Løs problemer med TV

Hvilket problem opplever du?

Velg en av problemstillingene under for hjelp med feilsøking. Har du fått en feilkode på TVen kan du gjerne se oversikten over feilkoder først.

Mangler TV-signal

Velg Start dersom du mangler TV-signaler og ikke får opp noen av dine kanaler, så veileder vi deg gjennom feilsøkingen.
Løs problemer med mistet TV-signal

Nettverksproblemer

Velg Start dersom du mangler internett på din dekoder, så veileder vi deg gjennom feilsøkingen.
Løs problemer med internett

Mangler kanal eller innhold

Velg Start dersom du har mistet tilgang til en TV-kanal, arkiv- eller strømmetjeneste på T-We. Vi veileder deg gjennom feilsøkingen.

Løs problemer med kanaler og innhold

Problemer med bildekvalitet

Velg Start dersom du opplever dårlig bilde på skjermen, så veileder vi deg gjennom feilsøkingen.

Problemer med lyd

Velg Start dersom du opplever dårlig eller manglende lyd, så veileder vi deg gjennom feilsøkingen.
Løs problemer med lyd
Det oppstod en feil. Om du er på nett, så prøv igjen.