Fjernkontroll til T-We Boks II

Er det noe du trenger hjelp til med fjernkontrollen? Her viser vi deg hvordan du bruker fjernkontrollen; hva knappene brukes til, hvordan du kan koble fjernkontroll og TV sammen, hvordan den lades og mer.

bildet viser en enkel oversikt over de viktigste knappene på t-we 2 fjernkontroll
De viktigste knappene på fjernkontrollen: Nederst på siden finner du en oversikt over alle knappene.
 • Batteristatus

  Lyset nederst på fjernkontrollen viser batteristatus med følgende farger:

  • Blinkende rød: Batteriet er nesten utladet.

  • Oransje: Fjernkontrollen lader.

  • Grønn: Fjernkontrollen er fulladet.

  Fjernkontrollen har et innebygd oppladbart batteri som ikke må fjernes.

 • Lading av fjernkontroll

  Fjernkontrollen har et innebygd, oppladbart batteri som du lader med en USB-kabel.

  Når det røde lyset nederst på fjernkontrollen blinker, betyr det at det er på tide å lade opp.

  Koble ladekabelen (som lå i fjernkontrollesken) mellom fjernkontrollen og en USB-kontakt (for eksempel i PC’en din, mobilladeren din eller bak på T-We-boksen).

  Tips: La ladekabelen alltid være tilkoblet i T-We-boksen, da er den alltid lett tilgjengelig når fjernkontrollen skal lades.

  Når batteriet lader, vil lyset nederst på fjernkontrollen lyse oransje. Når det lyser grønt, er den ferdig ladet og du kan trekke ut kabelen fra fjernkontrollen.

  Fjernkontroll og ladekabel

 • Koble sammen fjernkontroll og TV-Boks

  Om fjernkontrollen mister forbindelsen til T-We-boksen, kan du enkelt koble dem sammen igjen:

  1. Slå på TV-en og T-We-boksen.

  2. Hold fjernkontrollen nær T-We-boksen - ca. 50 cm

  3. Sett fjernkontrollen i pairing-modus ved å holde inne knappene “MENY” og “OK” samtidig.

  4. Slipp knappene når [Av/På]-knappen merket “DECODER” (1) begynner å blinke.

  Om sammenkoblingen fungerte vil fjernkontrollen nå være klar til bruk.

  Vi har laget en steg-for-steg veiledning og video som viser hvordan dette gjøres. Du finner den ved å trykke på knappen under.

  Veiledning fjernkontroll
 • Bruke samme fjernkontroll på TV og TV-Boks

  1. Skru på TV-en og T-We boksen

  2. Hold talltastene [1] og [3] inne samtidig i 3 sekunder til det begynner å lyse rundt [Av/På TV] -knappen. Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus.

  3. Hold [Av/På TV] -knappen inne på fjernkontrollen til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Med en gang TV-en slår seg av slipper du knappen. Det er viktig å slippe knappen med en gang! Hvis du slipper knappen for sent, vil fjernkontrollen tro at den ikke har funnet riktig TV og vil fortsette å lete videre inne på fjernkontrollen til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Men en gang TV-en slår seg av slipper du knappen. 

  4. Slå av TV-boksen. Når du slår den på igjen, vil også TV slå seg på automatisk om den støtter HDMI-CEC.

  5. Prøv nå om volumtastene virker på TV-en.

  Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som forventet, prøv å programmere den igjen.

  1. Trykk på talltastene [1] og [6] samtidig til det lyser rundt [Av/på decoder]. Tast så inn tallene [9 9 6].

  2. Det vil nå blinke 2 ganger rundt [Av/På TV]. Så kan du programmere den på nytt.

  Etter at fjernkontrollen er programmert vil du få tilgang til følgende TV-funksjoner:

  • Av/på

  • Input (velg signalkilde)

  • Volum opp

  • Volum ned

  Hvis du ønsker å justere volumet for boksen, holder du [Shift]-tasten nede samtidig som du trykker inn en av volumtastene.

  Mange andre funksjoner på TV-en (som for eksempel meny, fargetaster og talltaster) kan nå også kontrolleres med boksens fjernkontroll. For å velge en TV-funksjon holder du nede [Shift]-tasten på fjernkontrollen, samtidig som du trykker på ønsket kommando.

  Se videoveiledning
 • Slik justerer du volum på TV-boksen

  Når fjernkontrollen din er koblet mot både TV-boksen og TV-en din må du holde inne Skift-knappen mens du trykker på volum-knappene for å justere lydnivået på TV-boksen

  shift-knapp på fjernkontroll

Tips!

Om du opplever at T-We-boksen ikke responderer som forventet, kan du bruke gul knapp som en første løsning for å oppdatere boksen og sørge for at normal funksjonalitet gjenopptas.

fjernkontroll gul knapp

Ved å holde den gule knappen på fjernkontrollen inne i minst 5 sekunder, vil T-We-boksen automatisk oppdateres med nyeste data fra Telenor T-We.

Dette kan også fremskynde oppdatering etter at du har bestilt nye kanaler eller strømmetjenester i innholdsvelgeren.

Opplever du problemer med fjernkontrollen?

 • Hvis fjernkontrollen ikke virker

  • Sjekk at T-We-boksen er slått på. Da vises klokkeslettet i displayet på boksen og det lyser rødt rundt På/Av-knappen

  • Se på batteri-lampen på fjernkontrollen, lyser den rødt? Da må fjernkontrollen lades

  • Sjekk at T-We-boksen ikke er utsatt for direkte sollys, da kan den bli overopphetet

  • Hvis dette ikke hjelper, bør du prøve å ta strømrestart av T-We boksen. Du kan enten trekke ut strømkabelen, eller bruke strømbryteren (som sitter til høyre på baksiden av boksen). La boksen stå uten strøm i ca 10 sekunder før du slår den på igjen.

   Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice

 • Nullstille og koble fra fjernkontroll

  Slik tilbakestiller du fjernkontrollen til fabrikkinnstillingene:

  Dette setter fjernkontrollen tilbake til originale innstillinger. Etter dette vil fjernkontroll ikke være tilkoblet T-We Box.

  1. Hold talltastene 1 og 6 inne til [Av/På]-knappen merket DECODER på fjernkontrollen begynner å lyse.

  2. Trykk så på talltastene 9 - 8 - 1. Dette sletter alle data lagret i fjernkontrollen inkludert sammenkoblingen. Lyset rundt «DECODER» blinker for bekreftelse og slår seg så av.

  Koble fjernkontroll til dekoder på nytt:

  1. Sett fjernkontrollen i sammenkoblingsmodus. Hold tastene [Menu] og [OK] inne samtidig i tre sekunder. Når [Av/på decoder]-knappen begynner å blinke sakte, slipper du tastene igjen.

  2. Hvis sammenkoblingen er vellykket er fjernkontrollen nå klar til bruk.

Dette betyr knappene på fjernkontrollen

 1. Slår av eller på T-We Boks

 2. Bytter mellom signalkilder på TV-en

 3. Slår av eller på TV-en

 4. Taste inn kanalnummer eller PIN-kode

 5. Åpner meny for innstillinger osv

 6. Informasjon for valgt program

 7. Tar deg tilbake til forrige skjermbilde

 8. Åpner T-We meny for strømming, ukesarkiv o.l.

 9. Tar deg tilbake til direkte-TV

 10. Bekrefter valg eller viser en liste over kommandoer

 11. Naviger opp, ned, høyre og venstre i T-We- menyene

 12. Åpner TV-guide

 13. Volumnivå opp/ned. For å slå lyden helt av, hold inne ned-knappen

 14. Skifter kanal

 15. Stemmesøk

 16. Play/pause

 17. Spole fremover og bakover

 18. Starter programmet forfra

 19. Starter opptak

 20. Stopp opptak og avspilling

 21. Holdes inne når du vil styre volum på dekoder, dersom fjernkontrollen er sammenkoblet med TV

 22. Endrer lyd, undertekster og bildeformat på kanalen. Tekst-TV vises på kanaler som tilbyr dette. Åpner filtrering/sortering i innholdsoversikter. Bytter mellom favorittliste og liste over alle kanaler.

 23. Batterilampe - viser status på batteriet

 24. Funksjonsknappene kan brukes flere steder i T-We. Trykker du f.eks. blå knapp når du ser på en TV-kanal, kommer du til strømmetjenesten til kanalen

illustrasjon av T-We 2 fjernkontroll med tall