Feilkoder

Skriv inn feilkoden som dukker opp på TV-skjermen eller i T-We app. Denne vil ofte inneholde E eller F etterfulgt av fire tall (f.eks. E0120). Får du opp en beskrivelse av feilkoden slik som Ingen nettforbindelse, kan du også søke på denne teksten.

Ingen feilkode, men fortsatt problemer?

Vi har veiledninger for alle typer problemer, enten det er TV-signal, kanaler, nettverk, lyd eller bilde.

Løs problemer med TV

Internettforbindelse

?

E0120 Ikke nettforbindelse

Feilkoden forteller at dekoderen ikke har kontakt med internett via nettverkskabel. Sjekk at nettverkskabelen sitter godt i begge ender, og at den er koblet til riktig uttak.

steg 1 - boks

?

E0130 Ikke nettforbindelse

Med denne feilkoden må dekoder, ruter og kabelmodem/fiberboks startes på nytt.

 1. Trekk ut strøm på utstyret, og vent 10 sekunder før du setter den tilbake.

 2. Kontroller også at alle ledninger sitter riktig.


Feilen kan også skyldes problemer med din kabel eller feilkonfigurert utstyr (f.eks bruk av ruter som ikke er levert av Telenor).
Gå til Problemer med kabler eller 3. partsutstyr for videre feilsøk.


Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice. med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet.

?

E0131 - E0137 Ikke nettforbindelse

Dekoderen mangler forbindelse til internett. 

Følg veiledningen for nettverksproblemer for hjelp til å løse problemet. 

?

E0170 Ikke nettforbindelse

Dekoderen er ikke tilkoblet internett.

Du kan sette opp internett manuelt ved å følge veiledningen under:

 1. Velg Meny/MENU på fjernkontrollen

 2. Velg Innstillinger

 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)

 4. Velg Koble til nettverk

Sjekk at internett fungerer på f.eks din datamaskin eller mobil. Hvis det fungerer normalt, bør du sjekke at du bruker riktig kabel og at disse er koblet til slik de skal. Se mer informasjon her: Informasjon om kabler og nettverksutstyr

?

E0181 Ingen nettforbindelse

Dekoderen er ikke tilkoblet internett.

Du kan sette opp internett manuelt ved å følge veiledningen under:

 1. Velg Meny/MENU på fjernkontrollen
 2. Velg Innstillinger
 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)
 4. Velg Koble til nettverk
NB: Har du T-We Box, og bruker antennekabel med skru-kontakt i begge ender til internett? Kontroller at HFC-Nettverkskonfigurasjon står 'På'. Dette valget vil dukke opp etter du har tastet PIN-koden ved Installasjon. 
 
Nullstill dekoder
Får du fremdeles en feilkode, kan du sette opp internett på nytt ved å nullstille dekoderen. Så lenge du er koblet til internett med en nettverkskabel, vil internett settes opp automatisk under installasjonen. 
Å nullstille dekoderen innebærer å stille den tilbake til opprinnelige innstillinger.
 1. Trykk Meny/MENU på fjernkontrollen
 2. Velg Innstillinger og trykk OK
 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)
 4. Velg Fabrikkinnstillinger og trykk OK
 5. Velg om du vil slette eller beholde lagrede opptak
 6. Trykk Fortsett
?

E0182 - E0183 Konfigurasjonsfeil

Dekoderen klarte ikke å koble til internett via manuell/automatisk konfigurasjon. 

Prøv på nytt ved å følge veiledningen under:

 1. Velg Meny/MENU på fjernkontrollen
 2. Velg Innstillinger
 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)
 4. Velg Koble til nettverk
NB: Har du T-We Box, og bruker antennekabel med skru-kontakt i begge ender til internett? Kontroller at HFC-Nettverkskonfigurasjon står 'På'. Dette valget vil dukke opp etter du har tastet PIN-koden ved Installasjon. 
 
Nullstill dekoder
Får du fremdeles en feilkode, kan du sette opp internett på nytt ved å nullstille dekoderen. Så lenge du er koblet til internett med en nettverkskabel, vil internett settes opp automatisk under installasjonen. 
Å nullstille dekoderen innebærer å stille den tilbake til opprinnelige innstillinger.
 1. Trykk Meny/MENU på fjernkontrollen
 2. Velg Innstillinger og trykk OK
 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)
 4. Velg Fabrikkinnstillinger og trykk OK
 5. Velg om du vil slette eller beholde lagrede opptak
 6. Trykk Fortsett
?

E0210 Ikke nettforbindelse

Det er ikke mulig å koble til internett via WiFi for TV over Fiber. Koble til en nettverkskabel og prøv på nytt. 
Trenger du å sette opp internett på nytt, kan du følge veiledningen under. 

 1. Trykk Meny/MENU på fjernkontrollen
 2. Velg Innstillinger
 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)
 4. Velg Koble til nettverk
Nullstill dekoder
Får du fremdeles en feilkode, kan du sette opp internett på nytt ved å nullstille dekoderen. Så lenge du er koblet til internett med en nettverkskabel, vil internett settes opp automatisk under installasjonen. 
Å nullstille dekoderen innebærer å stille den tilbake til opprinnelige innstillinger.
 1. Trykk Meny/MENU på fjernkontrollen
 2. Velg Innstillinger og trykk OK
 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)
 4. Velg Fabrikkinnstillinger og trykk OK
 5. Velg om du vil slette eller beholde lagrede opptak
 6. Trykk Fortsett
?

E0171 Plattformvalg feilet

Ingen internettforbindelse ved valg av IPTV-Plattform. Denne feilmeldingen kan dukke opp dersom du har TV over Fiber. 

 • Sjekk at nettverkskabel sitter godt i begge ender. 

 • Nettverkskabelen skal gå fra dekoderen til ruteren din. 

 • Alternativt kan nettverkskabelen gå fra dekoderen rett i fiberboksen, eller et vegguttak for internett.

 • Har du nylig byttet utstyr, bør du også bytte til ny kabel (om det fulgte med utstyret)

Er du usikker på om kabelen sitter riktig, kan du velge ditt utstyr og se veiledning for oppkobling her.

steg 1 - boks

?

E0220, E0223 - E0226, E0234, E0236 Ingen nettforbindelse

Feilkoden vil dukke opp dersom du mangler internettforbindelse når du prøver å starte en tjeneste som krever internett. Eks. NRK app eller YouTube.

For å finne en løsning på problemet kan du følge veiledning for nettverksproblemer på dekoder.

?

E0142 HFC - Nettverksfeil

Feilen skyldes at internett ikke er satt opp på dekoderen. 

Sett opp internett på dekoderen.

 1. Velg Meny/MENU på fjernkontrollen
 2. Velg Innstillinger
 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)
 4. Velg Koble til nettverk
NB: Har du T-We Box, og bruker antennekabel med skru-kontakt i begge ender til internett? Kontroller at HFC-Nettverkskonfigurasjon står 'På'. Dette valget vil dukke opp etter du har tastet PIN-koden ved Installasjon. 
 
Nullstill dekoder
Får du fremdeles en feilkode, kan du sette opp internett på nytt ved å nullstille dekoderen. Så lenge du er koblet til internett med en nettverkskabel, vil internett settes opp automatisk under installasjonen. 
Å nullstille dekoderen innebærer å stille den tilbake til opprinnelige innstillinger.
 1. Trykk Meny/MENU på fjernkontrollen
 2. Velg Innstillinger og trykk OK
 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)
 4. Velg Fabrikkinnstillinger og trykk OK
 5. Velg om du vil slette eller beholde lagrede opptak
 6. Trykk Fortsett
?

E0150 - E0157, E0254 - E0256 Ingen nettforbindelse

Feilkoden vil dukke opp dersom du mangler internettforbindelse over WiFi når du prøver å starte en tjeneste som krever internett. Eks. NRK app eller YouTube.

For å finne en løsning på problemet kan du følge veiledning for nettverksproblemer på dekoder.

Husk at dersom du har WiFi Ruter fra oss har du også Alltid WiFi.

?

E0351 Ingen signal eller nettverkstilgang

Feilkoden dukker opp dersom kanalsøk feiler. Forsøk kanalsøk på nytt, og kontroller at nettverkskabelen sitter i. 

 • Sjekk at nettverkskabel sitter godt i begge ender. 

 • Nettverkskabelen skal gå fra dekoderen til ruteren din. 

 • Alternativt kan nettverkskabelen gå fra dekoderen rett i fiberboksen, eller et vegguttak for internett.

 • Har du nylig byttet utstyr, bør du også bytte til ny kabel (om det fulgte med utstyret)

Er du usikker på om kabelen sitter riktig, kan du velge ditt utstyr og se veiledning for oppkobling her.

steg 1 - boks

?

E0110 - E0116, E0133 Ikke nettforbindelse

Dekoderen mangler forbindelse til internett.

For å finne en løsning på problemet kan du følge veiledning for nettverksproblemer på dekoder.

?

E0140 Ikke kontakt med T-We plattform

Internettforbindelsen er i orden, men T-We boksen får ikke kontakt med T-We plattformen. Dette kan skyldes problemer i ditt område.

Søk etter feil på din adresse, og kontakt Kundeservice dersom det ikke er meldt feil. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

CE101 Ikke på nett

Følg våre veiledninger for Nettverksproblemer for hjelp med feilsøking.

?

CE102-x Klarer ikke koble til T-We

Dekoderen er ikke tilkoblet internett.

Du kan sette opp internett manuelt ved å følge veiledningen under:

 1. Velg Meny/MENU på fjernkontrollen

 2. Velg Innstillinger

 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)

 4. Velg Koble til nettverk

Sjekk at internett fungerer på f.eks din datamaskin eller mobil. Hvis det fungerer normalt, bør du sjekke at du bruker riktig kabel og at disse er koblet til slik de skal. Se mer informasjon her.

?

CE103-x

Din dekoder er ikke aktiv i våre systemer. Har du nylig mottatt erstatningsdekoder, må den tas i bruk. Dersom feil vedvarer, kontakt kundeservice. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

CE104 Klarte ikke kontakte T-We tjenestene

Denne feilmeldingen skyldes at dekoderen ikke klarer å kontakte T-We tjenestene. Årsaker kan være utstyr som er sagt opp, at du nylig har byttet TV boks eller manglende betaling.

Restart dekoderen ved å ta ut strømkontakten. Vent noen sekunder før du setter strømmen tilbake. NB: Det er ikke tilstrekkelig å skru dekoderen av med fjernkontrollen. Dette setter dekoderen i hvilemodus fremfor å skru den helt av.

Hvis restart av dekoder ikke løser problemet, skriv ned serienummer på TV boks og ta kontakt Kundeservice for videre hjelp.

Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

CE201 T-We tjenestene er midlertidig ute av drift

Dekoderen er ikke tilkoblet internett.

Du kan sette opp internett manuelt ved å følge veiledningen under:

 1. Velg Meny/MENU på fjernkontrollen

 2. Velg Innstillinger

 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)

 4. Velg Koble til nettverk

Sjekk at internett fungerer på f.eks din datamaskin eller mobil. Hvis det fungerer normalt, bør du sjekke at du bruker riktig kabel og at disse er koblet til slik de skal. Se mer informasjon her.

Hvis dette ikke løser problemet kan du kontakte kundeservice slik at de kan undersøke nærmere.

?

CE202 Problem med lokalt nettverk

Sjekk om internett fungerer på din datamaskin eller mobiltelefon.
Hvis internett fungerer som normalt, sjekk kabling mellom TV-boks og ruter. Kjør også en restart av TV-boks og ruter, og prøv igjen.

Hvis feilen har pågått i mer enn 2 timer, kan du kontakte kundeservice slik at de kan undersøke problemet nærmere.

TV-signal

?

E0325, E0425 Fant ingen kanaler

Feilkoden dukker opp dersom dekoderen ikke klarer å hente inn kanaler ved kanalsøk. Det er kun nødvendig å gjennomføre kanalsøk ved førstegangsinstallasjon. 

Prøv på nytt, og sjekk at antennekabel/nettverkskabel sitter godt i begge ender. 

Er du usikker på hva som er riktig kabling, kan du velge ditt utstyr og se veiledning for oppkobling her.

?

E0326 Finner ikke signal

TV-boksen får ikke signaler. Sjekk at alle kabler sitter godt i både dekoderen og veggkontakt. Hvis du har bredbånd over fiber, sjekk om du kommer på internett på pc eller mobil.

Restart TV-boksen. Hvis det fortsatt er samme problem, ta kontakt med oss på kundeservice.

steg 3 - boks

?

E0335 Dårlig signal

Feilkoden kan dukke opp dersom du mangler rettigheter til en eller flere kanaler, eller om du mangler lyd og bilde på alle kanaler. 

?

E0350 Manglende TV-signal

Feilkoden kan skyldes svakt eller manglende TV-signal. For å løse problemet, kan du følge veiledning for Mangler TV-signal.

?

E0420 - E0424 Finner ikke signal

Kanalsøk feilet på grunn av manglende signal. De vanligste årsakene er at antennekabel og/eller nettverkskabel ikke er tilkoblet, sitter løst eller feil. 

Er du usikker på om kablene sitter riktig, kan du velge ditt utstyr og se veiledning for oppkobling av dekoder.

Opplever du fremdeles problemer, kan du følge veiledning for Manglende TV-signal.

?

E0425 Intet signal

TV-apparatet finner ikke signal fra dekoderen. Sjekk at HDMI-kabel mellom dekoder og TV sitter godt, og at du har valgt riktig kilde. 

Er du usikker på hvordan du velger riktig kildekanal, kan du se veiledning for Manglende TV-signal.

?

E0327 HDCP/HDMI OFF/Kopibeskyttelse

Hvis du opplever at det står «HDCP» eller HDMI OFF» i displayet på din T-We Boks kan du gå gjennom disse stegene for å løse problemet.


Skru utstyret av og på

 1. Slå av dekoderen ved å ta ut strømmen.

 2. Slå av TV-apparatet og annet tilkoblet utstyr

  • F.eks. lydplanke, hjemmekino etc.

 3. Sett strømmen tilbake i dekoderen etter ca. 30 sekunder.

 4. Skru på TV-apparatet og annet tilkoblet utstyr

 5. Skru på dekoderen

Hvis dette ikke hjelper, feilsøk videre fra steg 2 på denne siden: Løs problemer med HDCP/HDMI OFF

?

E9040

Gjør følgende:

 1. Ta strømmen på antennen

 2. Vent 10 sekunder, koble til strømmen igjen

 3. Etter at antenne er tilkoblet igjen, restart T-We boksen ved å dra ut strømkontakten eller ved hjelp av av/på-bryteren. Vent 10 sekunder før du kobler til strømmen igjen.

  Dersom problemet vedvarer, kontakt Kundeservice.

Opptak

?

E0313 Duplikatopptak

Feilkoden dukker opp dersom du allerede har tatt opp det samme programmet. Velg Meny/MENU med fjernkontrollen, og gå til Mine opptak for å kontrollere at programmet du tok opp ligger tilgjengelig. 

?

E0314 - E0317 Advarsel om liten diskplass

Feilkoden varsler om at du har lite lagringsplass tilgjengelig på harddisken. Får du opp meldingen når du prøver å starte eller underveis i et opptak, betyr dette at det er for lite lagringsplass til å starte eller fullføre opptaket. 

Løsningen er å slette opptak for å frigi plass:

 1. Velg Meny/MENU på fjernkontrollen
 2. Velg Mine opptak
 3. Finn opptaket du ønsker å slette, og trykk OK
 4. Velg Slett opptak
?

E031A, E0342 Harddisk ikke tilgjengelig

Feilkoden skyldes at du ikke har en harddisk tilkoblet dekoderen. T-We Boks II er tilgjengelig både med og uten harddisk. Du kan bestille dekoder med harddisk på Mine sider eller ved å kontakte kundeservice.

Det er ikke mulig å benytte en annen harddisk enn den som er integrert i dekoderen. 

?

E031B Opptaksgrense

Du har lagret 1000 opptak på din dekoder, og kan ikke ta opp flere programmer. For å løse problemet kan du slette opptak du ikke lenger har bruk for.  

 1. Velg Meny/MENU på fjernkontrollen
 2. Velg Mine opptak
 3. Finn opptaket du ønsker å slette, og trykk OK
 4. Velg Slett opptak
?

E0320 Pausemodus

Feilkoden dukker opp dersom du har en T-We Boks II uten opptaker. Det er ikke mulig å pause programmet i mer enn 15 minutter uten harddisk. 

Du kan bestille dekoder med harddisk på Mine sider eller ved å kontakte kundeservice.

?

E0360 Opptak pågår

Du kan ikke starte opptak på dette programmet fordi det allerede pågår et opptak på samme kanal og program.
?

E0361 Konfliktløsning

Du kan ikke ta opp flere samtidige programmer før du har avbrutt et annet. 

På T-We Box og T-We Boks II er grensen på antall samtidige opptak 3. 

?

E0206 For lite diskplass

Feilkoden varsler om at du har lite lagringsplass tilgjengelig på harddisken. Får du opp meldingen når du prøver å starte eller underveis i et opptak, betyr dette at det er for lite lagringsplass til å starte eller fullføre opptaket. 

Løsningen er å slette opptak for å frigi plass:

 1. Velg Meny/MENU på fjernkontrollen
 2. Velg Mine opptak
 3. Finn opptaket du ønsker å slette, og trykk OK
 4. Velg Slett opptak
?

E2341 Opptaksfunksjoner ikke tilgjengelig

Følg våre veiledninger for Mangler kanal eller innhold for hjelp med å sjekke tilgang til innholdet og eventuell oppdatering av programkort.

?

E2338 Mangler rettigheter til opptak av programmet

Følg våre veiledninger for Mangler kanal eller innhold for hjelp med å sjekke tilgang til innholdet og eventuell oppdatering av programkort.

?

E2333 - E2336 Opptak/pause

Kontakt Kundeservice for hjelp med videre feilsøking. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2310 - E2311 Klarte ikke stoppe opptak

Kontakt kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2305, E2306, E2307, E2308 Klarte ikke starte/fjerne opptak

Med denne feilkoden må dekoder startes på nytt.

Trekk ut strøm på utstyret, og vent 10 sekunder før du setter den tilbake inn.

Kontroller også at alle ledninger sitter riktig.

Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2312 Laster innhold...

Med denne feilkoden må T-We Boks, modem/fiberboks og ruter restartes.

Slik restarter du utstyret

 1. Ta ut strømkontakten, eller bruk bryteren for AV/PÅ.

 2. La strømmen være ute i ca. 10 sekunder

 3. Koble til strømmen

Det kan ta et par minutter før internett og TV fungerer igjen etter en restart. 

Sjekk også at alle kabler er koblet til riktig og sitter fast. Trenger du hjelp til kabling, finner du det her Koble til T-We

Feilen kan også skyldes problemer med din kabel eller feilkonfigurert utstyr (f.eks bruk av ruter som ikke er levert av Telenor).
Gå til Problemer med kabler eller 3. partsutstyr for videre feilsøk.


Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet.

Mangler tilgang

?

E0160 Ikke tilgang til tjenesten

Tjenesten du prøver å få tilgang til svarer ikke. Det er ingen problemer med internett forbindelsen. Prøv igjen senere.
?

E0310 - E0311 Utilgjengelig meny

Menyen er utilgjengelig mens opptak pågår. Du må avslutte opptaket for å løse problemet.
?

E0324 Ikke tilgang til denne kanalen

Du har ikke tilgang til den valgte kanalen. Sjekk at du abonnerer på kanalen ved å logge inn på Mine sider.

Følg gjerne veiledningen for Mangler kanal eller innhold for mer hjelp.

?

E0426 Ingen tilgang i dette landet

Du befinner deg i et land som ikke har tilgang til denne kanalen. 

Befinner du deg i Norge, kan det være at IP-adressen er feil. Dette kan i enkelte tilfeller løses ved at ruteren mottar en ny IP-adresse. Normalt vil dette skje automatisk dersom ruteren er avskrudd i mer enn 1 time. 

?

E0427 - E0428 Kanalen er ikke tilgjengelig

Kanalen er utilgjengelig, eller det sendes ikke noe program på kanalen. 

Se veiledning for Mangler kanal eller innhold for mer informasjon.

?

E1006 Ingen tilgang

Det er et problem med våre servere som gjør at avspilling ikke kan gjøres for øyeblikket. Det jobbes med å løse problemet. Prøv å starte avspilling litt senere.

Opplever du fremdeles samme problem, ta kontakt Kundeservice.

?

E10F1 - E10F4 T-We tjenester

Feilkoden beskriver at det ikke er mulig å logge på T-We tjenesten. Kontakt kundeservice for videre hjelp.
?

Ingen tilgang

Følg veiledning for Mangler en TV-kanal for å løse problemet.

?

E0161 - E0162 Netflix feil

Årsak og løsning på feilkoden kan sjekkes ved å notere 'Netflix feilkoden' som dukker opp nederst i høyre hjørne. Søk opp feilkoden på https://help.netflix.com/nb

?

E2100 T-We sperret for din programvare

Dersom T-We boksen ikke har hentet inn ny programvare, kan du forsøke å restarte alt tilkoblet utstyr. Restarten kan trigge en ny oppdatering.

Restart følgende utstyr:

 • T-We boksen - Trekk ut strømkontakten eller bruk av/på bryteren.

 • Ruter - Trekk ut strømkontakten eller bruk av/på bryteren.

 • Fiberboks eller Modem (avhengig av hvilken tilkobling du har) - Trekk ut strømkontakten.

Vent ca. 30 sekunder før du kobler strømmen tilbake i alle boksene.

Opplever du fremdeles problemer, kontakt Kundeservice.

?

E2101 - E2102 Ingen tilgang

Kontakt Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2103 Ingen tilgang

Prøv først å holde inne gul knapp på fjernkontroll til plakat med «Vennligst vent» kommer opp. TV Boks vil da oppdatere seg til baksystemet.

Fungerte ikke dette gå til veiledninger for Mangler kanal eller innhold for hjelp med feilsøking og løsning på denne feilmeldingen.

?

E2104 Ingen tilgang

Bruk våre veiledninger for Mangler kanal eller innhold for hjelp med feilsøking og løsning på denne feilmeldingen.

?

E2105 Kanalen ikke tilgjengelig for din konto

Denne feilmeldingen betyr at du ikke abonnerer på TV-kanalen. Du kan bestille kanalen på Mine Sider.

?

E2106 - E2111 Ingen tilgang - Smartkortfeil

Sjekk at programkortet sitter riktig og godt plassert i T-We boksen. Pass på å ikke ta det ut av dekoderen om du ikke må, da dette kan skade kortet.

Om problemet vedvarer, kontakt Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E0180 Manglende tilgang til system

Følg våre veiledninger for Mangler kanal eller innhold for å sikre at du har tilgang til innholdet.

Om dette ikke hjelper, vil vi anbefale at du forsøker en restart av alt tilkoblet utstyr og eventuelt en nullstilling av T-We boksen.

Opplever du fremdeles problemer, kontakt Kundeservice. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2201 Ikke tilgang

Følg våre veiledninger for Mangler kanal eller innhold for hjelp med feilsøking og løsning.

?

E2200 Innholdet er allerede leid

Gå ut og inn av bildet du var inne på. Forsøk å spill av på nytt. Opplever du fremdeles problemer kan du restarte T-We boksen ved å ta ut og inn strømkontakten eller bruke av/på-bryteren. Sett strømmen tilbake etter 10 sekunder.

Kontakt Kundeservice dersom feilen vedvarer. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2202 Innholdet ble ikke funnet

Med denne feilkoden må dekoder, ruter og kabelmodem/fiberboks startes på nytt.

Trekk ut strøm på utstyret, og vent 10 sekunder før du setter den tilbake inn.

Kontroller også at alle ledninger sitter riktig.

Om feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

E4101 Manglende rettigheter

Innholdet er blokkert for avspilling i det landet du befinner deg i på grunn av innholdsrettigheter.

?

E4102 Kunne ikke hente DRM-lisens

Forsøk å starte avspilling på nytt litt senere.

Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp.
Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2351 Blokkert innhold

Innholdet er blokkert fordi vi ikke får tilgang til tjenesten som sjekker at din TV boks er på din hjemmeadresse (linjeautentisering).

For å løse problemet, kan du forsøke å nullstille din TV boks:

Nullstill T-We Boks

 1. Trykk Meny/MENU på fjernkontrollen

 2. Velg Innstillinger og trykk OK

 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-kode (denne er 1-2-3-4 som standard)

 4. Velg Fabrikkinnstillinger og trykk OK

 5. Velg om du vil slette eller beholde lagrede opptak

 6. Trykk Fortsett

Hvis dette ikke hjelper, må du prøve igjen litt senere. Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp.
Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2367, E2376 Ingen tilgang

Disse feilkodene kommer vanligvis av at det mangler informasjon i våre systemer.

Ta kontakt med oss på Kundeservice når du er hjemme, slik at vi kan få løst problemer.
Se åpningstider og kontaktinformasjon.

T-We tjenester

?

E3000 - E3006, E3008 og E3100 - E3103 Problemer med T-We tjenesten

Feilen skyldes problemer med én eller flere T-We tjenester. Har du nylig mottatt feilmeldingen, kan det ofte hjelpe å prøve igjen senere.

Dersom problemet vedvarer kan du nullstille dekoderen din for å løse problemet:

Fremgangsmåte:

 1. Trykk MENU på fjernkontrollen

 2. Velg Innstillinger og trykk OK

 3. Velg Installasjon og tast inn PIN-koden

 4. Velg Fabrikkinnstillinger og trykk OK

 5. Du vil få spørsmål om å tilbakestille alle dekoderinnstillinger og slette alle opptak

  • Velg Ja for å slette alle opptak

  • Velg Nei for å beholde opptak

 6. Velg Fortsett for å bekrefte nullstilling


Har du ikke tilgang til TV-menyen kan du forsøke å nullstille på denne måten:

T-We boks II:

 1. Finn frem til RESET på baksiden av T-We Boks II. Denne er merket med en rød ring og er plassert mellom HDMI og USB-uttak.

 2. Slå av T-We Boks II med av/på-knapp på baksiden av dekoderen

 3. Hold inne RESET mens du skrur på igjen boksen med av/på-knapp

 4. Fortsett å holde inn RESET til du får opp fire streker i display (15 - 20 sekunder)

T-We boks:

 1. Hold inne tannhjul + Oppløsningknapp + Pil ned, samtidig i 6 - 10 sekunder

 2. Displayet vil da vise forskjellige ting, men når displayet er slukket er nullstillingen utført

Om feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

E3007 - Lyd/bilde

Med denne feilkoden må programkortet i T-We boksen oppdateres på nytt. Dette kan du gjøre på Mine Sider eller med SMS.

Mine Sider

 1. Logg inn på Mine sider

 2. Velg TV-abonnementet det gjelder

 3. Velg Oppdater Programkort

Hvis ikke rettighetene er oppdatert innen 5 minutter, trekk ut strøm på dekoder og sett tilbake etter 10 sekunder.
Merk: Det er ikke tilstrekkelig å skru dekoderen av med fjernkontrollen.

SMS

 1. Send SMS til 915 05000

 2. Kodeord 'AKTIVER nummer på programkort'

 3. Nummeret på programkortet finner du på dekoderens innstillinger under Dekoderstatus.

Hvis ikke rettighetene er oppdatert innen 5 minutter, trekk ut strøm på dekoder og sett tilbake etter 10 sekunder.

Merk: Det er ikke tilstrekkelig å skru dekoderen av med fjernkontrollen.

?

E3208 Problemer med T-We tjenesten

Feilmeldingen skyldes midlertidige problemer med tilkobling. Prøv igjen senere.

?

E9005, E9010 Klarte ikke kontakte T-We tjenestene

Denne feilmeldingen skyldes at dekoderen ikke klarer å kontakte T-We tjenestene. Årsaker kan være utstyr som er sagt opp, at du nylig har byttet TV boks eller manglende betaling.

Restart dekoderen ved å ta ut strømkontakten. Vent noen sekunder før du setter strømmen tilbake. NB: Det er ikke tilstrekkelig å skru dekoderen av med fjernkontrollen. Dette setter dekoderen i hvilemodus fremfor å skru den helt av.

Hvis restart av dekoder ikke løser problemet, skriv ned serienummer på TV boks og ta kontakt Kundeservice for videre hjelp.

Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E9004 Tjenesten er ikke aktivert

Undersøk at innholdet ligger tilgjengelig i ditt abonnement. Du kan sjekke dette på Mine sider. Følg gjerne veiledning for Mangler kanal eller innhold for hjelp med fremgangsmåte.

?

E9002 - E9003 Klarte ikke opprette sesjon mot T-We

Restart T-We boksen ved å dra ut strømkontakten eller ved hjelp av av/på-bryteren. Vent 10 sekunder før du kobler til strømmen igjen.

Dersom problemet vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

E9001 Tjenesten er ikke tilgjengelig

Sjekk at din T-We boks har harddisk og opptaksmuligheter, og prøv igjen senere dersom dette er tilgjengelig. Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

NB! Tjenesten vil ikke fungere dersom du har en dekoder uten opptaker.

?

E9000 Systemfeil med T-We tjenester

Med denne feilkoden må dekoder, ruter og kabelmodem/fiberboks startes på nytt.

Trekk ut strøm på utstyret, og vent 10 sekunder før du setter den tilbake.

Kontroller også at alle ledninger sitter riktig.

Om feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

E9021 Kjøp ikke tillatt

Sjekk at profilen du er pålogget har "tillatt kjøp" tilgjengelig, og sjekk eventuelt at aldersgrensen stemmer overens med profilen. Her finner hjelp med Profiler og profilinnstillinger.

Om alt ser ut til å være i orden, kan du bruke våre veiledninger for Mangler kanal eller innhold for å kontrollere at du har tilgang på innholdet og videre feilsøking.

?

E9020 Kjøpsdata ikke funnet

Feilen kan ofte løses ved å prøve på nytt litt senere.

Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E9050 Klarte ikke kontakte T-We tjenestene

Denne feilmeldingen skyldes at dekoderen ikke klarer å kontakte T-We tjenestene. Årsaker kan være utstyr som er sagt opp, at du nylig har byttet TV boks eller manglende betaling.

Restart dekoderen ved å ta ut strømkontakten. Vent noen sekunder før du setter strømmen tilbake. NB: Det er ikke tilstrekkelig å skru dekoderen av med fjernkontrollen. Dette setter dekoderen i hvilemodus fremfor å skru den helt av.

Hvis restart av dekoder ikke løser problemet, skriv ned serienummer på TV boks og ta kontakt Kundeservice for videre hjelp.

Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2337 Ikke rettigheter til ukesarkiv

Sjekk at TV-abonnementet er åpent og aktivt, og at du abonnementet inkluderer tilgang til innholdet du ønsker å spille av. Følg veiledning for Mangler kanal eller innhold for fremgangsmåte.

?

E2332 Ikke rettigheter til start forfra

Sjekk at TV-abonnementet er åpent og aktivt, og at du abonnementet inkluderer tilgang til innholdet du ønsker å spille av. Følg veiledning for Mangler kanal eller innhold for fremgangsmåte.

?

E2316, E4300 Klarte ikke starte avspilling

Med denne feilkoden må T-We Boks restartes.

Slik restarter du utstyret

 1. Ta ut strømkontakten, eller bruk bryteren for AV/PÅ.

 2. La strømmen være ute i ca. 10 sekunder

 3. Koble til strømmen

Det kan ta et par minutter før TV fungerer igjen etter en restart. 


Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet.

?

E4301, E2355 Det er et problem med T-We tjenesten

Med denne feilkoden må T-We Boks restartes.

Slik restarter du

 1. Ta ut strømkontakten, eller bruk bryteren for AV/PÅ.

 2. La strømmen være ute i ca. 10 sekunder

 3. Koble til strømmen

Det kan ta et par minutter før TV fungerer igjen etter en restart. 


Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E4302, E4303 Det er et problem med T-We tjenesten

Feilen kan ofte løses ved å prøve på nytt litt senere.

Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E4104 Det er et problem med T-We tjenesten

Forsøk å gjøre T-We boksen strømløs i 30 sek.
Har du fortsatt problemer, kan det være at T-We boksen ikke klarer å vise den valgte videooppløsningen på TV-skjermen.
Du kan enkelt endre videooppløsning ved å:

 

 1. Trykk MENU

 2. Velg INNSTILLINGER

 3. Under Dekoderinnstillinger, velg Videooppløsning

 4. Trykk høyre piltast for å få opp liste over tilgjengelige skjermoppløsninger

 5. Bruk piltastene og velg en lavere oppløsning enn den som er markert og trykk OK

 6. Trykk pil høyre og OK for å godta den nye innstillingen.
  Trykk X for å gå tilbake til Live TV.


Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

i

E9022, E9023, E9024 Det er et problem på T-We tjenesten som gjør at leie ikke kan gjennomføres

Feilen kan ofte løses ved å prøve på nytt litt senere.

Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, hvilken film du forsøker leie osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

T-We app

?

F0131 Ikke nettforbindelse

Enheten du bruker T-We app på mangler forbindelse til internett. Følg veiledningen for nettverksproblemer for hjelp til å løse problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F0360 Klarte ikke å laste kanaler

T-We app klarte ikke å hente informasjon om kanalene i ditt abonnement. Dette kan skyldes at appen ikke oppnår forbindelse med våre systemer. Sjekk at enheten er koblet til Internett, lukk T-We app helt ned og forsøk igjen.

?

F1006 - F1007 Problemer med server

Feilen løses ofte ved å prøve igjen litt senere. Dersom feilen vedvarer i mer enn 24 timer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv. Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F2105, G2105 Kanalen er ikke tilgjengelig for din konto

Denne feilmeldingen betyr at du ikke abonnerer på TV-kanalen.

Hvis du ønsker å bestille kanalen, finner du veiledning til dette her: Velge kanaler og innhold på Mine Sider

?

F2200 Innholdet er allerede leid

Avslutt T-We app helt og start den på nytt. Pass på å knytte appen til abonnementet som du har leid innholdet på. Forsøk å spille av innholdet en gang til. Om du fremdeles opplever problemer etter to timer, kontakt Kundeservice. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F2202 Innholdet ble ikke funnet

Feilen kan ofte løses ved å prøve på nytt litt senere. Om feilen vedvarer i mer enn to timer, kontakt Kundeservice.

?

F2302 Klarte ikke endre PIN-kode

Forsøk å endre PIN-kode på nytt senere.

?

F2303, F2309 Klarte ikke å fortsette avspilling

Feilen kan ofte løses ved å prøve på nytt litt senere. Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv. Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F2307 Kan ikke oppdatere profiler

Enheten du bruker T-We app på mangler forbindelse til internett. Følg veiledningen for nettverksproblemer for hjelp til å løse problemet.

?

F2340 Ikke tilstrekkelig beløp tilgjengelig

Kontakt Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F2353 Avspillingsdata kunne ikke lastes ned eller er utilgjengelig

Denne feilmeldingen skyldes vanligvis midlertidige feil som går over av seg selv.

Dersom feilen vedvarer i mer enn 2 timer kan du kontakte Kundeservice på nummer 915 09000 for å undersøke problemet nærmere.

?

F2401 Profil og enhet er ikke kompatible

Feilmeldingen kan oppstå dersom du nylig har flyttet eller utført et eierskifte. Kontakt Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F2404 Profilen kunne ikke velges/endres

Feilen kan ofte løses ved å prøve igjen litt senere. Om feilen vedvarer, forsøk å lukke T-We app helt og starte på nytt. Opplever du fremdeles problemer, kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F3000 - F3002, F3004 - F3005, F3007 - F3008, F3100 - F3103 Problemer med T-We tjenesten

Feilen skyldes problemer med én eller flere T-We tjenester. Har du nylig mottatt feilmeldingen, kan det ofte hjelpe å prøve igjen senere. Om feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

F3104 Leieperiode utløpt

Feilmeldingen dukker opp i forbindelse med kjøp. Forsøk å gå ut av siden du er inne på, og deretter tilbake igjen for å kjøpe på nytt.

?

F3200 Problemer med avspilling av innhold

Feilen kan ofte løses ved å prøve igjen litt senere. Om feilen vedvarer, forsøk å lukke T-We app helt og starte på nytt. Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F3201 Avspillingstjenesten ikke aktivert

Feilen kan ofte løses ved å prøve igjen litt senere. Om feilen vedvarer, forsøk å lukke T-We app helt og starte på nytt. Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F3202 - F3204, F3206 Avspillingssesjonen kunne ikke starte

Feilen kan ofte løses ved å prøve igjen litt senere. Om feilen vedvarer, forsøk å lukke T-We app helt og starte på nytt.
Sjekk om du har en gammel versjon av appen, installer i så fall den nyeste versjonen fra Appstore/Google Play.

Opplever du fremdeles problemer etter dette, kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F4001 Kunne ikke autorisere Chromecast

 1. Sjekk at du har siste versjon av T-We app (sjekk i Google Play eller App store)

 2. Forsøk å logge ut og inn på T-We app.

 3. Restart Chromcast-enheten og prøv å koble til på nytt.

 4. Når du får melding om at "Telenor T-We vil bruke telenor.net for å logge på", trykk Fortsett.

Hvis dette ikke hjelper, må du prøve igjen litt senere.

?

F4100 DRM-feil

 1. Sjekk at du har siste versjon av T-We app (sjekk i Google Play eller App store)

 2. Forsøk å logge ut og inn på T-We app.

 3. Restart Chromecast-enheten og prøv å koble til på nytt (hopp over dette steget om du ikke bruker Chromecast).

 4. Når du får melding om at "Telenor T-We vil bruke telenor.net for å logge på", trykk Fortsett.

Hvis dette ikke hjelper, må du prøve igjen litt senere. Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp.
Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F9000 Systemfeil på T-We tjenestene

Feilen skyldes problemer med én eller flere T-We tjenester. Har du nylig mottatt feilmeldingen, kan det ofte hjelpe å prøve igjen senere. Om feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

F9002 Klarte ikke opprette sesjon mot T-We

Feilen kan ofte løses ved å prøve igjen litt senere. Om feilen vedvarer, forsøk å lukke T-We app helt og starte på nytt. Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F9003 Manglende rettigheter i T-We app

Feilen skyldes en av disse manglende rettighetene til avspilling:

 • Det spilles av for mange samtidige strømmer for ditt abonnement - avslutt noen strømmer og prøv igjen.

 • Kanalen er begrenset til avspilling hjemme - forsøk igjen når du er hjemme.

 • Det mangler rettigheter til avspilling i T-We app (uansett lokasjon) - denne kanalen kan kun vises på T-We boks.

?

F9004 Tjenesten er ikke aktivert

Undersøk at innholdet ligger tilgjengelig i ditt abonnement. Du kan sjekke dette på Mine sider. Følg gjerne veiledning for Mangler kanal eller innhold for hjelp med fremgangsmåte.

?

F9005, F9010 Klarte ikke kontakte T-We tjenesten

Undersøk at innholdet ligger tilgjengelig i ditt abonnement. Du kan sjekke dette på Mine sider. Følg gjerne veiledning for Mangler kanal eller innhold for hjelp med fremgangsmåte.

?

F9020 Kjøpsdata ikke funnet

Feilen kan ofte løses ved å prøve på nytt litt senere. Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv. Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F9021 Kjøp ikke tillatt

Sjekk at profilen du er pålogget har "tillatt kjøp" tilgjengelig, og sjekk eventuelt at aldersgrensen stemmer overens med profilen. Om alt ser ut til å være i orden, kan du bruke veiledning for Mangler kanal eller innhold for hjelp med fremgangsmåte for å kontrollere at du har tilgang på innholdet og videre feilsøking.

?

F4102 Kunne ikke hente DRM-lisens

 1. Sjekk at du har siste versjon av T-We app (sjekk i Google Play eller App store)

 2. Forsøk å logge ut og inn på T-We app.

 3. Restart Chromcast-enheten og prøv å koble til på nytt (hopp over dette steget om du ikke bruker Chromecast).

 4. Når du får melding om at "Telenor T-We vil bruke telenor.net for å logge på", trykk Fortsett.

Hvis dette ikke hjelper, må du prøve igjen litt senere. Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp.
Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F9006 Enhet ser ut til å være rooted

Enheten ser ut til å være rooted, og på grunn av sikkerhetskrav kan du ikke bruke T-We på denne enheten.

Feilmeldingen indikerer at problemet skyldes operativsystemet på din enhet. Test med en annen enhet, f.eks. en annen mobiltelefon.

?

F4105 Innhold er blokkert pga manglende rettigheter

Denne feilmeldingen kommer av at du forsøker å se innhold i et område hvor innholdet ikke er tilgjengelig. Den skal normalt ikke forekomme hvis du er i Norge, men hvis du f.eks. har aktivert en VPN-forbindelse eller bruker nettverk som ikke identifiserer lokasjonen din tolkes det som at du er i utlandet.

Forsøk å koble enheten din til et annet nettverk, og se om det løser problemet. Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

F2316

Opplever du å få denne feilmeldingen kan det skyldes flere årsaker.

Feilen kan for eksempel være relatert til hvor du befinner deg og at Telenor ikke har rettigheter til å vise innholdet der du er geografisk.

 1. Befinner du deg utenfor EU? I så fall skyldes feilkoden at Telenor ikke har rettigheter til å vise det du prøver å se utenfor EU.

 2. Innstillinger på ruter: Vi har erfart at enkelte 3. parts ruter har innebygd funksjonalitet (som Content Filtering) som vil skape problemer. Anbefalingen er å justere / slå av denne funksjonen i din ruter, samt sørge for at du bruker Telenor sine DNS innstillinger.

Hvis ikke dette hjelper så kan feilen ofte løses ved å prøve igjen litt senere. Om feilen vedvarer, forsøk å lukke T-We app helt og starte på nytt. Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

t-we.no - Nett-TV

?

H0131 Ikke nettforbindelse

Nettleseren din mangler forbindelse til internett. Følg veiledningen for nettverksproblemer for hjelp til å løse problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

H0360 Klarte ikke å laste kanaler

T-We.no klarte ikke å hente informasjon om kanalene i ditt abonnement. Dette kan skyldes at nettsiden ikke oppnår forbindelse med våre systemer. Sjekk at PCen er koblet til Internett, lukk nettleseren helt ned og forsøk igjen.

?

H1006 - H1007 Problemer med server

Feilen løses ofte ved å prøve igjen litt senere. Dersom feilen vedvarer i mer enn 24 timer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv. Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

H2200 Innholdet er allerede leid

Logg av t-we.no og start nettleser på nytt. Pass på å logge inn på abonnementet som du har leid innholdet på. Forsøk å spille av innholdet en gang til. Om du fremdeles opplever problemer etter to timer, kontakt Kundeservice. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

H2202 Innholdet ble ikke funnet

Feilen kan ofte løses ved å prøve på nytt litt senere. Om feilen vedvarer i mer enn to timer, kontakt Kundeservice.

?

H2302 Klarte ikke endre PIN-kode

Forsøk å endre PIN-kode på nytt senere.

?

H2303, H2309 Klarte ikke å fortsette avspilling

Feilen kan ofte løses ved å prøve på nytt litt senere. Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv. Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

H2307 Kan ikke oppdatere profiler

Nettleseren du bruker har ikke forbindelse til internett. Følg veiledningen for nettverksproblemer for hjelp til å løse problemet.

?

H2401 Profil og enhet er ikke kompatible

Feilmeldingen kan oppstå dersom du nylig har flyttet eller utført et eierskifte. Kontakt Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

H2404 Profilen kunne ikke velges/endres

Feilen kan ofte løses ved å prøve igjen litt senere. Om feilen vedvarer, forsøk å logge av og starte nettleseren på nytt. Opplever du fremdeles problemer, kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp.. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

H3000 - H3002, H3004 - H3005, H3007 - H3008, H3100 - H3103 Problemer med T-We tjenesten

Feilen skyldes problemer med én eller flere T-We tjenester. Har du nylig mottatt feilmeldingen, kan det ofte hjelpe å prøve igjen senere. Om feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

H3104 Leieperiode utløpt

Feilmeldingen dukker opp i forbindelse med kjøp. Forsøk å gå ut av siden du er inne på, og deretter tilbake igjen for å kjøpe på nytt.

?

H3200 Problemer med avspilling av innhold

Feilen kan ofte løses ved å prøve igjen litt senere. Om feilen vedvarer, forsøk å logge av og starte nettleseren på nytt. Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

H3201 Avspillingstjenesten ikke aktivert

Feilen kan ofte løses ved å prøve igjen litt senere. Om feilen vedvarer, forsøk å logge av og starte nettleseren på nytt. Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

H3202 - H3204, H3206 Avspillingssesjonen kunne ikke starte

Feilen kan ofte løses ved å prøve igjen litt senere. Om feilen vedvarer, forsøk å logge av og starte nettleseren på nytt. Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

H9000 Systemfeil på T-We tjenestene

Feilen skyldes problemer med én eller flere T-We tjenester. Har du nylig mottatt feilmeldingen, kan det ofte hjelpe å prøve igjen senere. Om feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

H9002 Klarte ikke opprette sesjon mot T-We

Feilen kan ofte løses ved å prøve igjen litt senere. Om feilen vedvarer, forsøk å logge av og starte nettleseren på nytt. Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

H9003 Manglende rettigheter

Feilen skyldes en av disse manglende rettighetene til avspilling:

 • Det spilles av for mange samtidige strømmer for ditt abonnement - avslutt noen strømmer og prøv igjen.

 • Det mangler rettigheter til avspilling på t-we.no - denne kanalen kan kun vises på T-We boks.

?

H9004 Tjenesten er ikke aktivert

Undersøk at innholdet ligger tilgjengelig i ditt abonnement. Du kan sjekke dette på Mine sider.

Følg gjerne veiledning for Mangler kanal eller innhold for hjelp med fremgangsmåte.

?

H9005, H9010 Klarte ikke kontakte T-We tjenesten

Undersøk at innholdet ligger tilgjengelig i ditt abonnement. Du kan sjekke dette på Mine sider.

Følg gjerne veiledning for Mangler kanal eller innhold for hjelp med fremgangsmåte.

?

H9020 Kjøpsdata ikke funnet

Feilen kan ofte løses ved å prøve på nytt litt senere. Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv. Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

H9021 Kjøp ikke tillatt

Sjekk at profilen du er logget på med har "tillatt kjøp" tilgjengelig, og sjekk eventuelt at aldersgrensen stemmer overens med profilen. Om alt ser ut til å være i orden, kan du bruke veiledning for Mangler kanal eller innhold for hjelp med fremgangsmåte for å kontrollere at du har tilgang på innholdet og videre feilsøking.

?

H2105 kanalen er ikke tilgjengelig for din konto

Denne feilmeldingen betyr at du ikke abonnerer på TV-kanalen.

Hvis du ønsker å bestille kanalen, finner du veiledning til dette her: Velge kanaler og innhold på Mine Sider

?

H0201 T-We tjenestene er midlertidig ute av drift

Tilgang til T-We tjenestene vil automatisk bli re-etablert så snart som mulig.

Vanligvis løser dette problemet seg selv, men om feilen har pågått i mer enn 2 timer kan du kontakte kundeservice slik at de kan undersøke problemet nærmere.

?

H0202 Problem med lokalt nettverk

Prøv en annen nettleser og sjekk at internett fungerer på andre nettsider.
Hvis internett fungerer som normalt, og feilen har pågått i mer enn 2 timer, kan du kontakte kundeservice slik at de kan undersøke problemet nærmere.

?

H4101 Manglende rettigheter

Denne feilmeldingen betyr at innholdet du forsøker å se ikke kan spilles av på den lokasjonen du befinner deg på.
En av de vanligste årsakene til dette er at du befinner deg i utlandet, og innholdet du forsøker å se ikke kan spilles av i utlandet.

En annen mulig årsak er at du er koblet på VPN, slik at enheten du bruker "tror" den er i utlandet.

?

H4102 Kunne ikke hente DRM-lisens

Prøv en annen nettleser, eller last inn nettsiden på nytt og forsøk å starte avspilling igjen.

Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp.
Se åpningstider og kontaktinformasjon.

Profiler

?

E2401 - E2402 Profil og enhet er ikke kompatible

Feilmeldingen kan oppstå dersom du nylig har flyttet eller utført et eierskifte. Kontakt Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2403 - E2404 Profilen kunne ikke velges/endres

Feilen kan ofte løses ved å prøve igjen litt senere. Om feilen vedvarer, forsøk å nullstill T-We boksen. Slik nullstiller du T-We Boks II.

Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

Talesøk

?

E3400 Talegjenkjenning avbrutt

Undersøk at fjernkontrollen har strøm og er sammenkoblet med T-We boksen. For mer hjelp med lading eller sammenkobling av fjernkontrollen, se mer informasjon om fjernkontroll til T-We Boks II

I enkelte tilfeller kan det hjelpe å prøve på nytt senere. Dersom feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

E3401 Klarte ikke å motta tale

Undersøk at fjernkontrollen har strøm og er sammenkoblet med T-We boksen. For mer hjelp med lading eller sammenkobling av fjernkontrollen, se mer informasjon om fjernkontroll til T-We Boks II

I enkelte tilfeller kan det hjelpe å prøve på nytt senere. Dersom feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

E3402 - E3403, E3405 Feil ved talesøk

Undersøk at fjernkontrollen har strøm og er sammenkoblet med T-We boksen. For mer hjelp med lading eller sammenkobling av fjernkontrollen, se mer informasjon om fjernkontroll til T-We Boks II

I enkelte tilfeller kan det hjelpe å prøve på nytt senere. Dersom feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

E3404 Språkinnstillinger - Språk ikke støttet

Kontakt kundeservice for å melde feil. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E3406 Oppfattet ingen tale

Undersøk at fjernkontrollen har strøm og er sammenkoblet med T-We boksen. For mer hjelp med lading eller sammenkobling av fjernkontrollen, se mer informasjon om fjernkontroll til T-We Boks II

I enkelte tilfeller kan det hjelpe å prøve på nytt senere. Dersom feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

E3407 Talesøk ikke tillatt

Undersøk at fjernkontrollen har strøm og er sammenkoblet med T-We boksen. For mer hjelp med lading eller sammenkobling av fjernkontrollen, se mer informasjon om fjernkontroll til T-We Boks II

I enkelte tilfeller kan det hjelpe å prøve på nytt senere. Dersom feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

E3408 Fjernkontroll er ikke sammenkoblet med dekoder.

For å koble fjernkontroll og dekoder sammen, hold inne MENU og OK på fjernkontrollen til DECODER knappen blinker.

For videre hjelp, se mer informasjon om fjernkontroll til T-We Boks II

?

E3410 Reservert mot talesøk

Feilkode skyldes at du har reservert deg mot bruk av talesøk. Dersom du ønsker å oppheve reservasjonen kan du skru på personlige anbefalinger på Mine sider.

Les mer om tilpasset innhold og reservasjon mot anbefalinger.

AppleTV

?

G3000, G3007

Feilmelding G3000 og G3007 skyldes vanligvis midlertidige feil som går over av seg selv.

Dersom problemet vedvarer kan du forsøke å skru av Apple TV ved å trekke ut strømkontakten og la den stå avslått i ca 1 minutt før du skrur den på igjen.

Hvis dette ikke hjelper, kan du kontakte Kundeservice på nummer 915 09000 for å undersøke problemet nærmere.

?

G3004

Feilmelding G3004 er en generell feilmelding som kan ha mange årsaker. 

Forsøk å skru av Apple TV ved å trekke ut strømkontakten og la den stå avslått i ca 1 minutt før du skrur den på igjen.

Hvis dette ikke hjelper, kan du kontakte Kundeservice på nummer 915 09000 for å undersøke problemet nærmere.

?

G0131

Feilkode G0131 skyldes vanligvis problemer med nettverkstilkoblingen til Apple TV. Sjekk om internett-tilkoblingen hjemme hos deg fungerer.

Hvis internett fungerer som normalt, forsøk å skru av din Apple TV ved å trekke ut strømkontakten og la den stå uten strøm i ca 1 minutt før du kobler på strømmen igjen.

Hvis det fortsatt ikke virker, forsøk å restarte modem/ruter på samme måte.

Hvis restart av både Apple TV og modem/ruter ikke løser problemet, ber vi deg kontakte oss på Kundeservice på nummer 915 09000 for å undersøke problemet nærmere.

?

G3200

Opplever du å få denne feilmeldingen kan det skyldes flere årsaker.

Feilen kan for eksempel være relatert til hvor du befinner deg og at Telenor ikke har rettigheter til å vise innholdet der du er geografisk.

 1. Befinner du deg utenfor EU? I så fall skyldes feilkoden at Telenor ikke har rettigheter til å vise det du prøver å se utenfor EU.

 2. Innstillinger på ruter: Vi har erfart at enkelte 3. parts ruter har innebygd funksjonalitet (som Content Filtering) som vil skape problemer. Anbefalingen er å justere / slå av denne funksjonen i din ruter, samt sørge for at du bruker Telenor sine DNS innstillinger.

Hvis ikke dette hjelper så kan feilen ofte løses ved å prøve igjen litt senere. Om feilen vedvarer, forsøk å lukke T-We app helt og starte på nytt. Opplever du fremdeles problemer kan du kontakte Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

G3204

Disse feilmeldingene skyldes vanligvis midlertidige feil som går over av seg selv.

Dersom feilen vedvarer i mer enn 2 timer kan du kontakte Kundeservice på nummer 915 09000 for å undersøke problemet nærmere.

?

G2303

Det har oppstått en feil ved forsøk på endring av PIN-kode.

Vent litt og prøv på nytt.

Dersom feilen vedvarer i mer enn 2 timer kan du kontakte Kundeservice på nummer 915 09000 for å undersøke problemet nærmere.

?

G2316

Forsøk å skru av Apple TV ved å trekke ut strømkontakten og la den slå avslått i ca ett minutt før du skrur den på igjen.

Dersom feilen vedvarer etter restart, kan du kontakte Kundeservice på nummer 915 09000 for å undersøke problemet nærmere.

Annet

?

E1001 T-We tilkoblingsfeil

Feilkoden betyr at T-We tjenester ikke kunne konfigureres. Kontakt kundeservice for videre hjelp.

?

E1002 T-We tilkoblingsfeil

Ingen tilgang til T-We tjenesten. Sjekk om problemet gjelder flere tjenester, og kontroller deretter internettforbindelsen. 

Om internett er problemet, kan du følge veiledning for Nettverksproblemer på dekoder.

?

E1003 Klokkeinnstillinger

Du får ikke tilgang til T-We tjenesten når klokkeslettet ikke er korrekt. På feilmeldingen kan du trykke OK, velge en kanal, og vente mens klokkeslettet oppdateres. 

Om klokkeslettet ikke oppdateres, kan du forsøke en restart av dekoderen. 

 1. Trekk ut strømkontakten til dekoderen eller skru den av med AV/PÅ bryteren. 
 2. Skru på igjen dekoderen ved å sette strømmen tilbake etter noen sekunder.

Merk: Det er ikke tilstrekkelig å bruke fjernkontrollen til å skru av dekoderen. Dette setter dekoderen i hvilemodus fremfor å skru den helt av. 

steg 5 - boks

?

E1005 Serverfeil

Feilkoden skyldes en intern serverfeil. Prøv igjen senere.

Undersøk gjerne om problemet er meldt som en kjent feil.

?

E100A, E1007 - E1009 Avspilling feilet

Start med å undersøke om du har rettigheter til innholdet. Følg veiledning for Mangler kanaler for hjelp med dette. 
Opplever du fremdeles problemer? Forsøk dette:
 1. Restart modemet eller fiberboksen, avhengig av om du har TV over kabel eller fiber.  
  Modem/Fiberboks er gjerne den første boksen du får internett til i huset, og er merket med Telenor eller Canal Digital Kabel (Hvis du har utstyr fra før oktober 2018).
 2. Restart den trådløse ruteren
 3. I noen tilfeller kan det være nødvendig å restarte TV-apparatet

Slik restarter du utstyret

 1. Ta ut strømkontakten, eller bruk bryteren for AV/PÅ.
 2. La strømmen være ute i ca. 1 minutt
 3. Koble til strømmen
Det kan ta et par minutter før internett og TV fungerer igjen etter en restart. 
 
Utstyr kjøpt fra andre enn Telenor?

Har du en trådløs ruter, switch, forsterker, eller annet nettverksutstyr du selv har kjøpt?

Det ofte mulig å bruke slikt utstyr, men vi kan ikke garantere at dette utstyret vil fungere optimalt med vår TV-løsning. Vi anbefaler derfor å koble dekoderen direkte i modem/fiberboks dersom problemet vedvarer. Dette vil hjelpe med å avdekke om feilen ligger på noe av utstyret eller linjen levert fra oss, eller om feilen skyldes noe som omhandler utstyret du selv har kjøpt.

Om problemet er løst etter å ha koblet vekk utstyr du selv har kjøpt, må du kontakte leverandøren av dette utstyret eller Telenoreksperten for videre hjelp. 

?

E0718 - E0719, E071A Feil ved leie

Du får ikke leid filmen eller programmet fordi antall leide filmer/programmer er overskredet eller av andre grunner avvises. 

?

E071B Medgått leietid

Filmen du prøver å leie er ikke lenger tilgjengelig.
?

E5 Filmleie

Det er problemer med filmleie grunnet problemer med forbindelsen til internett. 

Følg veiledning for Nettverksproblemer på dekoder for videre hjelp.

?

E1004 Kortfeil

Dekoderen mangler kontakt med programkortet.

Har du T-We Box eller en eldre dekoder?

 • Sjekk at programkortet sitter riktig i dekoderen
 • Ta ut programkortet og sjekk at det ikke har skader
 • Børst vekk rusk som kan skape problemer for kontakten mellom kortet og dekoderen.
Har du T-We Boks II?
Programkortet skal ikke tas ut av dekoderen. Ta kontakt med kundeservice for videre hjelp. 
?

Programkort mangler, Ugyldig programkort

Dekoderen mangler kontakt med programkortet.

Har du T-We Box eller en eldre dekoder?

 • Sjekk at programkortet sitter riktig i dekoderen
 • Ta ut programkortet og sjekk at det ikke har skader
 • Børst vekk rusk som kan skape problemer for kontakten mellom kortet og dekoderen.
Har du T-We Boks II?
Programkortet skal ikke tas ut av dekoderen. Ta kontakt med kundeservice for videre hjelp. 
?

E3104 Leieperiode utløpt

Feilmeldingen dukker opp i forbindelse med kjøp. Forsøk å gå ut av siden du er inne på, og deretter tilbake igjen for å kjøpe på nytt.

?

E3209 Mellomlagring av PIN-kode

Feilmeldingen skyldes midlertidige problemer med tilkobling. Prøv igjen senere.

?

E3207 Kan ikke oppdatere

Feilmeldingen forteller at dekoderen er frakoblet, og at oppdatering dermed ikke er tilgjengelig. Sjekk at du er tilkoblet Internett på dekoderen. Bruk våre veiledninger for feilsøking av Nettverksproblemer dersom du trenger hjelp.

?

E3206 Klarte ikke å starte avspilling

Feilen løses ofte ved å vente litt før du prøver igjen. Om feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

E3205 Kan ikke oppdatere favorittliste

Feilmeldingen skyldes midlertidige problemer med tilkobling. Prøv igjen senere.

?

E3204 Klarte ikke å starte avspilling

Restart T-We boksen ved å trekke ut strømkontakten eller skru den av med av/på bryteren. Vent 10 sekunder før du kobler til strømmen igjen og prøv på nytt.

Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E3202 - E3203 Avspillingssesjonen kunne ikke starte

Restart T-We boksen ved å trekke ut strømkontakten eller skru den av med av/på bryteren. Vent 10 sekunder før du kobler til strømmen igjen og prøv på nytt.

Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E3201 Avspillingstjenesten ikke aktivert

Restart T-We boksen ved å trekke ut strømkontakten eller skru den av med av/på bryteren. Vent 10 sekunder før du kobler til strømmen igjen og prøv på nytt.

Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E3200 Problem med avspilling av innhold

Restart T-We boksen ved å trekke ut strømkontakten eller skru den av med av/på bryteren. Vent 10 sekunder før du kobler til strømmen igjen og prøv på nytt.

Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2340 Ikke tilstrekkelig beløp tilgjengelig

Kontakt Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2331 Ingen enheter for TV i flere rom

Sjekk at begge dekoderene er koblet på samme hjemmenett. Du finner informasjon om tilkobling til Internett under Innstillinger.

NB! Dersom T-We boksen er koblet via 3. parts utstyr (slik som rutere levert fra andre, switch e.l) kan vi ikke garantere at løsningen fungerer optimalt. Koble eventuelt vekk annet utstyr og prøv på nytt.

?

E2330 Kunne ikke fortsette avspilling

Restart T-We boksen ved å trekke ut strømkontakten eller skru den av med av/på bryteren. Vent 10 sekunder før du kobler til strømmen igjen og prøv på nytt.

Dersom feilen vedvarer, kontakt Kundeservice for videre hjelp.

?

E2320 - E2321 Spoling ikke tillatt i programmet

Kontakt kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2309, E2309.2 Klarte ikke starte avspilling

Med denne feilkoden må dekoder, ruter og kabelmodem/fiberboks startes på nytt.

Trekk ut strøm på utstyret, og vent 10 sekunder før du setter den tilbake inn.

Kontroller også at alle ledninger sitter riktig.

Feilen kan også skyldes problemer med din kabel eller feilkonfigurert utstyr (f.eks bruk av ruter som ikke er levert av Telenor).
Gå til Problemer med kabler eller 3. partsutstyr for videre feilsøk.

Om feilen vedvarer, kontakt Kundeservice.

?

E2303 Klarte ikke fortsette avspilling

Sjekk om harddisken på TV boksen begynner å bli full. Er det under 10 prosent igjen kan noen kunder oppleve å få denne feilkoden. Vi anbefaler at man sletter noen opptak.

Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet.

?

E2304 Klarte ikke lagre vurderingen

Forsøk å vurdere tittelen på nytt senere.

?

E2302 Klarte ikke endre PIN-kode

Forsøk å endre PIN-koden på nytt senere.

?

E2300 - E2301 Klarte ikke å legge til/fjerne fra din liste

Forsøk å legge til eller fjerne på nytt senere.

?

E3300 - E3301 Kan ikke fortsette avspilling

Feilen kan ofte løses ved å prøve på nytt senere. Dersom feilen vedvarer, kontakt Kundeservice for videre hjelp.

?

E2400 Klarte ikke å koble til enheten

Forsøk å starte programmet på nytt.

?

E2112

Det er begrenset pause og spolefunksjonalitet for dette innholdet.

?

E0360 Klarte ikke laste kanaler

Kontakt Kundeservice for videre hjelp. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E1006 - E1007 Problemer med server

Feilen løses ofte ved å prøve igjen litt senere. Dersom feilen vedvarer i mer enn 24 timer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet. Se åpningstider og kontaktinformasjon.

?

E2000, E2001, E2002 Lyd/Bilde

Med denne feilkoden må dekoder, ruter og kabelmodem/fiberboks startes på nytt.

 1. Trekk ut strøm på utstyret

 2. Vent 10 sekunder før du setter den tilbake inn.

 3. Kontroller at alle ledninger sitter riktig

Feilen kan også skyldes problemer med din kabel eller feilkonfigurert utstyr (f.eks bruk av ruter som ikke er levert av Telenor).
Gå til Problemer med kabler eller 3. partsutstyr for videre feilsøk.

Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet.

?

E0328

Feilmeldingen indikerer at det er et problem med antennekabelen som går inn i T-We boksen. Sjekk at kabelen sitter godt i begge ender.

Dersom feilen vedvarer, skyldes problemet skader på kabelen. Kontakt Kundeservice for hjelp med å bestille en ny, eller dra innom nærmeste elektronikkforhandler.

?

Ingen tilgjengelige programmer for denne kanalen - i TV-guiden

Får du opp denne meldingen i TV-guiden/programoversikten?

Hold inne den gule knappen på fjernkontrollen i 5-6 sekunder, og programoversikten vil lastes inn på nytt.

?

E2314 Laster innhold fra disk

Feilen kan løses ved å prøve på nytt litt senere.

Dersom feilen vedvarer, noter ned så mye informasjon som mulig om hva du gjorde da feilen oppstod. Eksempler på informasjon du kan notere er: tittel, klokkeslett, dato, episode, kanal osv.

Kontakt Kundeservice med informasjonen. Dette gjør det enklere å finne en løsning på problemet.

?

E9040 Dette innholdet kan kun spilles av når du er hjemme

Gjør følgende:

 1. Ta strømmen på antennen

 2. Vent 10 sekunder, koble til strømmen igjen

 3. Etter at antenne er tilkoblet igjen, restart T-We boksen ved å dra ut strømkontakten eller ved hjelp av av/på-bryteren. Vent 10 sekunder før du kobler til strømmen igjen.

  Dersom problemet vedvarer, kontakt Kundeservice.