Bytte av T-We II Fjernkontroll

Her hjelper vi deg med å bytte ut din gamle fjernkontroll, og koble den nye sammen med din TV.

Fjernkontroll T-We II

Video-veiledning

Hvis veiledningen på denne siden ikke fungerer, bør du forsøke å nullstille
fjernkontrollen før du prøver på nytt.

 • Nullstille fjernkontrollen

  Slik tilbakestiller du fjernkontrollen til fabrikkinnstillingene:

  Dette setter fjernkontrollen tilbake til originale innstillinger.

  1. Hold tastene 1 og 6 inne til [Av/På]-knappen merket DECODER på fjernkontrollen begynner å lyse.

  2. Trykk så 9 - 8 - 1. Dette sletter alle data lagret i fjernkontrollen inkludert sammenkoblingen. Lyset rundt «DECODER» blinker for bekreftelse og slår seg så av.

Steg for steg

Veiledning med tekst og bilde

1. Slå på din TV og T-We Boks II

Skru på strømbryteren på baksiden av T-We boksen og slå på TV-en.

Skru på T-We Boks II

2. Koble til fjernkontroll

 1. Hold ny fjernkontroll nær boks (ca. 50 cm).

 2. Trykk på MENU og OK fram til det begynner å blinke i tasten Av/På Decoder (øverst til venstre på fjernkontrollen).

 3. Slipp opp knappene når det slutter å blinke.

Trykk inn meny og ok på T-We II Fjernkontroll

3. Kontroller at det virker

Sjekk at du får styrt T-We boks II med fjernkontrollen

Sjekk at du får brukt fjernkontrollen på T-We boks II

4. Gammel fjernkontroll

Din gamle fjernkontroll skal ikke returneres, men leveres til EE-resirkulering lokalt eller hos en gjenbruksstasjon.

resirkulering av fjernkontroll

Bruke samme fjernkontroll til TV og T-We Boks

Du kan programmere fjernkontrollen for T-We Boks til å kontrollere TV-en også, så slipper du å forholde deg til flere fjernkontroller. Trykk på play-knappen på videoen under, eller les steg for steg-guide.

 • Koble sammen med TV

  Bruke samme fjernkontroll på T-We Boks II og TV

  1. Skru på TV-en og T-We boksen

  2. Hold talltastene [1] og [3] inne samtidig i 3 sekunder til det begynner å lyse rundt [Av/på TV] -knappen. Fjernkontrollen er nå i programmeringsmodus.

  3. Hold [Av/på TV] -knappen inne på fjernkontrollen til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Med en gang TV-en slår seg av slipper du knappen. Det er viktig å slippe knappen med en gang! Hvis du slipper knappen for sent, vil fjernkontrollen tro at den ikke har funnet riktig TV og vil fortsette å lete videre inne på fjernkontrollen til TV-en slår seg av. Dette kan ta flere minutter, avhengig av hva slags type TV du har. Men en gang TV-en slår seg av slipper du knappen. 

  4. Slå av dekoderen. Når du slår på dekoderen igjen, vil også TV slå seg på automatisk om den støtter HDMI-CEC.

  5. Prøv nå om volumtastene virker på TV-en.

  Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som forventet, prøv å programmere den igjen.

  1. Trykk på tallene [1] og [6] samtidig til det lyser rundt [Av/på decoder]. Tast inn tallene [9 9 6].

  2. Det vil nå blinke 2 ganger rundt [Av/på TV]. Så kan du programmere den på nytt.

  Etter at fjernkontrollen er programmert vil du få tilgang til følgende TV-funksjoner:

  • Av/på

  • Input (velg signalkilde)

  • Volum opp

  • Volum ned

  Hvis du ønsker å justere volumet for boksen, holder du [Shift]-tasten nede samtidig som du trykker inn en av volumtastene.

  Mange andre funksjoner på TV-en (som for eksempel meny, fargetaster og talltaster) kan nå også kontrolleres med boksens fjernkontroll. For å velge en TV-funksjon holder du nede [Shift]-tasten på fjernkontrollen, samtidig som du trykker på ønsket kommando.