profiler i TV-menyen
Profiler: Slik ser det ut når du har valgt profil-ikonet fra TV-menyen.

Opprett ny profil

 1. Trykk på knappen merket MENU eller T-We på fjernkontrollen avhengig av hvilken fjernkontroll du har.

 2. Velg profil-ikonet øverst til venstre.

 3. Velg Ny profil og trykk OK.

 4. Gi profilen et navn og velg profiltype.

 5. Trykk Opprett.

Innstillinger som språk, farge, aldersgrense og tillatelser kan settes før du trykker "Opprett", eller du kan gå tilbake å endre innstillingene senere.

NB! Hvis du vil hindre tilgang til profilen må valget PIN-beskyttet settes til Ja. Da vil du i tillegg måtte oppgi PIN-kode når du logger inn på profilen.

Bytte mellom profiler

Den aktive profilen er til enhver tid synlig øverst til høyre på skjermen. For å bytte profil velger du profil-ikonet fra menyen og velger profilen du ønsker under "Velg profil".

Merk at du automatisk vil bli logget inn på den profilen du sist var inne på når du starter T-We boksen.

Profiltyper i T-We

Første gang du setter opp din T-We boks har du tilgang til to profiler: Owner og Kids. Owner er en administrator-profil, mens Kids er tilpasset barn.

Alle profiler med unntak av Kids har tilgang til å bruke PIN-kode. Denne blir du bedt om å oppgi når du skal endre enkelte innstillinger, leie film, eller låse opp innhold som av andre årsaker er begrenset.

Profiltypen og aldersgrensen du har valgt bestemmer hvilke tilganger du har.

info icon

PIN-kode

De fleste endringer krever at du er innlogget som Owner eller har tilgang til PIN-koden som er satt på Owner-profilen fra en standardprofil.

Her finner du mer informasjon om PIN-kode for T-We.

Owner

Har tilgang til alt innhold med PIN-kode. Profilen kan ikke endres eller slettes.

Kids

Har ikke tilgang til innhold som krever PIN-kode. Ved spørsmål om PIN, må man bytte til Owner eller standardprofil.

Standard

Har tilgang til alt innhold med PIN-kode unntatt innstillinger i Owner-profilen.

Endre eller slette en profil

 1. Trykk på knappen merket MENU eller T-We på fjernkontrollen avhengig av hvilken fjernkontroll du har.

 2. Velg profil-ikonet øverst til venstre.

 3. Velg Endre profil.

 4. Velg profilen du ønsker å endre eller slette.

  • Tast PIN-koden til profilen dersom den har egen PIN-beskyttelse.

 5. Velg innstillingene du vil endre, eller velg Slett nederst.

Endre profil
Endre profil: Slik ser det ut når du skal endre en profil. Du velger selv hvilke innstillinger du vil endre, eller om du vil slette hele profilen.

Aldersgrense på profiler

Du kan endre aldersgrensen på en hvilken som helst profil, men Kids er låst til enten 6, 9 eller 12 år. Som standard er aldersgrensen for Kids satt til 6 år, noe som betyr at innhold med høyere aldersgrense blir utilgjengelig for brukeren.

Slik endrer du aldersgrensen:

 1. Trykk på knappen merket MENU eller T-We på fjernkontrollen avhengig av hvilken fjernkontroll du har.

 2. Velg profil-ikonet øverst til venstre.

 3. Velg Endre profil.

 4. Velg profilen du ønsker å endre eller slette.

  • Tast PIN-koden til profilen dersom den har egen PIN-beskyttelse.

 5. Velg Aldersgrense og endre til ønsket grense


Hvis du setter aldersgrense på profilen til 18+ vil du ikke bli bedt om å taste inn PIN-kode for aldersmerket innhold.

NB: Aldersgrense på profiler gjelder ikke for strømmetjenester. Disse har egne profilinnstillinger, og du må sette egne grenser i de forskjellige tjenestene.

Spørsmål og svar

 • Hva betyr "tillat kjøp"?

  Chevron down 14x14px
 • Hva betyr "tillat profiloppdatering"?

  Chevron down 14x14px
 • Hvor mange profiler kan jeg ha?

  Chevron down 14x14px
 • Hvordan kan jeg sette aldersgrense på strømmetjenester?

  Chevron down 14x14px