Digitalisering av jordbruket sørger for bedre forvaltning av jorda, produksjonsøkning, effektivisert drift, optimal kvalitet på avlinger og gir mer bærekraftig jordbruk. Fremtidens smarte jordbruk krever avansert teknologi for effektivisering av en travel bondes hverdag.

For å ruste skogsindustrien for fremtiden er det behov for digitalisering. Det kan oppnås store forbedringer i primærskogbruket ved hjelp av data fra skogsmaskiner, fjernmålingsdata og andre digitale hjelpemidler. Og skogbruksnæringen kan få mer effektiv produksjon, mindre miljøpåvirkning fra hogst og bedre presisjon i skogforvaltningen, samt betydelige økonomiske besparelser.

En forutsetning for å digitalisere havbruksnæringen er å få merdene på nett. Når merdene er på nett kan fôringsprosessene automatiseres, fiskehelsen overvåkes, og antall fisk og størrelse kontrolleres. Med dette legges det til rette for fjernarbeid og forenkling og automatisering av prosesser.

Løsninger

Flere av våre produkter og tjenester egner seg optimalt for digitalisering av prosesser i primærnæringen.

Radiolinje

Effektivt alternativ til fiber som produseres med lisensiert frekvens i Norges største driftsmiljø.

Apper som forenkler hverdagen:

Min Bedrift app icon

Mitt Telenor

I appen Mitt Telenor har du full oversikt over dine abonnement og ditt mobilforbruk.

Les mer
Min Bedrift app ikon

Min Bedrift

I Min Bedrift-appen kan du som er administrator i bedriften gjøre arbeidsoppgaver rett på mobilen.

Les mer
Mobilt Bedriftsnett app ikon

Mobilt Bedriftsnett

Med sentralbordet på mobilen er du lett tilgjengelig for kundene og unngår dermed tapte anrop.

Les mer
Min Sky app ikon

Min Sky

Med Min Sky-appen lagres dine mobilbilder i skyen, og du frigjør plass på mobilen.

Les mer