Vi bytter ut gamle nettkabler

Kobbernettet har blitt over 100 år gammelt. Dette er linjer som i sin tid ble bygget for å tilby fasttelefon, og etter hvert bredbånd. Den tekniske utviklingen går fort, og det gamle kobbernettet lever ikke lenger alltid opp til dagens behov for fart, stabilitet og kapasitet. I tillegg er det sårbart når feil oppstår. Derfor har vi bestemt oss for litt etter litt å bytte ut det gamle kobbernettet med sikrere løsninger. Der det eldre utstyret ikke kan gjenbrukes til fiber eller mobil, vil vi selvsagt rydde opp etter oss. Telenor er allerede godt i gang med moderniseringen, og bygger ut mobil- og fibernettet for 4,5 milliarder hvert år. Dette arbeidet danner grunnlaget for en fremtid basert på neste generasjons mobilnett (5G) og moderne fiberkabler.

Hva betyr moderniseringen for deg?

Hvis du er tilknyttet kobbernettet, vil vi kontakte deg med informasjon om planlagt tidspunkt for endringer i ditt område i god tid før vi setter i gang. Vi vil da samtidig tilby deg den løsningen som best tar hensyn til forholdene der du holder til.

I enkelte tilfeller kan det oppstå feil på kobbernettet i et område, som gjør at vi beslutter å modernisere i stedet for å reparere. Reparasjoner på kobbernettet kan være svært kostbare, og nye kompliserte feil kan oppstå i løpet av kort tid. Vi vil i disse tilfellene strekke oss langt for å få deg over på den nye løsningen så fort som mulig.

Hva må du gjøre?

Har du ikke hørt fra oss, så trenger du ikke å gjøre noe nå. Vi jobber med detaljplanleggingen og i god tid før vi skal bytte ut nettet hos deg, hører du fra oss.

Hvis du opplever feil på linjen din, er det viktig at du kontakter oss slik at vi kan hjelpe deg over på en ny løsning så fort som mulig. Telefonnummeret til kundeservice finner du nederst på siden.

Under ser du hvilke produkter vi kan tilby som erstatning for dagens løsninger for fasttelefon og internett. Dette er kun en oversikt, erstatningsløsningen tilpasses deg avhengig av dine behov, og forholdene der du bor.

Fasttelefon fra Telenor

Telenor har leveringsplikt på taletjenester, og vil derfor alltid levere deg telefoniprodukter hvis du ønsker det. Skulle våre foreslåtte erstatningsprodukter ikke fungere der du bor, vil vi likevel finne en løsning, enten ved at vi feilretter, bygger ny mobildekning, finner en alternativ leverandør eller bidrar til bygging sammen med kommunen. Vi legger ikke ned fasttelefonen, men teknologien bak vil endre seg.

Dette er en oversikt over erstatningsproduktene vi tilbyr:

Internettløsninger

Erstatningsproduktene vi tilbyr for bredbånd benytter enten kabel, eller mobilnettet. Sammenliknet med dagens kobbernett, vil som oftest bredbånd via mobilnettet være et bedre alternativ, med høyere hastighet og bedre stabilitet.

Dette er en oversikt over erstatningsproduktene vi tilbyr:

Spørsmål og svar

?

Hva kan jeg gjøre for å få bredbånd via fiber eller optimal mobildekning

Hvis det ikke finnes hverken fiber eller mobildekning der du bor, anbefaler vi deg å ta kontakt med din kommune for å undersøke hva kommunen kan bidra med for å tilby mobildekning eller fiber til din adresse. Telenor har god dialog med kommunene i Norge, og erfaring med samarbeid med disse om å finne alternative løsninger til adresser som ligger utenfor mobilt dekningsområde. Dersom det er flere boenheter i nærheten som blir berørt kan det lønne seg å gå sammen i dialog med kommunen for å se hva som kan gjøres.

?

Hvordan fungerer Telenors dekningskart?

Det hender at dekningskartet vårt ikke samsvarer med virkeligheten. Lokale forhold kan påvirke mobildekningen.
Hvis du bor i et område med dårlig mobildekning, er det viktig at du snakker med oss så vi kan forsøke å finne den beste løsningen for deg. Telefonnummeret til kundeservice finner du nederst på siden.
Erstatningsproduktet vårt «Hjemmebredbånd mobil» kan monteres med en utendørs antenne, som vil bidra til å forsterke mobilsignalene der det ellers ikke er god dekning.

?

Hva skjer med tilleggstjenestene og alarmene mine?

Epostadresse

Alle som har vil beholde epostadressen (online.no) fra Telenor


Stenging av abonnement

Har du midlertidig stenging av abonnement, vil du motta samme informasjon og tilbud som øvrige kunder.

Min Sky

Min Sky endres ikke og vil fortsatt være tilgjengelig for deg.


Antivirus

Norton Internet Security/ antivirus: Norton tilbys kun på xDSL (internett over kobbernettet). Ved overgang til for eksempel Hjemmebredbånd Mobil, vil du fortsatt ha Norton/NIS tilgjengelig, men den vil ikke lengre oppdateres med nye virussignaturer. PC-klienten vil varsle om dette og anbefale videre handling.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm: Hvis du har en trygghetsalarm som er knyttet til fasttelefonen din, må du kontakte helse- og omsorgsetaten i din kommune. 

Boligalarm: Har du en boligalarm knyttet til fasttelefonen din, må du kontakte ditt alarmselskap slik at du får flyttet alarmen over på ny løsning. 

Er alarmen basert på en mobilløsning, trenger du ikke å foreta deg noe.


?

Kan jeg reparere min kobbertilkobling for egen regning?

Det kan bli dyrt for deg å gjøre en slik reparasjon selv, så det anbefaler vi ikke. Dette er veldig gamle linjer som ble lagt for lenge siden og det er ingen garanti for at reparasjonen holder. Derfor mener vi at det er best å gå over til en mer moderne og pålitelig løsning.

Hvis det ikke finnes hverken fiber eller mobildekning der du bor, anbefaler vi deg å ta kontakt med din kommune for å undersøke hva kommunen kan bidra med for å tilby mobildekning eller fiber til din adresse. Telenor har god dialog med kommunene i Norge, og erfaring med samarbeid med disse om å finne alternative løsninger til adresser som ligger utenfor mobilt dekningsområde. Dersom det er flere boenheter i nærheten som blir berørt kan det lønne seg å gå sammen i dialog med kommunen for å se hva som kan gjøres.


?

Telenors leveringsplikt

Telenor har plikt til å levere tilgang til offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett. Nærmere vilkår for leveringsplikten finnes i avtale mellom Staten ved Samferdselsdepartementet og Telenor av januar 2019. Se særlig punkt 4. Avtalen reforhandles årlig.

Telenor har ikke leveringsplikt til fritidsboliger.

?

Hva skjer med faktuering og oppsigelse av det gamle abonnementet?

Vi avslutter ditt gamle abonnement når du har brukt 100 MB på det nye abonnementet ditt.  Du betaler abonnementet ditt på forskudd og vil få tilbake periodeavgift for det gamle abonnementet ditt fra datoen det ble endret. Dette vises med en minus foran på den neste fakturaen. Måneds- eller periodeavgiften for ditt nye abonnement legges til fra samme dato. I noen tilfeller vil denne justeringen havne på forskjellige fakturaer.
?

Hva gjør jeg hvis bosteds- og installasjonsadresse er forskjellig?

Utstyr og SIM vil bli sendt til din bostedadresse. Dersom installasjon er bestilt til annen adresse, for eksempel en fritidsbolig, må du selv sikre at utstyret tas med til ønsket installasjonsadresse før installatør kommer for montering. Det er viktig at du i slike tilfeller aktiverer Hjemmebredbånd Mobil første gang på installasjonsadresse for å unngå sperring.
Se flere