Vi bytter ut gamle nettkabler

Kobbernettet har blitt over 100 år gammelt. Dette er linjer som i sin tid ble bygget for å tilby fasttelefon, og etter hvert bredbånd. Den tekniske utviklingen går fort, og det gamle kobbernettet lever ikke lenger alltid opp til dagens behov for fart, stabilitet og kapasitet. I tillegg er det sårbart når feil oppstår. Derfor har vi bestemt oss for litt etter litt å bytte ut det gamle kobbernettet med sikrere løsninger. Der det eldre utstyret ikke kan gjenbrukes til fiber eller mobil, vil vi selvsagt rydde opp etter oss. Telenor er allerede godt i gang med moderniseringen, og bygger ut mobil- og fibernettet for 4,5 milliarder hvert år. Dette arbeidet danner grunnlaget for en fremtid basert på neste generasjons mobilnett (5G) og moderne fiberkabler.

Hva betyr moderniseringen for deg, eller din bedrift?

Er du eller din bedrift tilknyttet kobbernettet, vil vi gjøre hva vi kan for å hjelpe deg over på en ny løsning, helst uten at du mister nettforbindelsen i overgangen. Vi vil kontakte deg med informasjon om planlagt tidspunkt for endringer i ditt område, og forslag til et erstatningsprodukt som tar hensyn til forholdene der du, eller din bedrift, holder til.
I enkelte tilfeller kan det oppstå feil på kobbernettet i et område, som gjør at vi beslutter å modernisere i stedet for å reparere. Slike reparasjoner kan være svært kostbare, og nye kompliserte feil kan oppstå i løpet av kort tid. Vi vil i disse tilfellene strekke oss langt for å få deg over på den nye løsningen så fort som mulig.

Hvis du har internett over kobbernettet
Vi vil gjøre alt vi kan for at du skal kunne beholde internettilgangen din, men i en mer moderne utgave, som vi hjelper deg å bytte over til.

Hvis du har fasttelefon fra Telenor
Har du fasttelefon som er avhengig av kobbernettet i dag, har vi flere løsninger du kan bytte til. Enkelte steder kan det være vi anbefaler deg å benytte fasttelefon gjennom andre leverandører, hvis vi tror det kan være en bedre løsning for deg eller din bedrift.

Hva må du gjøre?

Du trenger ikke å gjøre noe nå. Vi jobber med detaljplanleggingen og i god tid før vi skal bytte ut nettet hos deg, hører du fra oss. Vi vil tilby deg den løsningen som best passer med forholdene der du, eller din bedrift, holder til. 

Fastnettløsninger
I enkelte områder tilbyr Telenor i dag bredbånd via flere typer fastnett . Etter hvert ønsker vi å tilby kun én type fastnett per område. Vårt mål er at det skal være et moderne fibernett.

Mobilnettløsninger
I områder der vi ikke kan tilby bredbånd via fastnett, vil vi tilby løsninger som benytter mobilnettet. Disse løsningene vil kunne oppnå bedre dekning enn en vanlig mobiltelefon, selv på steder du vanligvis opplever å ha dårlig dekning.

Spørsmål og svar

?

Når moderniserer dere i mitt område?

Telenor jobber med detaljplanleggingen av områder og tidsplaner nå. Først og fremst vil vi varsle deg per brev når tiden nærmer seg, men på sikt vil også noe informasjon bli tilgjengelig på denne siden.

?

Kan dere garantere for at den nye løsningen virker?

Vi vil gjøre alt vi kan for å få deg over på en bedre og mer stabil løsning. Skulle du likevel oppleve problemer, er det viktig at du snakker med oss, så vi kan forsøke å finne en løsning for deg. Dessverre er det enkelte områder der vi ikke kan garantere at vi kan tilby en ny løsning. Som Telenorkunde har du imidlertid Alltid På Nett-garanti, som du kan lese om her.
?

Hva hvis jeg angrer meg?

Du har angrerett på 14 dager uten at du trenger å oppgi noen grunn for dette. Skjema for angrerett finner du her.
?

Er bredbånd via mobilnettet like godt som bredbånd over kobbernettet?

For de fleste vil bredbånd via mobilnettet være et bedre alternativ, med høyere hastighet og bedre stabilitet. Telenor jobber med nye abonnementsløsninger, med blant annet større datakvoter - så følg med!


?

Hva kan jeg gjøre for å få bredbånd via fiber eller optimal mobildekning

Hvis det ikke finnes hverken fiber eller mobildekning der du bor, anbefaler vi deg å ta kontakt med din kommune for å undersøke hva kommunen kan bidra med for å tilby mobildekning eller fiber til din adresse. Telenor har god dialog med kommunene i Norge, og erfaring med samarbeid med disse om å finne alternative løsninger til adresser som ligger utenfor mobilt dekningsområde. Dersom det er flere boenheter i nærheten som blir berørt kan det lønne seg å gå sammen i dialog med kommunen for å se hva som kan gjøres.

Er du bedriftskunde kan du ta kontakt med din kontaktperson hos oss, eller Kundeservice Bedrift for å få et tilbud på fiber.

?

Telenors dekningskart stemmer ikke med den faktiske dekningen på min adresse. Hva er årsaken til dette?

Det kan hende at mobildekningen din hjemme, oppleves dårligere enn det dekningskartet vårt tilsier. En utendørs antenne kan bidra til å forsterke mobilsignalene. Telenor arbeider med helt nye produkter som skal møte dette behovet, og som vil bli tilgjengelig for enkelte kunder i løpet av våren 2019. Mer info kommer på denne siden.

Hvis du bor i et område med dårlig mobildekning, er det viktig at du snakker med oss så vi kan forsøke å finne den beste løsningen for deg.

Du kan også undersøke om det finnes andre tilgjengelige bredbåndsløsninger i ditt område, eller ta kontakt med din kommune og høre om eventuelle planer for utbygging av mobil eller fibernettet.

?

Legger Telenor ned fasttelefonen?

Nei, fasttelefonen vil eksistere videre, det er teknologien bak som vil endre seg.
?

Hva skjer med tilleggstjenestene mine?

Alle som har en e-postadresse fra Telenor (online.no) vil beholde denne. Tilleggstjenester for øvrig avhenger av hvilken løsning du har og eventuelt bytter til.
Dersom du har andre tjenester som benytter fasttelefonnettet til Telenor, som for eksempel husalarm, må du ta kontakt direkte med leverandørene av disse for å sikre at tjenestene kan videreføres.

?

Hva skjer med trygghetsalarmen min?

Ta kontakt med kommunen din, for å få koblet om trygghetsalarmen din. Vi har lenge samarbeidet med kommuner om akkurat dette, og trygghetsalarmen din vil kunne kobles om uten at du blir berørt.
?

Holdes jeg til bindingstiden hvis jeg ønsker å bytte eller avslutte abonnementet mitt?

Dersom du har bindingstid på ditt nåværende abonnement, ta kontakt med kundeservice, så finner vi en løsning. Der vi har endret avtalevilkårene om feilretting, har du rett til å si opp abonnementet uten brudd på bindingstid.

?

Jeg har tilbudt meg å reparere min kobbertilkobling for egen regning. Hvorfor har dere avslått det?

Det kan bli dyrt for deg å gjøre en slik reparasjon selv, så det anbefaler vi ikke. Dette er veldig gamle linjer som ble lagt for lenge siden, for å tilby fasttelefon. Nå er det vanskelig å få tak i reservedeler og det er ingen garanti for at reparasjonen holder. Derfor mener vi at det er best å gå over til en mer moderne og pålitelig løsning.

?

Hvordan får jeg fjernet Telenor sitt fastnettsutstyr (stolper, kabler, bokser) fra min eiendom?

Der det eldre utstyret ikke kan gjenbrukes til fiber eller mobil, vil vi rydde opp etter oss gjennom et oppryddingsprogram.
Er det gamle utstyret til fare eller stor sjenanse, ta kontakt med kundeservice på telefon 915 09000.
?

Har Telenor leveringsplikt?

Telenor har leveringplikt på telefoni frem til 3. august 2019. Vi er i forhandlinger med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet om hva som skjer etter denne datoen.
Leveringplikten stiller ikke krav om teknologi. Dette betyr at Telenor kan levere telefoniløsninger over mobilnettet eller fibernettet.

Telenor har ikke leveringsplikt på bredbånd.

Se flere