Internet of Things

Slik jakter du på en IoT-leverandør av administrerte tjenester

Med ny teknologi kan de fleste ting kobles til internett. IoT gjør at tingene kan kommunisere med hverandre og samle inn store mengder data. Det gjør at vi kan effektivisere arbeids- og forretningsprosesser, redusere kostnader eller skape nye digitale tjenester – og gjennom det øke bedriftens konkurransekraft og lønnsomhet. Har du tenkt til å ta i bruk IoT og er på jakt etter en IoT-leverandør, men ikke helt vet hvordan du skal velge?

IoT-leverandør - vi er her for deg

Hva ønsker du å oppnå ved å ta i bruk IoT?

Det første du må gjøre er å finne ut hva slags data du ønsker å få ut av de planlagte IoT-enhetene dine som for eksempel: temperaturmålinger, GPS-koordinater, video, samt hva de skal brukes til. De aller fleste IoT-løsninger gir mest verdi dersom man evner å utnytte dataene som fanges.

Det neste blir å se på hva IoT innebærer og hva det kan gi din virksomhet. Det blir enklere å se for seg mulighetene hvis vi bruker konkrete eksempler som favner både maskiner og sensorer. For det er når vi kombinerer disse teknologiene at det enorme potensialet kommer til syne:

  • Storbyer som Doha og Beijing har klart å redusere vannlekkasjene med mellom 40 og 50 prosent ved å montere nettbaserte sensorer på vannpumper og annen infrastruktur.

  • Kraftbransjen står foran en liten revolusjon i årene som kommer med bruk av ny teknologi: I Norge ble AMS, automatisk avlesning av strømforbruk, innført i norske hjem fra 2019 og 11 000 IoT-vannmålere skal ta Halden inn i fremtiden og gi innbyggerne mer rettferdige vannpriser.

  • Innovativ IoT-sporing har gitt Posten oversikt over dyre pakkebur. Burene skal selv melde fra hvor de er og har vært. Posten og Bring skal nå få kontroll på 22 000 pakkebur og på sikt redusere antallet ved å effektivisere logistikken på bakgrunn av sporingen.

  • På en moderne oljeplattform finner du rundt 30 000 sensorer som løpende kartlegger prosesser og rapporterer status på utstyr. Den viktigst funksjonen er å registrere avvik for å unngå uhell og ulykker. Disse prosessene utnytter imidlertid bare 1 prosent av all informasjonen som samles inn. I fremtiden vil dataene også bli brukt til å optimalisere driften, forutsi behov og hendelser og ta datadrevne beslutninger. Disse beslutningene kan like gjerne bli tatt av en algoritme som av et menneske.

Og til sist, men ikke mindre viktig - du må finne en IoT-leverandør å samarbeide med.

IoT-leverandør - vi er her for deg - Gartner quadrant

Forretningsmuligheter med rett IoT-leverandør

Gartner mener det ligger en rekke forretningsmuligheter innen Internet of Things. Og administrasjon av alle IoT-enhetene blir enklere med en IoT-leverandør på laget. Tenk deg muligheter som for eksempel:

  • Nettbaserte løsninger kan oppdatere og kontinuerlig overvåke «ting», slik at de blir brukt mer effektivt.

  • Nye betalingsmodeller gjør at man kan måle forbruk mer effektivt og dermed kunne ta betalt for faktisk bruk.

  • Operasjonell effektivitet ved å sammenstille data fra flere «ting» og dermed forutse eventuelle utfordringer.

  • Tjenester på toppen av fysiske produkter. Gjennom Internet of Things vil man kunne skape tjenester etter at produktet fysisk har blitt levert.

Tingenes internett åpner altså for mange forretningsmuligheter. Hvilke kan det gi for din bedrift?

Så enkelt kan du finne en IoT-leverandør

På verdensbasis har Gartner anerkjent 18 ledere i Gartner Magic Quadrant for administrerte IoT-tjenester og vi er en slik IoT-leverandør. Vi fokuserer per nå vår innsats innenfor maritime, autonome kjøretøy, sporing av eiendeler, industriell produksjon, flåtestyring og e-helse. Vi har i en årrekke hjulpet kunder med å sette i system innovative IoT-dedikerte konektivitetsløsninger gjennom et nettverk av partnere. Gartner anslår at vi hadde mer enn 15 millioner administrerte IoT-forbindelser mot slutten av 2019, en solid økning år etter år. Dette viser at vi er en betydelig aktør innenfor dette IoT-området.

Valg av IoT-leverandør

Uansett hva du skal bruke IoT til, skal det være lett å komme i gang. Som en av flere IoT-leverandører av administrerte IoT-tjenester kan vi bidra med forenklet styring av tilkoblingsmuligheter ved å tilby både tilkobling, administrasjonsverktøy og noen tilleggstjenester.

Les Gartner-rapporten for å finne ut mer om vår posisjon. Registrer deg nå og få tilgang til rapporten.