Internet of Things

8 gode grunner til at mobil-IoT er et smart valg for kommuner

Har du tenkt på at IoT-teknologiene kan samle informasjon fra sensorer og datapunkter i alle aktivitetene i kommunen? Og ved å samle inn og analysere data kan en kommune gjøre sine beslutninger basert på fakta ikke bare antakelser. Smart hva?

Mobil-IoT for kommuner

Mulighetsrommet for kommunene – forbedret bærekraft er bare én mulighet

Jeg opplever stadig å være i de samme samtalene med ansatte i kommuner og leverandører i industrien. Hvor den overordnede diskusjonen er mulighetene for å gjøre kommunen smartere gjennom å ta i bruk IoT. De ønsker å tilby bedre tjenester for lokalsamfunnet og samtidig sørge for at kommunens ansatte har tilgang på gode løsninger.

Utfordringene er ofte begrensede budsjetter og ressurser. Samt en uklar strategi for hvordan man kan komme videre. Kommunene selv har ett enormt mulighetserom til å få bedre innsikt i kommunens tjenester gjennom IoT. Hvor ansatte får tilgang til nye data for å ta gode beslutninger. Og hvorpå de kan se effekten av beslutninger som er gjort. 

Kommunene vi bor i legger i dag ett stort press på planeten med vårt strøm- og vannforbruk. Dette resulterer i miljøutfordringer ved siden av oppvarming, kjøling og forurensning. Ved å etablere tjenester på nye måter, kan vi bruke IoT-data til å drive nye initiativer for å forbedre bærekraft, redusere energibruk, redusere avfall og drive mer effektivt. Hensikten med smarte kommuner er å måle helhetlig i form av indikatorer som forbedret livskvalitet, og oppnå fremskritt ved forbedringer som gjøres i hele kommunen.

Så hva er det som får en kommune "smart" – og hvorfor er det lurt?

Ofte er det presset om økende krav til effektivisering gjennom digitalisering. Samt målet om å få bedre innsikt og kontroll som er drivere. Kravet til effektivisering, innsikt og kontroll gir en rekke utfordringer, men også muligheter. Disse må løses gjennom digitalisering. På mulighetssiden finner vi økende effektivisering for skalert bruk av ressurser og økt digitalisering. IoT kan både løse og lindre kommune-utfordringer. En kommune blir smartere når den samler inn, organiserer og administrerer data. Dette gir ny innsikt og kontroll som fører til bedre beslutninger.

Ved å bruke IoT kan en kommune samle data for å få innsikt og måle effekten av tiltak, samt bedre forstå hvor og når de skal bruke ressurser og forbedre effektiviteten. IoT-teknologiene kan samle informasjon fra sensorer og datapunkter i alle aktivitetene i kommunen. Ved å samle inn og analysere data kan en kommune gjøre sine beslutninger basert på fakta og ikke bare på antakelser. Dette vil forbedre både kommunens egne mål samt gi bedre opplevelse til de som bor, arbeider og besøker kommunen.

Men hvor starter man?

Et annet spørsmål jeg ofte hører er: "Hvor er det riktig å starte?» Her tenker jeg at hver kommune må begynne med å forstå sine egne utfordringer og problemer. De må se for seg fremtidige utfordringer, spesielt endringene i klima og miljø. Derfra må de utvikle et klart mål eller visjon om ønskede mål og resultater. Til slutt må de bestemme hvilke data som skal samles inn, hvordan man samler det inn, hvilke andre enheter (stat, fylke, private aktører) som kan samle data, og hvordan dataene vil bli administrert. Kort sagt, hva trenger vi å vite og hvilke teknologier skal vi bruke for å samle inn og administrere datafangsten. Samt hvilke krav bør settes for at vi velger riktig kommunikasjons-teknologi for kommunen.

Hvordan skal man velge riktig IoT-teknologi for kommunen?

Når man velger en kommunikasjonsteknologi for å gjøre kommunen smart må man ta utgangspunkt i ønskede mål, forutsetninger (ressurser og kompetanse) og kostnader. Som en IT-leder sa: - "Vi vil ikke at dette skal være solskinn i dag og gråvær for kommunen i morgen".

Mobil-IoT - Ivar Sorkenes, Telenor
Så, hva er en god, eller til og med den beste, IoT-kommunikasjonsteknologien for en smart kommune? Spør Ivar Sorknes, Strategic Development Manager

I løpet av noen år vil det være tusenvis av nye sensorløsninger i kommunen, innenfor alle enheter og avdelinger. Det være seg innen helse, gatelys, vann og avløp, vei, sikkerhet/beredskap, klima/miljø, renovasjon og bygg. Det største volumet av sensorer vil gå på batteri og vil sende lite eller middels mye data (<5MB i mnd.) Denne type IoT-teknologi beskrives som Low Power Wide Area Networks (LPWAN). Min erfaring er at av de tilgjengelige LPWAN-ene er det mobil-IoT som tilbyr de beste egenskapene og fordelene. Mobil-IoT er en åpen global standard som er fleksibel, skalerbar, robust, effektiv og interoperabel på tvers av en kommunes behov. Mobil-IoT har åpne standarder som muliggjør lang levetid og stort økosystem, noe som reduserer risikoen for både teknologiprodusenter og kommunen.

For å sikre korrekt implementering av mobil-IoT-standardene tilbyr mobilbransjen et omfattende økosystem som gir kommuner tillit til at løsninger vil være pålitelige og i samsvar med standardene. Dermed reduseres risiko og sikrer interoperabilitet. Mobil LPWAN (NB-IoT og LTE-M) er offisielt godkjente standarder av International Telecommunications Union (ITU) og 3GPP , og er standarder både i 4G og 5G nettene, som sikrer teknologiene en lang levetid.

Fordeler med mobil-IoT

1.     Global standard

Mobil-IoT-teknologi som tilbys i det lisensierte mobil spektrum av mobiloperatører. Som navnet antyder (LPWAN), bruker NB-IoT og LTE-M smalbånd frekvenser. Disse kan brukes fordi alle funksjoner som ikke er det nødvendig (f.eks. taleoverføring) er fjernet. Data pakkene er så små som mulig, og lavt strømforbruk er mulig. NB-IoT er basert på LTE-standarden og drar dermed nytte av testede og godkjente sikkerhetsmekanismer for LTE. Disse er sikret gjennom standardisering med 3GPP.

2.     Dekning

En smart kommune krever et fleksibelt nettverk som kan støtte en rekke brukstilfeller i forskjellige miljøer. Mobil-IoT gir unik skalerbarhet og har allerede storareal-dekning i den varierte topografien i alle norske kommuner og dekker i dag 99,9% av Norges bebodde areal.

3.     Fleksibel investering og nettverk

En sentral styrke ved mobil-IoT er dens evne til å støtte tusenvis av enheter. Den avanserte kommunikasjonsarkitekturen, som har redundans på tvers av basestasjoner, muliggjør storskala utrulling til en rimelig pris.

4.     Lavt strømforbruk

I tillegg er en av de viktigste egenskapene til enhver LPWAN-teknologi - enhetenes strømforbruk. For at en smart kommunes strategi skal være vellykket og bærekraftig, er det et sterkt behov for forutsigbare kostnader, og at det understøtter produktets levetid. En stor fordel med NB-IoT / LTE-M er det lave strømforbruket til sensoren/enheten som gir forlenget batterilevetid, noen løsninger tilbys med opptil 15 års batterilevetid.

5.     Drift 24/7-365

En av kostnadsdriverne i enhver teknologi er vedlikeholds- og driftskostnader.  

Kommunen har valget mellom å bygge selv eller leie seg inn i et privat LPWAN nettverk.  Dette basert på en enkeltleverandørs dekning, programvare, maskinvare, sikkerhet/beredskap og drift. Eller velge å samarbeide med en mobiloperatør som allerede har et mobil-IoT nett og utnytte kunnskapen, kompetansen, ressursene og erfaringen til over 200 mobil-IoT-operatører globalt.

Mobil-IoT betyr at kommunen ikke får noen investeringskostnader, kun leiekostnader. Det betyr lav risiko kontra det å bygge og drifte et privat nettverk, eventuelt leie seg inn i et regionalt LPWA nettverk.

Mobil-IoT er fleksibelt både teknologisk og kommersielt. Fra et teknologiperspektiv er mobil-IoT nettverksinfrastrukturen fleksibel, det dekker allerede 99,9% av Norges bebodde areal. Kostnaden er svært lav på grunn av det lille fysiske fotavtrykket og strømbehovet. Dekningen er så god at det kan monteres sensorløsninger innendørs i kjellere og utendørs i en kum. Det er et raskt voksende økosystem av produsenter av sensorløsninger i forskjellige kvaliteter og funksjoner. Alle hyperscalere har i dag IoT-plattformer, og det finnes et rikt økosystem av andre løsninger hvis man ikke ønsker å bruke hyperscalerne sine løsninger.

6.     Sikkerhet

Mobil-IoT ble designet og utviklet, fra begynnelsen, med sikkerhet i tankene. Hjørnesteinen i mobil-IoT sikkerhet er bruken av krypteringsnøkler (128-256bits) for å definere både nettverks- og applikasjonssikkerhet. Løsningen er en kombinasjon av sikkerhet som delvis installeres på, eller bygges inn, i enheter og nettverk sammen med overvåking og analyse som gir et godt grunnlag for å iverksette mottiltak – helst i god tid før noe har skjedd. Vårt mobilnett har en solid sikkerhetsstruktur innebygd som beskytter dine og brukernes data. Nettet overvåkes døgnet rundt, året rundt av vårt sikkerhetssenter.

I tillegg kan det etableres sikre nettverk ved å bruke private APN hvor enhetene får sikker adgang til interne eller skybaserte systemer. Det gir IoT-sensorer, smarttelefoner og nettbrett sikker tilgang til dine servere, programmer og applikasjoner. Slik kan du lage et lukket nett for kun de enheter du ønsker. Med en privat APN som dine enheter kobler seg på, og hvor du kan konfigurere og gi adgang til interne systemer. Dette gir dere trygg tilgang til deres systemer og områder. Alt utstyr for kommunikasjon mot de mobile terminalene står trygt plassert i våre driftssentre, og i tillegg etableres det en VPN-forbindelse mellom din brannmur og APN-et. Adgangskontrollen til privat APN kan administreres via en skybasert radius-server, kan også benytte egen radius-server.

For ytterligere sikkerhetsdokumentasjonen sjekk GSMA security report.

7.     ROI

Mobil-IoT har et bredt utvalg av sensorløsninger innen alle områder og sektorer en kommune ønsker å utforske. Et annet tema jeg ser i mitt arbeid med kommuner er trange budsjetter og ønske om lav risiko. Dette inkluderer klima/miljø (innendørs og utendørs), gatelys, renovasjon, vann og avløp, bygg, parkering, persontelling og trafikkstyring. Mobil -IoT har allerede løsninger å vise til i alle disse brukstilfellene - og mer.

Takket være at mobil-IoT er globalt, vil bruk av mobil-IoT være nøkkelen til å maksimere investeringen. Høy ROI er oppnåelig på grunn av mobil-IoT sine fleksible kommersielle modeller, omfanget av økosystemet, innovasjon/utvikling og lav risiko og forutsigbare kostnader.

8.     Bærekraft – klima og miljø

Kommunenes ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å levere gode tjenester til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og besøkende. Dette kan gjøres gjennom utelukkende å investere i bærekraftige løsninger og ansvarlig adferd. Det vil være mer bærekraftig å utnytte eksisterende mobilnett kontra det å bygge ett nytt privat mobilnett i tillegg.

Det er helt grunnleggende for fremtiden å kunne samle inn og behandle data fra sensorer, nettverksobjekter og systemer og deretter analysere det er grunnlaget for en bærekraftig, effektiv og bærekraftig kommune å leve i.

Start DIN smart kommune prosess nå – det er ingen vits å vente!

Mobil-IoT er ideelt egnet og er den foretrukne teknologien for smarte kommuner globalt. Norske kommuner kan trygt starte sine smarte initiativer med Mobil-IoT, vel vitende om at med bedre data og større innsikt vil de bli mer bærekraftige, mer effektive og et bedre sted å bo og besøke.