Fjernkontroll T-We boks II

Opplading av fjernkontrollen

Fjernkontrollen har et innebygd, oppladbart batteri. Det betyr at du ikke trenger å bytte batteri, men kan lade det opp igjen med en USB-kabel.

Når det røde lyset nederst på fjernkontrollen blinker, betyr det at det er på tide å lade opp. Det gjør du ved å koble den vedlagte kabelen mellom fjernkontrollen og en USB-kontakt (for eksempel i PC’en din, mobilladeren din eller bak på T-We-boksen).

Når batteriet lader, vil lyset nederst på fjernkontrollen lyse oransje. Når det lyser grønt, er den ferdig ladet og du kan koble den fra USB-kabelen igjen.

i

Hvis fjernkontrollen ikke virker

 • Kontroller at dekoderen er klar til bruk - det vil si er koblet til TV-boksen og har strøm. Dette ser du ved at klokkeslettet vises i displayet på boksen, og at det lyser rødt rundt PÅ/AV- knappen.

 • Påse at dekoderen ikke er utsatt for direkte sollys.

 • Hvis dette ikke hjelper, kan det være at det har oppstått en midlertidig kommunikasjonssvikt eller at noen av dekoderens innstillinger har gått tapt. Prøv å slå av strømbryteren til dekoderen, vent noen sekunder før du slår den på igjen.

 • Dersom dette ikke hjelper kontakt kundeservice

i

Resette og frikoble fjernkontroll

Slik tilbakestiller du fjernkontrollen til fabrikkinnstillingene:

Dette setter fjernkontrollen tilbake til originale innstillinger. Etter dette vil fjernkontroll ikke være tilkoblet T-We Box.

 1. Hold tastene 1 og 6 inne til [Av/På]-knappen merket DECODER på fjernkontrollen begynner å lyse.

 2. Trykk så 9 - 8 - 1. Dette sletter alle data lagret i fjernkontrollen inkludert sammenkoblingen. Lyset rundt «DECODER» blinker for bekreftelse og slår seg så av.

Koble fjernkontroll til dekoder på nytt:

 1. Sett fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus. Hold tastene [Menu] og [OK] inne samtidig i tre sekunder. Når [Av/på decoder]-knappen begynner å blinke sakte, slipper du tastene igjen.

 2. Hvis sammenkoblingen er vellykket er fjernkontrollen nå klar til bruk.

i

Tekst-TV

NRK leverer fortsatt nyhetstjenesten Tekst-TV. Noen kanaler, som TV2, TVNorge og TV3 bruker Tekst-TV til undertekster. For å åpne eller lukke Tekst-TV, gjør følgende:

 1. Trykk på VALG-tasten nede til høyre på fjernkontrollen

 2. Trykk to ganger på høyre piltast

 3. Trykk OK for å velge Tekst-TV

 4. Trykk på X-tasten for å lukke Tekst-TV igjen

Undertekst på NRK, TV2, TV3 og TVNorge

På enkelte kanaler kan man aktivere undertekst via Tekst-TV dersom dette ikke er tilgjengelig via dekoderinnstillingene. Stå på ønsket kanal og hent opp Tekst-TV. Søk opp en av følgende sider som samsvarer med kanalen du står på:

 

 • NRK1 – side 777

 • NRK2 – side 444

 • NRK3 – side 333

 • TV2 – side 222

 • TV3 – side 333

 • TVNorge – side 299

Skru av/på undertekst på enkeltkanaler

1.      Trykk på VALG-tasten nede til høyre på fjernkontrollen

2.      Trykk én gang på høyre piltast

3.      Velg ønsket innstilling for undertekst

Hva betyr de forskjellige knappene

Fjernkontrollen og knappene har fått ny farge (sort i stedet for blå), men funksjonene er akkurat som før.

Fant du ikke svar på det du lurte på?