Ingen feilkode, men fortsatt problemer?

Vi har veiledninger for alle typer problemer, enten det er TV-signal, kanaler, nettverk, lyd eller bilde.

Løs problemer med TV

Internettforbindelse

?

E0120 Ikke nettforbindelse

E0130 Ikke nettforbindelse

?

E0131 - E0137 Ikke nettforbindelse

?

E0170 Ingen nettforbindelse

?

E0181 Ingen nettforbindelse

?

E0182 - E0183 Konfigurasjonsfeil

?

E0210 Ikke nettforbindelse

?

E0171 Plattformvalg feilet

?

E0220, E0223 - E0226, E0234, E0236 Ingen nettforbindelse

?

E0142 HFC - Nettverksfeil

?

E0150 - E0157, E0254 - E0256 Ingen nettforbindelse

?

E0351 Ingen signal eller nettverkstilgang

?

E0110 - E0116, E0133 Ikke nettforbindelse

?

E0140 Ikke kontakt med T-We plattform

?

CE101 Ikke på nett

?

CE102-x Klarer ikke koble til T-We

?

CE103-x

TV-signal

?

E0325, E0425 Fant ingen kanaler

?

E0326 Finner ikke signal

?

E0335 Dårlig signal

?

E0350 Manglende TV-signal

?

E0420 - E0424 Finner ikke signal

?

E0425 Intet signal

?

E0327 HDCP/HDMI OFF/Kopibeskyttelse

Opptak

?

E0313 Duplikatopptak

?

E0314 - E0317 Advarsel om liten diskplass

?

E031A, E0342 Harddisk ikke tilgjengelig

?

E031B Opptaksgrense

?

E0320 Pausemodus

?

E0360 Opptak pågår

?

E0361 Konfliktløsning

?

E0206 For lite diskplass

?

E2341 Opptaksfunksjoner ikke tilgjengelig

?

E2338 Mangler rettigheter til opptak av programmet

?

E2333 - E2336 Opptak/pause

?

E2310 - E2311 Klarte ikke stoppe opptak

?

E2305, E2306, E2307, E2308 Klarte ikke starte/fjerne opptak

E2312 Laster innhold...

Mangler tilgang

?

E0160 Ikke tilgang til tjenesten

?

E0310 - E0311 Utilgjengelig meny

?

E0324 Ikke tilgang til denne kanalen

?

E0426 Ingen tilgang i dette landet

?

E0427 - E0428 Kanalen er ikke tilgjengelig

?

E1006 Ingen tilgang

?

E10F1 - E10F4 T-We tjenester

?

Ingen tilgang

?

E0161 - E0162 Netflix feil

?

E2100 T-We sperret for din programvare

?

E2101 - E2102 Ingen tilgang

?

E2103 Ingen tilgang

?

E2104 Ingen tilgang

?

E2105 Kanalen ikke tilgjengelig for din konto

?

E2106 - E2111 Ingen tilgang - Smartkortfeil

?

E0180 Manglende tilgang til system

?

E2201 Ikke tilgang

?

E2200 Innholdet er allerede leid

?

E2202 Innholdet ble ikke funnet

T-We tjenester

?

E3000 - E3006, E3008 og E3100 - E3103 Problemer med T-We tjenesten

?

E3007 - Lyd/bilde

?

E3208 Problemer med T-We tjenesten

?

E9005, E9010 Klarte ikke kontakte T-We tjenestene

?

E9004 Tjenesten er ikke aktivert

?

E9002 - E9003 Klarte ikke opprette sesjon mot T-We

?

E9001 Tjenesten er ikke tilgjengelig

?

E9000 Systemfeil med T-We tjenester

?

E9021 Kjøp ikke tillatt

?

E9020 Kjøpsdata ikke funnet

?

E9050 Klarte ikke kontakte T-We tjenestene

?

E2337 Ikke rettigheter til ukesarkiv

?

E2332 Ikke rettigheter til start forfra

?

E2316, E4300 Klarte ikke starte avspilling

?

E4104, E4301, E2355 Det er et problem med T-We tjenesten

?

E4302, E4303 Det er et problem med T-We tjenesten

T-We app

?

F0131 Ikke nettforbindelse

?

F0360 Klarte ikke å laste kanaler

?

F1006 - F1007 Problemer med server

?

F2105, G2105 Kanalen er ikke tilgjengelig for din konto

?

F2200 Innholdet er allerede leid

?

F2202 Innholdet ble ikke funnet

?

F2302 Klarte ikke endre PIN-kode

?

F2303, F2309 Klarte ikke å fortsette avspilling

?

F2307 Kan ikke oppdatere profiler

?

F2340 Ikke tilstrekkelig beløp tilgjengelig

?

F2401 Profil og enhet er ikke kompatible

?

F2404 Profilen kunne ikke velges/endres

?

F3000 - F3002, F3004 - F3005, F3007 - F3008, F3100 - F3103 Problemer med T-We tjenesten

?

F3104 Leieperiode utløpt

?

F3200 Problemer med avspilling av innhold

?

F3201 Avspillingstjenesten ikke aktivert

?

F3202 - F3204, F3206 Avspillingssesjonen kunne ikke starte

?

F4001 Kunne ikke autorisere Chromecast

?

F9000 Systemfeil på T-We tjenestene

?

F9002 Klarte ikke opprette sesjon mot T-We

?

F9003 Manglende rettigheter i T-We app

?

F9004 Tjenesten er ikke aktivert

?

F9005, F9010 Klarte ikke kontakte T-We tjenesten

?

F9020 Kjøpsdata ikke funnet

?

F9021 Kjøp ikke tillatt

t-we.no - Nett-TV

?

H0131 Ikke nettforbindelse

?

H0360 Klarte ikke å laste kanaler

?

H1006 - H1007 Problemer med server

?

H2200 Innholdet er allerede leid

?

H2202 Innholdet ble ikke funnet

?

H2302 Klarte ikke endre PIN-kode

?

H2303, H2309 Klarte ikke å fortsette avspilling

?

H2307 Kan ikke oppdatere profiler

?

H2401 Profil og enhet er ikke kompatible

?

H2404 Profilen kunne ikke velges/endres

?

H3000 - H3002, H3004 - H3005, H3007 - H3008, H3100 - H3103 Problemer med T-We tjenesten

?

H3104 Leieperiode utløpt

?

H3200 Problemer med avspilling av innhold

?

H3201 Avspillingstjenesten ikke aktivert

?

H3202 - H3204, H3206 Avspillingssesjonen kunne ikke starte

?

H9000 Systemfeil på T-We tjenestene

?

H9002 Klarte ikke opprette sesjon mot T-We

?

H9003 Manglende rettigheter

?

H9004 Tjenesten er ikke aktivert

?

H9005, H9010 Klarte ikke kontakte T-We tjenesten

?

H9020 Kjøpsdata ikke funnet

?

H9021 Kjøp ikke tillatt

?

H2105 kanalen er ikke tilgjengelig for din konto

Profiler

?

E2401 - E2402 Profil og enhet er ikke kompatible

?

E2403 - E2404 Profilen kunne ikke velges/endres

Talesøk

?

E3400 Talegjenkjenning avbrutt

?

E3401 Klarte ikke å motta tale

?

E3402 - E3403, E3405 Feil ved talesøk

?

E3404 Språkinnstillinger - Språk ikke støttet

?

E3406 Oppfattet ingen tale

?

E3407 Talesøk ikke tillatt

?

E3408 Fjernkontroll er ikke sammenkoblet med dekoder.

?

E3410 Reservert mot talesøk

AppleTV

?

G3000, G3007

?

G3004

?

G0131

?

G3200, G3204

?

G2303

Annet

?

E1001 T-We tilkoblingsfeil

?

E1002 T-We tilkoblingsfeil

?

E1003 Klokkeinnstillinger

?

E1005 Serverfeil

?

E100A, E1007 - E1009 Avspilling feilet

?

E0718 - E0719, E071A Feil ved leie

?

E071B Medgått leietid

?

E5 Filmleie

?

E1004 Kortfeil

?

Programkort mangler, Ugyldig programkort

?

E3104 Leieperiode utløpt

?

E3209 Mellomlagring av PIN-kode

?

E3207 Kan ikke oppdatere

?

E3206 Klarte ikke å starte avspilling

?

E3205 Kan ikke oppdatere favorittliste

?

E3204 Klarte ikke å starte avspilling

?

E3202 - E3203 Avspillingssesjonen kunne ikke starte

?

E3201 Avspillingstjenesten ikke aktivert

?

E3200 Problem med avspilling av innhold

?

E2340 Ikke tilstrekkelig beløp tilgjengelig

?

E2331 Ingen enheter for TV i flere rom

?

E2330 Kunne ikke fortsette avspilling

?

E2320 - E2321 Spoling ikke tillatt i programmet

?

E2309, E2309.2 Klarte ikke starte avspilling

?

E2303 Klarte ikke fortsette avspilling

?

E2304 Klarte ikke lagre vurderingen

?

E2302 Klarte ikke endre PIN-kode

?

E2300 - E2301 Klarte ikke å legge til/fjerne fra din liste

?

E3300 - E3301 Kan ikke fortsette avspilling

?

E2400 Klarte ikke å koble til enheten

?

E2112

?

E0360 Klarte ikke laste kanaler

?

E1006 - E1007 Problemer med server

?

E2000 Lyd/Bilde

?

E0328

?

Ingen tilgjengelige programmer for denne kanalen - i TV-guiden

E2314 Laster innhold fra disk

Fant du ikke svar på det du lurte på?