Telenor skal være en ledende aktør i digitaliseringen av Norge, ved at mennesker, bedrifter og det offentlige er koblet på et stabilt, trygt og raskt nett. Derfor moderniserer vi nå løpende både fastnettet og mobilnettet.

Vi bytter ut gamle kabler

I dag har mange bedrifter tilgang til telefoni og internett gjennom et kobbernett som er mer enn 100 år gammelt. Dette kobbernettet krever mye vedlikehold og har ikke nok kapasitet til å tilfredsstille fremtidens krav og forventinger.

Dette er grunnen til at vi har startet en omfattende opprydding. Vi ønsker å sikre at din bedrift får en nettverkstilgang som er pålitelig, sikker og skalerbar.

Vi kontakter våre kunder med informasjon om planlagt tidspunkt for endringer i ditt område i god tid før vi setter i gang.

Hva kan du gjøre?

Ofte så kan din bedrift allerede i dag gå over på mer moderne løsninger. Det kan lønne seg å sjekke om du kan oppgradere nå. Fordelene ved å oppgradere nå:

  • Da trenger du ikke tenke mer på at bedriften baserer kommunikasjon på et utdatert nett.

  • Da er det du som bestemmer når overgangen til fremtidens løsninger skal skje.

  • Da trenger du ikke ta noen hensyn når kobbernettet faktisk opphører og du kan fokusere på bedriftens forretning.

Internett

Bredbånd kan enten være basert vår suverene mobilinfrastruktur eller fiberteknologi. Vi har ulike alternativer som gjør det enkelt å tilpasse løsningen til din bedrifts behov.

Sjekk ut ulike alternativer her

Telefoni

Vi har flere løsninger som erstatter fasttelefonen enten om du har behov for sentralbord eller integrasjon mot andre systemer bedriften bruker.

Sjekk ut her og test vår telefonivelger

Spørsmål og svar

?

Hva er Telenors leveringsplikt til meg som bedriftskunde?

Telenor har plikt til å levere tilgang til offentlig telefontjeneste og digitalt elektronisk kommunikasjonsnett. Nærmere vilkår for leveringsplikten finnes i avtale mellom Staten ved Samferdselsdepartementet og Telenor av januar 2019.

Dette betyr at Telenor har leveringsplikt på telefoni, men ikke på bredbånd. Telefonikunder som ikke ønsker å velge en alternativ løsning selv, kan i siste instans avsluttes. For bredbåndskunder vil tjenesten i ytterste konsekvens opphøre, men vi ønsker å gi alle bredbåndkunder et tjenestetilbud som er bedre enn det de har i dag – gjennom fiberbredbånd eller høykapasitets mobilt bredbånd.

?

Når blir jeg berørt? 

Moderniseringen går fram til 2023. Alle bedrifter som er berørt vil bli kontaktet av oss og få tilbud om en mer moderne løsning i god tid før kobbernettet stenges på det aktuelle området.

?

Hva skjer hvis jeg ønsker å vente, og ikke ønsker å oppgradere nå?

Du vil ha mulighet til å bestille en oppgradering fra oss helt fram til det siste, men vi anbefaler at din bedrift sikrer seg en nettverkstilgang som er pålitelig og skalerbar og allerede. Kunder som ikke har oppgradert til en mer moderne løsning fra oss, vil få en formell oppsigelse av sambandet 1-3 måneder før nettet stenges i det aktuelle området.

?

Hvor lenge må jeg vente på å få fiber, om jeg bestiller nå?

Det kan variere ut fra lokale forhold og utbyggingskapasitet i kundens område. Kunden vil få en antatt leveransedato senest 3-6 uker etter bestilling. Bedriften kan beholde sin eksisterende bredbåndsløsning inntil fiberløsningen er etablert.

?

Jeg har binding på bredbåndet/fasttelefonen min i dag. Hva skjer med dette?

Om du oppgraderer til en annen løsning hos Telenor, vil bedriften få ny binding på denne løsningen, og den gamle opphører.

?

Jeg har xDSL fra en annen leverandør enn Telenor. Vil denne også bli berørt?

Ja, om denne leverandøren benytter kobbernettet fra Telenor vil det også bli berørt. Da vil du få informasjon fra din leverandør. 

?

Jeg vil gjerne beholde telefonnummeret mitt fra fasttelefonen, men jeg trenger ikke et fast telefonapparat. Hvordan kan vi ordne det?

Telenor kan gi deg en løsning hvor det gamle fastnettnummeret rutes til en mobiltelefon Det krever at bedriften tegner en Mobil bedriftsnettavtale og fastnett hovednummer. Ta kontakt med oss på 09000 så hjelper vi deg med det.

?

Vi har noen leide samband fra gammelt av. Hva skjer med disse?

Disse må også erstattes av en ny løsning. Mange av de leide sambandene er knyttet til svært gamle avtaler og vi har stor forståelse for at dette kan være løsninger som krever noe analyse/kartlegging for å finne tilfredsstillende nye løsninger. Ingen av disse løsningene er berørt i moderniseringen som er planlagt for 2019-2020. Vi hjelper deg med dette i rimelig tid før du blir berørt av moderniseringen.

?

Hvilke produkter er berørt av kobbermoderniseringen?

Alle telefonløsninger som bygger ISDN- og PSTN-teknologi (under samlebegrepet POTS – Plain Old Telephony Systems), alle bredbåndsløsninger som bygger på xDSL-teknologi (ADSL, VDSL, SHDSL) – samt leide samband som er bygd på POTS eller xDSL.

?

Hvilke bredbåndsløsninger kan dere tilby?

De fleste av dagens xDSL-kunder kan få fiber fra Telenor. Der vi ikke har bygget fiber enda, kan vi tilby ulike varianter av løsninger basert på mobil infrastruktur. Ta kontakt med oss på 09000, så hjelper vi å avklare dine behov.

?

Hvilke telefoniløsninger kan dere tilby?

Det er ulike mobile taleløsninger, enten du ønsker å beholde ditt telenornummer eller telefonapparat. Vi tilbyr også skybaserte telefoniløsninger som Skype og Teams. Ta kontakt med oss på 09000, så hjelper vi å avklare dine behov. 

?

Kan jeg risikere at forbindelsen min blir stengt uten at jeg får varsel om det?

Nei, alle bedriftskunder skal i god tid bli varslet om moderniseringen i det planlagte område, med tilbud om å oppgradere til en mer moderne løsning.

?

Jeg er både privat- og bedriftskunde hos Telenor. Kommer dere til å ha en forskjellig behandling av meg som privatkunde og bedriftskunde?

Nei, men det kan være en forskjell på når informasjonen om kobbermodernisering sendes og det kan være forskjeller på produkt-/tjenestetilbudet i privatpersoner og bedriftskunder.

Vis alle