Løs problemer med TV

Hvilket problem opplever du?

Velg en av problemstillingene under for hjelp med feilsøking. Har du fått en feilkode på TVen kan du gjerne se oversikten over feilkoder først.

Mangler TV-signal

 
Velg Start dersom du mangler TV-signaler og ikke får opp noen av dine kanaler, så veileder vi deg gjennom feilsøkingen.
Løs problemer med mistet TV-signal