Vi moderniserer

Kobbernettet har blitt over 100 år gammelt. Dette er linjer som i sin tid ble bygget for å tilby fasttelefon, og etter hvert bredbånd. Kobbernettet klarer ikke lenger alltid å møte behovet for fart, stabilitet og kapasitet. I tillegg er det sårbart når feil oppstår. Derfor har vi bestemt oss for litt etter litt å bytte ut det gamle kobbernettet med sikrere løsninger. Der det eldre utstyret ikke kan gjenbrukes til fiber eller mobil, vil vi selvsagt rydde opp etter oss.

Moderniseringen har allerede pågått en stund. Telenor bygger ut mobil- og fibernettet for ca 5 milliarder hvert år. Med dette arbeidet danner vi grunnlaget for neste generasjons mobilnett (5G) og moderne fiberkabler. Utbyggingen av 5G har nå startet for fullt og vi ruller ut fremtidens mobilnett over hele landet. Se oversikten her.

Telenors dekningsdirektør, Bjørn Amundsen forteller om bakgrunnen for moderniseringen i denne filmen.

Når gjelder dette for deg?

Hvis du er tilknyttet kobbernettet, vil vi kontakte deg med informasjon om planlagt tidspunkt for endringer i ditt område i god tid før vi setter i gang.

Hvis du opplever feil på linjen din, er det viktig at du kontakter oss så fort som mulig. I enkelte tilfeller beslutter vi å hjelpe deg over på en ny løsning i stedet for å reparere. Dette er fordi reparasjoner på kobbernettet kan være svært kostbare, og nye kompliserte feil kan oppstå i løpet av kort tid.

Vi sørger for at du blir tilbudt ny og fremtidsrettet løsning, og opprettholder dine eksisterende tjenester frem til ny er klar og fungerer.

Fasttelefoni

Vi har leveringsplikt på taletjenester og vil derfor alltid levere deg telefoniprodukter hvis du ønsker det. Dette er en oversikt over alternativer til dagens telefoniløsning:

Internett

Vi leverer bredbånd via ulike teknologier avhengig av hvor i landet du bor. Dette er en oversikt over våre bredbåndsprodukter:

Spørsmål og svar

?

Koronasituasjonen

?

Hva gjør jeg dersom det ikke er bredbåndsdekning via fiber eller mobil der jeg bor?

?

Hvordan fungerer Telenors dekningskart?

?

Hva skjer med tilleggstjenestene og alarmene mine?

?

Kan jeg reparere min kobbertilkobling for egen regning?

Se flere