For å oppnå en maksimal utnyttelse av IoT-teknologi trenger man en optimal infrastruktur og gode plattformer, fra dataene samles til de analyseres. En stødig infrastruktur er utslagsgivende når stadig flere produkter, tjenester og prosesser digitaliseres. Konnektivitet er verdiskapende, og verdien ligger i dataene som samles inn.

IoT med M2M

Maskin-til-maskin-kommunikasjon, forkortet M2M, også kjent under betegnelsen «embedded mobile» sørger for mobilkommunikasjon mellom ikke-menneskelige abonnenter. Med M2M teknologien blir det altså mulig for forskjellig teknisk utstyr (ikke mobiler) å kobles på mobilnettet. M2M systemer (maskin-til-maskin), bruker tradisjonelle SIM-kort for at alt fra strømmålere til boligalarmer skal få dekning.

IoT på 4G

IoT på 4G betyr dekning for enheter og sensorer på tidligere utilgjengelige steder og oppsiktsvekkende forlenget batteritid på sensorene. Nettet fungerer like bra for applikasjoner og sensorer som trenger mye båndbredde og høye hastigheter, som for utstyr som bruker minimalt med data og er avhengig av lang batterilevetid og dekning på vanskelige steder. IoT på 4G er den eneste teknologien som vil gi full nasjonal dekning på kort og lang sikt og internasjonal dekning. Dette er den teknologien som gir størst grad av sikkerhet i nettverket.

Vi har to kommunikasjonsteknologier skreddersydd for tingenes internett: NarrowBand-IoT og LTE-M.

NB-IoT (Narrowband IoT) og LTE-M

Narrowband-IoT (NB-IoT) og Long-Term Evolution for Machine (LTE-M) er nye nettverksteknologier som er aktivert i 4G-nettet og optimalisert for IoT. Over 120 teleoperatører globalt har lansert disse teknologiene. De bruker en lavere båndbredde enn vanlig 4G, har større arealdekning, bedre inntrengende dekning og sørger for at sensorene har lavt batteriforbruk. Typiske bruksområder er sporingsenheter og sensorer for måling av alt som har en verdi. LTE-M passer spesielt godt for aktive sensorer som skal ha tale- og eller SMS-funksjon.

Fordeler med å koble IoT på 4G

Fleksibelt

Passer utstyr som trenger båndbredde og hastighet, men også utstyr som bruker lite data eller er avhengig av lang batteritid. Nettet gir dekning til sensorer som beveger seg over store områder.

Sikkert

Frekvensbåndene for IoT på 4G er bygget på lisensierte nett og globale standarder. Det betyr at nettet er underlagt det samme kvalitets- og sikkerhetsregimet som all annen 4G-trafikk og man slipper å utvikle, rulle ut og drifte egne ulisensierte nett. Telenors mobilnett er driftet og overvåket døgnet rundt hele året av Telenor Security Operations Center.

Enkelt

Alt du trenger er et SIM-kort og et abonnement, så er enhetene dine koblet på det landsdekkende 4G-nettet som har god kapasitet og sikkerhet.

IoT på 4G

Hva er IoT på 4G

Lær mer om IoT på 4G

Andre aksessteknologier for IoT

  • LoRaWAN og ZigBee

    Ulisensierte sensornettverk som kommuner eller leverandører bygger ut og drifter. Nettverkene har typisk en oppstartskostnad, og drift og vedlikeholdskostnad for den enkelte produkteier. Denne nettverksteknologien er aktuell for tjenester som ikke har like høye krav til sikkerhet. Typiske bruksområder er måling av vanntemperatur eller luftkvalitet.

  • WiFi

    Koblet eller trådløst nettverk som egner seg best innendørs i bygg. Kunden eier eget nettverk og er ansvarlig for sikkerheten. Passer godt for kontorapplikasjoner, smarthøyttalere eller andre ting som ikke er mobile.

Sørg for at dine data er godt sikret

Data er den nye oljen, og vi hjelper deg å sikre eierskap til dine data. For å sikre disse dataene må du også tenke på cybersikkerheten. Sikkerheten kan ikke leveres direkte på IoT-enhetene, derfor må man ha kontroll på alt som knyttes til nettet og hvem de snakker med. Her kan man knytte til et privat APN, via vårt driftede Nordic Connect (WAN), for å løse segmentering og mikrosegmentering av alle enheter. Alt bygget på landets mest robuste og sikre kjernenett levert av Telenor.

Lær mer om IoT sikkerhet

Vi vet at alle våre kunder har ulike behov, både når det gjelder bærere for IoT-løsninger de ønsker å ta i bruk, nettverk og tilleggstjenester. Ta gjerne kontakt slik at vi i felleskap kan finne ut hvilket oppsett som er mest optimalt for deg og din bedrift.