Slik bruker du profiler med T-We

Profiler gjør det mulig å tilpasse innhold til alle i familien. Her hjelper vi deg med å opprette, endre, sette aldersgrense eller bytte mellom profiler i TV-menyen.

profiler i TV-menyen
Profiler: Slik ser det ut når du har valgt profil-ikonet fra TV-menyen.

Opprett ny profil

 1. Trykk på knappen merket MENU eller T-We på fjernkontrollen avhengig av hvilken fjernkontroll du har

 2. Velg profil-ikonet øverst til venstre

 3. Velg Ny profil og trykk OK

 4. Gi profilen et navn og velg profiltype

 5. Trykk Opprett

Innstillinger som språk, farge, aldersgrense og tillatelser kan settes før du trykker "Opprett", eller du kan gå tilbake å endre innstillingene senere.

NB! Hvis du vil hindre tilgang til profilen må valget PIN-beskyttet settes til Ja. Da vil du i tillegg måtte oppgi PIN-kode når du logger inn på profilen.

Bytte mellom profiler

Den aktive profilen er til enhver tid synlig øverst til høyre på skjermen. For å bytte profil velger du profil-ikonet fra menyen og velger profilen du ønsker under "Velg profil".

Profilvelger ved oppstart:

Når du starter opp TV-boksen, vil du få beskjed om å velge ønsket profil. Her kan du fjerne hake for at dette valget skal vises hver gang du starter opp TV-boksen. Gjør du dette, vil TV-boksen velge den profilen du brukte sist ved neste oppstart.
Du kan også fjerne denne popup'en slik:

 1. Gå til innstillinger

 2. Velg Profiler

 3. Endre fra «Ja» til «Nei» på "Vis profilvelger ved oppstart".

VIDEO: se hvordan du oppretter ny profil på din T-We Boks

Profiltyper i T-We

Første gang du setter opp din T-We boks har du tilgang til to profiler: Owner og Kids. Owner er en administrator-profil, mens Kids er tilpasset barn.

Alle profiler med unntak av Kids har tilgang til å bruke PIN-kode. Denne blir du bedt om å oppgi når du skal endre enkelte innstillinger, leie film, eller låse opp innhold som av andre årsaker er begrenset.

Profiltypen og aldersgrensen du har valgt bestemmer hvilke tilganger du har.

info icon

PIN-kode

De fleste endringer krever at du er innlogget som Owner eller har tilgang til PIN-koden som er satt på Owner-profilen fra en standardprofil.

Her finner du mer informasjon om PIN-kode for T-We.

Owner

Har tilgang til alt innhold med PIN-kode. Profilen kan ikke endres eller slettes.

Kids

Har ikke tilgang til innhold som krever PIN-kode, bortsett fra filmleie. Ved spørsmål om PIN, må man bytte til Owner eller standardprofil.

Standard

Har tilgang til alt innhold med PIN-kode unntatt innstillinger i Owner-profilen.

Aldersgrense på profiler

Du kan endre aldersgrensen på en hvilken som helst profil, men Kids er låst til enten 6, 9 eller 12 år. Som standard er aldersgrensen for Kids satt til 6 år, noe som betyr at innhold med høyere aldersgrense blir utilgjengelig for brukeren.

Slik endrer du aldersgrensen:

 1. Trykk på MENU-knappen eller T-We på fjernkontrollen avhengig av hvilken fjernkontroll du har

 2. Velg profil-ikonet øverst til venstre

 3. Trykk på blyant-ikonet under profilen du vil endre

 4. Velg Endre profil

  • Tast PIN-koden til profilen dersom den har egen PIN-beskyttelse

 5. Velg Aldersgrense og endre til ønsket grense


Hvis du setter aldersgrense på profilen til 18+ vil du ikke bli bedt om å taste inn PIN-kode for aldersmerket innhold.

NB: Aldersgrense på profiler gjelder ikke for strømmetjenester. Disse har egne profilinnstillinger, og du må sette egne grenser i de forskjellige tjenestene.

Slette en profil

 1. Trykk på MENU-knappen eller T-We på fjernkontrollen avhengig av hvilken fjernkontroll du har

 2. Velg profil-ikonet øverst til venstre

 3. Velg blyant-tegnet på profilen du ønsker å slette

 4. Tast PIN-koden til profilen dersom den har egen PIN-beskyttelse

 5. Velg Slett profil

slette en profil
Slette en profil: Slik ser det ut når du ønsker å slette en profil fra TV-menyen.

Spørsmål og svar

 • Hva betyr "tillat kjøp"?

  Velger du Ja på Tillat kjøp betyr dette at profilen kan leie filmer med egen PIN-kode. PIN-koden er den du velger ved Sett PIN-kode i profilens innstillinger.

 • Hva betyr "tillat profiloppdatering"?

  Tillat profiloppdateringer betyr at man kan endre alle innstillinger på profilen. 

  Velger du Nei vil det ikke være mulig å endre disse innstillingene:

  • Profiltype

  • Aldersgrense

  • Tillat profiloppdatering

  • Tillat kjøp

  • Tillat erotisk innhold

  Disse valgene blir da inaktive.

 • Hvor mange profiler kan jeg ha?

  Du kan ha inntil 5 profiler på T-We.

 • Hvordan kan jeg sette aldersgrense på strømmetjenester?

  Hvis du ønsker å sette aldersgrenser i f.eks. Netflix, HBO Max, TV 2 Play og lignende, må du gjøre dette på profilinnstillingene på den enkelte strømmetjenesten. Dette gjøres ofte via deres nettsider.

 • Hvordan kan jeg aktivere/deaktivere erotisk innhold?

  1. Trykk på MENY-knappen på fjernkontrollen

  2. Velg Profiler

  3. Velg Owner profil

  4. Velg Endre profil

  5. Bruk piltastene til du kommer ned til «Tillat erotisk innhold». Denne står automatisk på nei.

  6. Trykk OK

  7. Bruk deretter pil-tast for å endre mellom JA og NEI