Hvilket problem opplever du?

Velg en av problemstillingene under for hjelp med feilsøking. Har du fått en feilkode på TVen kan du gjerne se oversikten over feilkoder først.

Mangler TV-signal

 
Velg Start dersom du mangler TV-signaler og ikke får opp noen av dine kanaler, så veileder vi deg gjennom feilsøkingen.
Løs problemer med mistet TV-signal