Vi oppgraderer nettet ditt

Kobbernettet har blitt over 100 år gammelt. Dette er linjer som i sin tid ble bygget for å tilby fasttelefon, og etter hvert bredbånd. Kobbernettet klarer ikke lenger å møte behovet for fart, stabilitet og kapasitet slik du som kunde forventer. I tillegg er nettet sårbart for feil. Derfor skal vi litt etter litt å bytte ut det gamle kobbernettet med sikrere løsninger som lever opp til dine forventninger. Der det eldre utstyret ikke kan brukes til fiber eller mobil, vil vi selvsagt rydde opp etter oss.

Moderniseringen har allerede pågått en stund. Telenor bygger ut mobil- og fibernettet for over 5 milliarder hvert år. Med dette arbeidet danner vi grunnlaget for tilgang til neste generasjons mobilnett (5G) og moderne fiberkabler i mange norske hjem. Utbyggingen av 5G har nå startet for fullt og vi ruller ut fremtidens mobilnett over hele landet. Se oversikten her.

Telenors dekningsdirektør, Bjørn Amundsen forteller om bakgrunnen for moderniseringen i denne filmen.

Når gjelder dette for deg?

Hvis du er tilknyttet kobbernettet, vil vi kontakte deg med informasjon om planlagt tidspunkt for endringer i ditt område i god tid før vi setter i gang.

Hvis du opplever feil på linjen din, er det viktig at du kontakter oss så fort som mulig. I enkelte tilfeller beslutter vi å hjelpe deg over på en ny løsning i stedet for å reparere. Dette er fordi reparasjoner på kobbernettet kan være svært kostbare, og nye kompliserte feil kan oppstå i løpet av kort tid.

Vi sørger for at du blir tilbudt ny og fremtidsrettet løsning, og opprettholder dine gamle abonnement frem til alternativer er klare og fungerer.

Fasttelefoni

Fasttelefonen vil bestå. Vi har leveringsplikt på taletjenester og for de som ønsker det kan vi tilby  telefoniprodukter som ligner en vanlig fasttelefon. Her finner du en oversikt over alternativer til kobbernettets telefoniløsning.

Se artikkel om at kobbernettet forsvinner og fasttelefonen består

Internett

Vi leverer bredbånd via ulike teknologier avhengig av hvor i landet du bor. Dette er en oversikt over våre bredbåndsprodukter:

Spørsmål og svar

?

Koronasituasjonen

Koronasituasjonen gjør at vi må ta ekstra hensyn ved feilretting og installasjon av nødvendig utstyr på din hjemmeadresse. Montørene hos våre samarbeids-selskaper vil kontakte deg og avtale håndtering av installasjon ihht gjeldende veiledning og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, som f.eks. grundig håndvask, unngå håndhilsning og sikre god avstand mellom personer. I samtale med deg, vil montør også gjøre nødvendige avklaringer om det er forhold knyttet til karantene eller isolasjon som gjør at arbeid på din adresse må utsettes.

Les mer om hvilke rutiner vi har innført for å minimere smitterisiko her .
?

Hva gjør jeg dersom det ikke er bredbåndsdekning via fiber eller mobil der jeg bor?

Dersom det ikke finnes fiber eller mobildekning der du bor anbefaler vi deg å ta kontakt med din kommune. Telenor har lang erfaring med å samarbeide med kommunene. Sammen med kommunene finner Telenor alternative løsninger. Dersom det er flere husstander i nærheten kan det lønne seg å gå sammen i dialog med kommunen for å se hva som kan gjøres.

?

Hvordan fungerer Telenors dekningskart?

Telenor har en egen side som viser dekningen for alle mobilteknologiene (2G, 4G, 4G+ og 5G), se dekningskart

Her vises mobildekningen i et bestemt område ved å zoome inn på kartet. Dekningskartene er teoretisk beregnet, og det kan være avvik mellom kartet og hvordan dekningen oppleves i et gitt område.

For å oppnå best mulig mobil dekning og effekt fra basestasjonene, benyttes retningsstyrte antenner. Basestasjonene er plassert med den hensikt å ha fri sikt. God utendørsdekning oppnås normalt best med fri sikt til antenne innenfor 5-7 km. Utover dette blir dekning svært avhengig av topografi i området og refleksjoner av mobilsignaler.  Teoretisk har basestasjonene en rekkevidde for mobildekning på ca. 35 km.

Bor du i et område med dårlig mobildekning er det viktig at du kontakter oss. Sammen kan vi forsøke å finne den beste løsningen for deg. Telefonnummeret til kundeservice er 915 09000.

?

Hva skjer med tilleggstjenestene og alarmene mine?

E-postadresse

Alle som har e-postadresse (online.no) fra Telenor, beholder denne.

Min Sky

Lagret innhold i Min Sky vil fortsatt være tilgjengelig. Min Sky flyttes ikke automatisk på din nye løsning. Les mer om Min Sky her.

Trygghetsalarm

Har du en trygghetsalarm tilknyttet bredbånd/fasttelefon, må du kontakte helse- og omsorgsetaten i din kommune.

Boligalarm

Har du en boligalarm tilknyttet bredbånd/fasttelefon, må du kontakte ditt alarmselskap slik at du får flytte alarmen over på ny løsning.

?

Kan jeg reparere min kobbertilkobling for egen regning?

Det er ikke å anbefale å selv reparere defekt kobbertilkopling. Dette er veldig gamle linjer, og det er ingen garanti for at reparasjonen holder. Derfor mener vi at det er best å gå over til en mer moderne og pålitelig løsning.

?

Telenors leveringsplikt

Telenor har plikt til å levere tilgang til offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett. Nærmere vilkår for leveringsplikten finnes i avtale mellom Staten ved Samferdselsdepartementet og Telenor av januar 2019. Se særlig punkt 4. Avtalen reforhandles årlig.

Telenor har ikke leveringsplikt til fritidsboliger.

Se flere