Vi bytter ut gamle nettkabler

Kobbernettet har blitt over 100 år gammelt. Dette er linjer som i sin tid ble bygget for å tilby fasttelefon, og etter hvert bredbånd. Kobbernettet klarer ikke lenger alltid å møte behovet for fart, stabilitet og kapasitet. I tillegg er det sårbart når feil oppstår. Derfor har vi bestemt oss for litt etter litt å bytte ut det gamle kobbernettet med sikrere løsninger. Der det eldre utstyret ikke kan gjenbrukes til fiber eller mobil, vil vi selvsagt rydde opp etter oss.

Moderniseringen har allerede pågått en stund. Telenor bygger ut mobil- og fibernettet for 4,5 milliarder hvert år. Med dette arbeidet danner vi grunnlaget for neste generasjons mobilnett (5G) og moderne fiberkabler.

Når gjelder dette for deg?

Hvis du er tilknyttet kobbernettet, vil vi kontakte deg med informasjon om planlagt tidspunkt for endringer i ditt område i god tid før vi setter i gang. Har du ikke hørt fra oss, så trenger du ikke å gjøre noe nå.

Hvis du opplever feil på linjen din, er det viktig at du kontakter oss så fort som mulig. I enkelte tilfeller beslutter vi å hjelpe deg over på en ny løsning i stedet for å reparere. Dette er fordi reparasjoner på kobbernettet kan være svært kostbare, og nye kompliserte feil kan oppstå i løpet av kort tid. 

Skulle våre foreslåtte erstatningsprodukter ikke fungere der du bor, vil vi likevel finne en løsning, enten ved at vi opprettholder kobberlinjen og retter eventuelle feil, bygger ny mobildekning, finner en alternativ leverandør eller bidrar til bygging sammen med kommunen. Vi opprettholder din eksisterende løsning frem til ny løsning er klar og fungerer.

Fasttelefon fra Telenor

Vi fjerner ikke fasttelefonen. Telenor har leveringsplikt på taletjenester og vil derfor alltid levere deg telefoniprodukter hvis du ønsker det.

Dette er en oversikt over erstatningsproduktene:

Internettløsninger

Telenor leverer bredbånd enten over kablet eller mobilt nett.

Dette er en oversikt over erstatningsproduktene:

Spørsmål og svar

?

Hva kan jeg gjøre for å få bredbånd via fiber eller optimal mobildekning?

Hvis det ikke finnes fiber eller mobildekning der du bor anbefaler vi deg å ta kontakt med din kommune. Telenor har lang erfaring med å samarbeide med kommunene. Sammen med kommunene finner Telenor alternative løsninger. Dersom det er flere hustander i nærheten kan det lønne seg å gå sammen i dialog med kommunen for å se hva som kan gjøres.
?

Hvordan fungerer Telenors dekningskart?

Dekningskartet tar for seg store områder, og stemmer ikke alltid på detaljnivå. Lokale forhold kan påvirke dekningen.


Hvis du bor i et område med dårlig mobildekning, er det viktig at du snakker med oss så vi kan forsøke å finne den beste løsningen for deg. Telefonnummeret til kundeservice finner du nederst på siden.

Erstatningsproduktene våre som benytter mobilnettet kan monteres med en utendørs antenne. Dette vil bidra til å forsterke mobilsignalene der det ellers ikke er god dekning. 

?

Hva skjer med tilleggstjenestene og alarmene mine?

Epostadresse

Alle som har vil beholde epostadressen (online.no) fra Telenor


Midlertidig stenging av abonnement

Har du midlertidig stenging av abonnement vil du likevel motta samme informasjon og tilbud som øvrige kunder.

Min Sky

Min Sky endres ikke og vil fortsatt være tilgjengelig for deg. Min Sky flyttes ikke automatisk på din nye løsning. Les mer her om Min Sky her

Antivirus

Norton Internet Security/ antivirus: Norton tilbys kun på xDSL (internett over kobbernettet). Ved overgang til for eksempel Hjemmebredbånd Mobil, vil du fortsatt ha Norton/NIS tilgjengelig, men den vil ikke lengre oppdateres med nye virussignaturer. PC-klienten vil varsle om dette og anbefale videre handling.

Trygghetsalarm

Hvis du har en trygghetsalarm som er knyttet til fasttelefonen din må du kontakte helse- og omsorgsetaten i din kommune. 


Boligalarm Har du en boligalarm knyttet til fasttelefonen din, må du kontakte ditt alarmselskap slik at du får flyttet alarmen over på ny løsning. Er alarmen basert på en mobilløsning trenger du ikke å foreta deg noe.


?

Kan jeg reparere min kobbertilkobling for egen regning?

Det kan bli dyrt for deg å gjøre en slik reparasjon selv, så det anbefaler vi ikke. Dette er veldig gamle linjer som ble lagt for lenge siden og det er ingen garanti for at reparasjonen holder. Derfor mener vi at det er best å gå over til en mer moderne og pålitelig løsning.

Hvis det ikke finnes hverken fiber eller mobildekning der du bor, anbefaler vi deg å ta kontakt med din kommune for å undersøke hva kommunen kan bidra med for å tilby mobildekning eller fiber til din adresse. Telenor har god dialog med kommunene i Norge, og erfaring med samarbeid med disse om å finne alternative løsninger til adresser som ligger utenfor mobilt dekningsområde. Dersom det er flere boenheter i nærheten som blir berørt kan det lønne seg å gå sammen i dialog med kommunen for å se hva som kan gjøres.


?

Telenors leveringsplikt

Telenor har plikt til å levere tilgang til offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett. Nærmere vilkår for leveringsplikten finnes i avtale mellom Staten ved Samferdselsdepartementet og Telenor av januar 2019. Se særlig punkt 4. Avtalen reforhandles årlig.

Telenor har ikke leveringsplikt til fritidsboliger.

?

Hva skjer med faktuering og oppsigelse av det gamle abonnementet?

Vi avslutter ditt gamle abonnement når du har brukt 100 MB på det nye abonnementet ditt.  Du betaler abonnementet ditt på forskudd og vil få tilbake periodeavgift for det gamle abonnementet ditt fra datoen det ble endret. Dette vises med en minus foran på den neste fakturaen. Måneds- eller periodeavgiften for ditt nye abonnement legges til fra samme dato. I noen tilfeller vil denne justeringen havne på forskjellige fakturaer.
?

Hva gjør jeg hvis bosteds- og installasjonsadresse er forskjellig?

Utstyr og SIM vil bli sendt til din bostedadresse. Dersom installasjon er bestilt til annen adresse, for eksempel en fritidsbolig, må du selv sikre at utstyret tas med til ønsket installasjonsadresse før installatør kommer for montering. Det er viktig at du i slike tilfeller aktiverer Hjemmebredbånd Mobil første gang på installasjonsadresse for å unngå sperring.
?

Blir det ekstra kostnader med utendørs antenne?

Telenor installerer antennen uten ekstra kostnader for deg. Kostnadsfri installasjon av uteantenne forutsetter at det ikke foreligger spesielle krav til gjennomføring av kabler i vegger. I slike tilfeller vil det være kundens ansvar at forsvarlige gjennomføringsløsninger foreligger når installasjonen skal gjøres. Eksempler på hus med spesielle krav er passive og vernede hus.
?

Hvilken Mobil bredbåndsruter tilbys?

Når du bestiller Hjemmebredbånd mobil mottar du vår nyeste mobile bredbåndsruter Huawei B818 med støtte for 4G+. Her finner du informasjon om utstyret og veiledninger til oppkobling.
Se flere