Internet of Things

10 anbefalinger for en vellykket IoT-strategi

Ønsker dere å ta i bruk IoT-løsninger i virksomheten er det mye dere må tenke på og flere teknologivalg å ta.

Vellykket IoT-strategi

For å hjelpe til har våre erfarne IoT-eksperter, Ivar Sorknes (Strategy Development Manager) og Tommy Markussen (Customer Development Manager IoT) laget en liste med anbefalinger. Disse kan bidra til å navigere lettere mellom områdene for å sikre en vellykket IoT-strategi.

Internett of Things (IoT) handler om hva som skjer når vi kobler mennesker, data og teknologi sammen. Verdien av konnektiviteten er gevinster og effektivisering vi kan oppnå ved å bruke ny teknologi og teknologi brukt på en ny måte.

1. Start med behovet: Hva skal løses og hvordan skal det måles

Et vellykket IoT-prosjekt starter med en klar forståelse av hva som skal løses, investeringen som kreves og forventet avkastning. IoT-teknologiens grunnleggende oppgaver er å «telle og måle» og ønsket er å finne en enkel metode for å måle gevinster og kostnadsbesparelser. Tenk på hva som er kritisk og hva som er ønskelig ved en løsning, og utred alternativene på hvordan en løsning kan etableres.

2. Hvordan skal gevinster og resultater måles

Sett opp hvilke parametere som ønskes å måles og sjekk om IoT-systemet dekker disse. Det kan være behov for integrasjon med andre systemer, både internt og eksternt. Det er sjelden at et IoT-system vil fungere på tvers av fabrikkautomatisering, byggeplasser, laboratorier, sykehus og transport, fordi slike løsninger ofte har sine egne krav. Man bør også vurdere i hvor stor grad nøyaktige målinger er nødvendig. Kriteriene som settes vil være en god sjekkliste når programvare skal velges.

3. Tenk helhetlig og start i det det små

Et IoT produkt skal gjerne leve i minst 10 år. Sett opp en tidshorisont for prosjektet og vurder å starte med en prototype eller en mindre pilot, slik at løsning kan testes før den skaleres opp. Det gir rom for behovsprøving og resultater kan bevisføres, noe som senere effektiviserer avgjørelser i det fullverdige prosjekt. En pilot kan gi kortere vei fra mandat til oppstart.

4. Bygge selv, kjøpe en ferdig løsning eller leie

IoT krever et skifte, fra å tenke at IoT er en engangsinnsats, til å være en grunnleggende endring i måten virksomheten drives på. Prosessene som påvirkes av IoT skal designes for å fange verdi. I tillegg bør frontlinjepersonell som produksjons- og butikkledere involveres tidlig i et IoT-initiativ. Mange virksomheter velger å kjøpe IoT-løsningen som en tjeneste for å ikke være avhengig av å ha ressursene selv. Det kan være en god løsning ved behov for å skalere raskere og oppnå gevinster. Det er også mulig å leie, da betaler man for retten til å bruke løsningen mot en månedlig kostnad. Leien kan inkludere både programvareoppgraderinger, service og vedlikehold, samt tilbakelevering av løsning når avtalen utgår.

5. Finnes relevante ressurser, kunnskap og kompetanse

Når man skal designe, distribuere og bruke IoT kreves det tverrfaglige ferdigheter innen kommunikasjon, IT-arkitektur, data analyse, sikkerhet og AI/ML. Denne kompetansen kan være en knapphet, så det er lurt å lage en talent- og kompetansestrategi for å tilegne seg og bygge kompetanse i arbeidsstyrken.

6. Sensorer, plattformer og analyseverktøy som dekker behovet

En IoT-løsning består som regel av flere komponenter og systemer. Disse setter man sammen til en løsning for å dekke behovet. I en virksomhet er ofte IT-arkitekturen satt sammen av mange elementer gjennom flere år. Her må man analysere om eksisterende løsning passer inn i ny. Og om den nye løsningen skal brukes på ett eller flere områder.

Velg et IoT-system ut ifra dataene som samles inn og behovet for nøyaktighet. Skal en kun hente inn indikasjoner, vil et grunnleggende og enkelt IoT-system fungere. I noen brukstilfeller kan en feilmargin på bare ett prosentpoeng være kritisk. Ved økt krav til nøyaktighet øker kravet til dataloggytelse.

7. Samarbeidsmodeller med leverandører

Forretningspartnerskap kan være avgjørende for et vellykket IoT-prosjekt. Partnere kan levere kritisk bransjeekspertise, produkter, tjenester og integrasjonsløsninger, samt deling av data. Bedrifter med vellykkede IoT-implementeringer har ofte etablert partnerskap tidlig og fremmet disse relasjonene i løpet av IoT-reisen.

Med et økende antall nye leverandører innenfor IoT (HW, analyse, plattform, osv.), blir det viktig å planlegge en sømløs arkitektur som kan innlemmes med nye aktører. Det gjør at løsningen kan utvikles fremover og øke nytten av den voksende datamengden som akkumuleres gjennom sensorenheter.

8. Sikkerhet rundt data som samles inn

Sikkerhet må adresseres på hvert lag i en IoT-løsning, fra silisiumlaget i HW, til applikasjonen skyen. Sensorenheter kan levere data til både legitime brukere og ondsinnede aktører. En god retningslinje er å tillate kun pålitelige enheter å koble seg til IoT-nettverket gjennom et privat nettverk.

Et skybasert system er en god løsning, men du bør nøye undersøke hvilken type datasikkerhetsfunksjoner det har for å redusere risikoen.

9. Håndtering, presentasjon og analyse av data

IoT-enheter gir mest verdi når informasjonen som innhentes blir behandlet i sanntid. Administrasjon av informasjonen er viktig for å få størst fordeler, som f.eks. datainntaksprosesser, datainnsamling og informasjonsanalyse.

Noen IoT-løsninger er bygget for å installeres permanent på ett fysisk sted. Konnektivitet kan løses med kabler (tradisjonelt) eller trådløst med Wi-Fi, private LTE/5G eller mobil IoT (4G/5G). Trådløst gjør løsningen mindre kostbar og funksjonaliteten i trådløse løsninger har utviklet seg betraktelig de siste årene. En ting å vurdere er i hvilken grad behov for å justere systemet når det er i bruk.

Avhengig av programmet kan plasseringen av datalagringsanlegget være kritisk. Mengden av IoT-data fortsetter å eksplodere og med det følger også antallet trusselaktører. Det er derfor svært viktig med riktig og sikker håndtering for å beskytte det individuelle personvernet og kundene.

Ønsker man å lagre data i et annet land enn der man er lokalisert, er det flere aspekter man bør vurdere. Hvordan er datahåndteringen, hvilke retningslinjer for personvern finnes, hvilke andre har tilgang til skydataene dine i tillegg til personene man har gitt dem til, selskapspolitiske retningslinjer og så videre.

10. Tegn veikart

Et teknologiske veikart og planlegging av infrastruktur er en suksessfaktor. Spesielt for de som tenker skalering av løsning med et langsiktig perspektiv. Det kan inneholde kommende IoT-løsninger, samt behov for investering i 5G- og fibernettverk. 5G vil være den første teknologien som ikke er omvendt kompatibel med eldre 4G-/3G-nettverk, og nåværende infrastruktur vil derfor ikke kunne brukes.

Trådløs IoT-konnektivitet er en paraplybetegnelse som inkluderer flere svært forskjellige alternativer man bør ta stilling til. Her snakker vi om bærere som Bluetooth, ZigBee, LoRaWAN, NB-IoT, LTE-M, 4G og 5G. Det er viktig å vite hvor mye måledata du vil samle inn og sende til systemet hver dag.

Det finnes systemer som er ideelle for applikasjoner for måling og telling der det bare samles inn små mengder data. Og løsninger som er utformet for applikasjoner som krever massedatainnsamling og overføring – eks. video, eller med termiske bilder.

Det må også tenkes på dekningen. Hvor skal sensorene plasseres? Er det hindringer som brannsikre dører, stålvegger eller ned i en kum? Hvordan skal du drifte og vedlikeholde sensoren. Og trenger du tilgang for å samle inn dataene eller trenger du tilgang til all informasjon fra ett sted?

Hvem er våre erfarne IoT-eksperter?

Ivar Sorknes, Strategy development manager, er utdannet ingeniør og økonom. Han har 40 års erfaring fra IKT-bransjen hvorav over 20 år som leder. Han har også jobbet 10 år med forretningsutvikling og rådgiver innen digital omstilling av virksomheter. De siste årene har han arbeidet med utvikling av Telenors strategi på IoT, gjennom pilotering og prototyping av helt nye IoT-løsninger og konsepter basert på IoT-kommunikasjonsteknologiene NB-IoT og LTE-M.

Hans oppgaver er å lede og støtte Telenors kunder i den digitale omstillingen. Her bidrar han til at virksomheter skal nå sine strategiske mål i alt fra pilot/prototyping til store prosjekter innen IoT og 5G.

Ivar Sorknes, Telenor

Tommy Markussen, Customer Development Manager IoT, har jobbet i Telenor i hele 24 år og har bred erfaring fra bransjen. I løpet av disse årene har han jobbet i alt fra forhandlerleddet, Telenor Telehuset og Nordialog, til å bidra med å vinne nye kunder (winback) i mange år. Han har også jobbet i Datametrix/Telenor Inpli/Telenor Ins med nettverk og sikkerhet.

Det siste året har han jobbet med IoT rundt mobil konnektivet/IoT plattform. Han er glad i ny teknologi og syns det er ekstra spennende og lære nye ting

IoT-strategi - Tommy Markussen, Telenor