Olje og gassindustrien opplever økende behov for effektivisering av prosesser og sammenkobling er viktigere nå enn noen gang. Aktørene søker ny teknologi til både onshore og offshore. Det foreligger et behov for å sammenstille IT-innovasjon med det operasjonelle miljøet, med mål om å integrere informasjon, data, mennesker og prosesser gjennom verdikjeden.

Kraftprodusenter og kraftdistributører leverer kritisk infrastruktur, og er underlagt strenge regulatoriske krav (beredskapsforskriften). Solide nettverk- og sikkerhetsløsninger er svært viktig når kraftverk, bioanlegg og trafostasjoner skal digitaliseres.

Løsninger

Flere av våre produkter og tjenester er ideelle for digitalisering av prosesser i industrinæringen.