvens i Norges største driftsmiljø.