Vi moderniserer

Kobbernettet har blitt over 100 år gammelt. Dette er linjer som i sin tid ble bygget for å tilby fasttelefon, og etter hvert bredbånd. Kobbernettet klarer ikke lenger alltid å møte behovet for fart, stabilitet og kapasitet. I tillegg er det sårbart når feil oppstår. Derfor har vi bestemt oss for litt etter litt å bytte ut det gamle kobbernettet med sikrere løsninger. Der det eldre utstyret ikke kan gjenbrukes til fiber eller mobil, vil vi selvsagt rydde opp etter oss.

Moderniseringen har allerede pågått en stund. Telenor bygger ut mobil- og fibernettet for 4,5 milliarder hvert år. Med dette arbeidet danner vi grunnlaget for neste generasjons mobilnett (5G) og moderne fiberkabler.

Når gjelder dette for deg?

Hvis du er tilknyttet kobbernettet, vil vi kontakte deg med informasjon om planlagt tidspunkt for endringer i ditt område i god tid før vi setter i gang.

Hvis du opplever feil på linjen din, er det viktig at du kontakter oss så fort som mulig. I enkelte tilfeller beslutter vi å hjelpe deg over på en ny løsning i stedet for å reparere. Dette er fordi reparasjoner på kobbernettet kan være svært kostbare, og nye kompliserte feil kan oppstå i løpet av kort tid.

Vi sørger for at du blir tilbudt ny og fremtidsrettet løsning, og opprettholder dine eksisterende tjenester frem til ny er klar og fungerer.

Fasttelefoni

Vi har leveringsplikt på taletjenester og vil derfor alltid levere deg telefoniprodukter hvis du ønsker det. Dette er en oversikt over alternativer til dagens telefoniløsning:

Internett

Vi leverer bredbånd via ulike teknologier avhengig av hvor i landet du bor. Dette er en oversikt over våre bredbåndsprodukter:

Spørsmål og svar

?

Koronasituasjonen

Koronasituasjonen gjør at vi må ta ekstra hensyn ved feilretting og installasjon av nødvendig utstyr på din hjemmeadresse. Montørene hos våre samarbeids-selskaper vil kontakte deg og avtale håndtering av installasjon ihht gjeldende veiledning og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, som f.eks. grundig håndvask, unngå håndhilsning og sikre god avstand mellom personer. I samtale med deg, vil montør også gjøre nødvendige avklaringer om det er forhold knyttet til karantene eller isolasjon som gjør at arbeid på din adresse må utsettes.

Les mer om hvilke rutiner vi har innført for å minimere smitterisiko her .
?

Hva gjør jeg dersom det ikke er bredbåndsdekning via fiber eller mobil der jeg bor?

Dersom det ikke finnes fiber eller mobildekning der du bor anbefaler vi deg å ta kontakt med din kommune. Telenor har lang erfaring med å samarbeide med kommunene. Sammen med kommunene finner Telenor alternative løsninger. Dersom det er flere husstander i nærheten kan det lønne seg å gå sammen i dialog med kommunen for å se hva som kan gjøres.

?

Hvordan fungerer Telenors dekningskart?

Dekningskartet tar for seg store områder, og lokale forhold kan påvirke dekningen.

Bor du i et område med dårlig mobildekning er det viktig at du kontakter oss. Sammen kan vi forsøke å finne den beste løsningen for deg. Telefonnummeret til kundeservice er 915 09000.

?

Hva skjer med tilleggstjenestene og alarmene mine?

E-postadresse

Alle som har e-postadresse (online.no) fra Telenor, beholder denne.

Min Sky

Lagret innhold i Min Sky vil fortsatt være tilgjengelig. Min Sky flyttes ikke automatisk på din nye løsning. Les mer om Min Sky her.

Trygghetsalarm

Har du en trygghetsalarm tilknyttet bredbånd/fasttelefon, må du kontakte helse- og omsorgsetaten i din kommune.

Boligalarm

Har du en boligalarm tilknyttet bredbånd/fasttelefon, må du kontakte ditt alarmselskap slik at du får flytte alarmen over på ny løsning.

?

Kan jeg reparere min kobbertilkobling for egen regning?

Det er ikke å anbefale å selv reparere defekt kobbertilkopling. Dette er veldig gamle linjer, og det er ingen garanti for at reparasjonen holder. Derfor mener vi at det er best å gå over til en mer moderne og pålitelig løsning.

?

Telenors leveringsplikt

Telenor har plikt til å levere tilgang til offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett. Nærmere vilkår for leveringsplikten finnes i avtale mellom Staten ved Samferdselsdepartementet og Telenor av januar 2019. Se særlig punkt 4. Avtalen reforhandles årlig.

Telenor har ikke leveringsplikt til fritidsboliger.

?

Hva skjer med fakturering og oppsigelse av det gamle abonnementet?

Du betaler abonnementet ditt på forskudd og vil få tilbake periodeavgift for det gamle abonnementet ditt fra datoen det ble endret. Måneds- eller periodeavgiften for ditt nye abonnement legges til fra samme dato. I noen tilfeller vil denne justeringen havne på forskjellige fakturaer.

?

Hva gjør jeg hvis bosteds- og installasjonsadresse er forskjellig?

Alt utstyr vil bli sendt til din bostedadresse. Dersom installasjon er bestilt til annen adresse, for eksempel en fritidsbolig, må du selv sikre at utstyret tas med til ønsket installasjonsadresse før montering. Viktig! For Hjemmebredbånd Mobil må tjenesten aktiveres første gang på installasjonsadressen for å unngå sperring.

?

Blir det ekstra kostnader med utendørs antenne?

Ved behov for antenne installerer vi denne for deg uten ekstra kostnader. Dette forutsetter at det ikke foreligger spesielle krav til føring av kabler i vegger. I slike tilfeller er det kundens ansvar at forsvarlige føringsveier foreligger når installasjonen skal gjøres. Eksempler på hus med spesielle krav er passive og vernede hus.

?

Hvilken bredbåndsruter tilbys?

Når du bestiller Hjemmebredbånd Mobil mottar du vår nyeste mobile bredbåndsruter Huawei B818 med støtte for 4G+. Her finner du informasjon om utstyret og veiledninger til oppkobling.

Se flere