Innstillinger i T-We

Nullstill T-We boksen eller sett opp nettverk fra innstillinger. I menyen finner du innganger til nyttige tjenester og funksjoner i T-We.

innstillinger for t-we
Innstillinger: Når du velger innstillinger fra menyen får du opp flere valg - installasjon for oppsett av Internett og dekoder, og dekoderinnstillinger.

Menyen

Når du velger ☰ fra TV-menyen får du oversikt over:

 • Tjenester

 • Min T-We

 • Innstillinger

Tjenester gir deg oversikt over TV-guide, opptaksliste og radio.

Min T-We er en oversikt over dine egne valg og preferanser slik som profiler, favorittlister, innhold du har leid fra filmleie, tips og triks for T-We gjennom Brukertips. og mulighet for å endre reservasjoner for anbefalt innhold på Hjem-menyen.

Menyvalg for tjenester, min t-we og innstillinger
Tjenester, Min T-We og Innstillinger: Disse valgene dukker opp når du velger ☰ fra menyen.

Oversikt over alle innstillinger

Når du velger Innstillinger får du igjen opp flere valg på TV-skjermen. Nedenfor lister vi opp de forskjellige valgene slik at du vet hva du finner av informasjon under hver enkelt, og hva du kan endre på.

Installasjon

Under denne innstillingen kan du nullstille T-We boksen slik at den settes tilbake til fabrikkinnstillinger, oppdatere programvaren eller søke etter kanaler manuelt. Du finner også innstillinger for nettverk i denne oversikten.

Dekoderinnstillinger

 • Språk og tekst
  Juster standard språk for teksting og lyd eller endre visningsformatet

 • Dekoder
  Program- og lyd-innstillinger. Her kan du også sette skjermsparer og navn på T-We boksen

 • Strømsparing
  Endre innstillinger for hvilemodus/standby og lysstyrke

 • Opptak
  Harddisk og innstillinger for opptak. Selve opptakene finner du i opptakslisten din

 • Videooppløsning
  Her kan du endre oppløsning og bildekvalitet

 • Endre menyspråk på T-We Boks

  1. Trykk på MENY-tasten

  2. Bla helt til venstre og velg Funksjonsmeny

  3. Velg Innstillinger

  4. Velg Språk og tekst

  5. Velg Menyspråk

   • Velg mellom norsk og engelsk

Systeminformasjon

Under systeminformasjon finner du tekniske detaljer. Du vil normalt ikke ha bruk for denne informasjonen, men kan i enkelte tilfeller bli bedt om å oppgi informasjon om programvare eller kort- og serienummer i kontakt med kundeservice på telefon.

 • Dekoderstatus
  Her finner du blant annet kortnummer på smartkort, serienummer og navn på T-We boksen

 • Build-info
  Informasjon om programvare, dekoder og nettverk

 • Disk-info
  Informasjon om harddisk og tilgjengelig lagringsplass

 • HDMI-info
  Informasjon om hvilke oppløsninger som støttes av TV'en T-We boksen er tilkoblet

 • Signalmåler
  Måler signalstyrke og kvalitet på TV-signalene

 • Smartkort-info
  Status for smartkortet, slik som f.eks. abonnementstatus og kortnummer