De smarteste IoT-løsningene er sannsynligvis ikke utviklet ennå. Dine gode idéer kan du enten utvikle på egenhånd eller sammen med en av våre IoT-utviklingspartnere.

Velg riktig IoT-teknologi til rett bruk

  • Overføring av data

    Hvor mye og hvor ofte skal sensoren avgi informasjon? Krav til hastighet?
  • Plassering og dekning

    Hvor skal sensoren plasseres? Over eller under bakken? Er sensoren stasjonær eller i bevegelse?
  • Batteri eller strøm?

    Har sensoren tilgang på strøm? Eller går den på batteri?
Circiut board

Lett å komme i gang med IoT

Med Telenors utrulling av NB-IoT og LTE-M er vi nærmere enn noensinne å virkelig få fart på tingenes internett.
Les mer
En mann med en PC i et serverrom

GSMA security guidelines

IoT-sikkerhet er alles ansvar. Følger du GSMAs sikkerhetsretningslinjer sikrer du at dine løsninger og ditt utstyr er så sikkert som mulig på tingenes internett.
Les mer

Til brukere og leverandører av tonebasert alarmoverføring

Telenor oppfordrer leverandører av alarm- og annet utstyr som benytter tonebasert signalering (for eksempel DTMF) gjennom mobilnettet, samt deres kunder, til så snart mulig gå over til utstyr som benytter standardiserte protokoller over pakkedataforbindelse. Bakgrunnen for dette er overgang fra DTMF til IP i nettet. Mobilnettet er ikke laget for å overføre tonebaserte dataprotokoller i talekanalene, da dette ikke er standardisert, og kan således medføre feil ved oppgraderinger eller endringer i mobilnettet.

Telenor benytter sjansen til å informere om at det finnes leverandører som tilbyr ny teknologi basert på standardiserte dataprotokoller over en pakkedataforbindelse. Det anbefales å ta i bruk denne teknologien, både for å legge til rette for mer stabil tjeneste og for å legge bedre til rette for forenkling i forbindelse med nye programvareoppdateringer i Telenors mobilnett.