Uansett hva du skal bruke IoT til, skal det være lett å komme i gang

Med Telenors utrulling av Narrowband IoT er vi nærmere enn noensinne å virkelig få fart på tingenes internett.
Uansett hva du skal bruke IoT til, skal det være lett å komme i gang

Det er naturligvis mange bedrifter og kommuner som ønsker å utforske mulighetene med tingenes internett, og har behov for nøkkelferdige løsninger eller hyllevareløsninger fra leverandører som Telenor kan gå god for. 

– Det er ikke alle som er sikre på hvordan de skal gå frem, eller hvordan de skal finne løsningene som vil hjelpe dem, sier Sofia Tropé, forretningsutvikler innen IoT for Telenor.

Ta i bruk ferdige IoT-løsninger fra Telenor og partnere

Telenors partnere har mange ferdige IoT-løsninger. Telenors IoT-katalog er en enkel måte å finne frem til tjenestetilbydere på, og omfatter flere relevante kategorier. Det kan være at en kommune ønsker å automatisere lysstyring, forenkle og forbedre omsorgstjenester, boligutvikling, søppeltømming eller luftkvalitet. Katalogen kobler sammen tilbydere av slike tjenester og potensielle kunder. Den er delt opp i segmenter, som for eksempel: byer & bygg, helse & omsorg, industri & produksjon, sikkerhet, transport & logistikk. 

– Målet med katalogen er å gjøre det enkelt for kundene, vise frem partnere som vi er stolte av, og vise til løsninger som vi kjenner og kan gå god for. 

Eksempler på tjenester som i dag finnes i katalogen er styringssystemer for gatebelysning, sensorer for luftkvalitet, mobile trygghetsalarmer eller smarte sensorer som kan plasseres i et bredt spekter av kjøretøy. Fellestrekket er at dette er tjenester og leverandører som er seriøse, til å stole på, og som trygt kan inviteres til anbudsrunder.

Telenors satsning på fremtiden

Telenor har rullet ut to nye teknologistandarder Narrow Band IoT og LTE-M i dagens 4G-nett. Dette betyr at det landsdekkende nettet allerede er på plass, slik at utviklere og kunder kan fokusere på tjenestene og ikke på å bygge og drifte infrastruktur. Vi kaller de to teknologistandardene samlet for IoT på 4G og tilbyr 99% befolkningsdekning og 77% arealdekning. 

Utrullingen av NB-IoT og LTE-M åpner for at også de mer entusiastiske brukerne, og utviklere av helt nye bruksområder og løsninger, kan få hjelp til å sette opp egne IoT-systemer. 

Sensorene som kobler seg opp mot NB-IoT har som fellestrekk at de er små, holdbare, og har batterier som varer i årevis. Levetiden ivaretas ved at de bare tar kontakt med nettet når det er behov for det, og ellers befinner seg i en slags dvale. 

– Se for deg en hytte med en vanntank hvor det er dårlig 4G-dekning, og man ønsker en sensor som kan følge med på hvor mye vann det er i tanken, eller kanskje hvor mye snø det er. Slike sensorer vil nå kunne bruke Narrowband til å sende ut data når det trengs. Og det vil komme flere og flere bruksområder etter hvert. Vi finner ut veldig mye fortløpende, mens vi jobber med teknologien, forteller Aril Schultzen i Telenor.

Aril Schultzen og Sofia Trope jobber med å gjøre IoT mer tilgjengelig for alle. Her avbildet på Telenors laboratorium for tingenes internett.
Aril Schultzen og Sofia Trope jobber med å gjøre IoT mer tilgjengelig for alle. Her avbildet på Telenors laboratorium for tingenes internett.

NB-IoT er rettet først og fremst mot bedrifter som ønsker å utvikle sine egne, skreddersydde IoT-løsninger, selv om det også kan brukes av privatpersoner som jobber med hobbyprosjekter. Teamet som Aril er en del av kaller seg for Exploratory Engineering, og jobber med å sette sammen maskinvare for Tingenes internett, bidrar med programvare, APIer og dokumentasjon. De deler også gjerne erfaringene sine med alle som er interessert i å komme i gang med å utvikle egne løsninger. 

– Når vi prototyper, starter vi først med breadboards og lett tilgjengelige utviklersett som Arduino, Raspberry PI, nrf52 og lignende. Deretter designer vi PCBer, bestiller komponenter og setter det sammen selv, før vi skriver programvare. Da lærer vi mye om hva kundene våre må gjennom, og tilpasser utviklerplattformen basert på lærdommer vi gjør underveis. Vi retter oss mot entusiaster, enten de sitter hjemme eller jobber for mellomstore eller store bedrifter. 

– Uansett hvor du jobber, vil du mest trolig begynne på samme sted om du ønsker å komme i gang med IoT – med enkel maskinvare, sier Aril Schultzen.

Blogg for alle som vil komme i gang

Det skal være lett å se nytteverdien med å koble opp ting. Exploratory Engineering legger jevnlig ut oppdateringer på bloggen sin, og skriver guider som gjør det enkelt for alle å komme i gang på egenhånd. Hensikten til utviklerplattformen som Exploratory Engineering holder på med, er å gjøre det lettere for de som ønsker å sette opp systemer selv. På denne måten kan utviklere komme i gang med IoT uten å gjøre store investeringer. 

– Går du inn på sidene våre, vil du kunne bestille utviklerkort med tilkoblinger, du vil også få tilgang til vår IoT-plattform. Resultatet er at du sparer veldig mye tid. Brettet du får tilsendt må du registrere på våre sider, og deretter kan du koble ting som du vil. 

Maskinvaren kan bestilles i egen nettbutikk.

Det skal ikke være komplisert å sette sammen egne IoT-løsninger, uansett hva behovet er.
Det skal ikke være komplisert å sette sammen egne IoT-løsninger, uansett hva behovet er.

– Du skal kunne bruke biblioteket vårt for å kommunisere med chipen på maskinvaren. Det skal være så enkelt at litt koding lar deg sende data, som ender opp i et system vi kaller for NB-IoT Developer Platform. Alt sammen skal være tilgjengelig og lett å gjennomføre. Også folk som ikke har drevet med elektronikk før bør klare å sette opp et system, selv om det naturligvis er en fordel å ha en interesse for programmering.

Både Aril og hans kollega Sofia Tropé er klare på at disse utviklerløsningene er mest egnet for de som ønsker å eksperimentere og prøve seg frem. De skal få full støtte og tilgang til Telenors utviklerplattform, dokumentasjon og relaterte biblioteker, men det er klart at det ikke er hyllevare.

Sammen om IoT – bli vår partner

For å skape bedre IoT-løsninger trengs det gode samarbeidspartnere. Telenor tilbyr bred støtte for partnerne sine, uansett om det er utviklere eller tilbydere av tjenester. Partnerne får tilgang til dokumentasjon, støtte, utviklingsverktøy, en portal som oppdateres jevnlig med nye API-er, og utstyret som trengs. Som partner får man også muligheten til å bli en del av Telenors IoT økosystem, og blir invitert til fagkvelder med relevanteleverandører og aktører innen IoT. Personlig oppfølging og den beste dekningen, er også noe Telenor kan garantere.

Kontakt oss om IoT