Internet of Things

6 måter å dra nytte av IoT på

Tingenes internett (IoT) fortsetter å påvirke både vårt personlige og profesjonelle liv. Noen måter å dra nytte av IoT på er både kløktige og effektiviserende, mens andre er mer unyttige og overflødige, men allikevel smarte. Enten du allerede er en IoT-guru eller så vidt nybegynner – nedenfor får du seks måter å dra nytte av IoT på.

Dra nytte av IoT - Vi gir deg 6 gode tips

Dra nytte av IoT - Vi gir deg 6 gode tips

1 – Konnektivitet

Det er på tide å ta farvel med irritasjonen ved å administrere flere ting fra ulike kontrollenheter for hver oppgave som skal utføres. Ønsk velkommen muligheten til å styre flere ting fra én kontrollenhet. Nå kan man bruke smarttelefonen til å øke varmen, finne ledige møterom, skru opp volumet på TV-en, dimme lys, åpne bilen, slå på alarmen, skrive ut dokumenter og mye mer. Snart vil praktisk talt alle typer enheter kunne være tilkoblet en enkel kontrollenhet. Å gå fra mange kontrollenheter til én vil definitivt forenkle konnektiviteten og effektivisere prosesser. Det å dra nytte av IoT til å forenkle konnektiviteten er et godt tips.

2 – Effektivitet

Forbedring av konnektiviteten betyr reduksjon av mengden tid som vanligvis brukes til å utføre de samme oppgavene. For eksempel kan taleassistenter som Apples Homepod eller Amazons Alexa gi svar på spørsmålene dine uten at du trenger å hente telefonen eller slå på datamaskinen. I følge Tim Lang i Fortune kan de til og med eliminere behovet for mange forretningsmøter, siden de raskt kan gi viktige oppdateringer og informasjon.

3 – Praktikaliteter

Smarte produkter blir mer og mer vanlige, både hjemme og på jobb. Praktikaliteter som sensorer, plugger, brytere, brannvarslere, lys og låser er eksempler på smarte enheter som kan spare deg for tid og gjøre livet og jobben din enklere. Fremover vil det komme flere og flere IoT-produkter som helt klart vil være med å øke effektiviteten, konnektiviteten og sikkerheten, og gi deg store fordeler ved å ta dem i bruk. De som er tidlig ute med å adaptere IoT til daglig forbedring i utførelse av oppgaver vil ha store konkurransefordeler, noe som igjen vil gi økt økonomisk gevinst i form av effektivisering. Nå kan man dra nytte av IoT for å effektivisere arbeidsprosesser og forenkle hverdagen.

4 – Transformasjon på arbeidsplassen

Mer sikkerhet, mer kontroll, mer produktive og effektive arbeidsmiljøer og reduserte kostnader. Integrasjonen av IoT på arbeidsplassen forvandler måten vi jobber på. Her kan man virkelig dra nytte av IoT. Smarte og trygge løsninger som gir adgang til arbeidsplassen, uavhengig av om du er i bilen, på kontoret eller ute i felten. Bedre inneklima, lysregulering, møteromslogistikk, arealutnyttelse og ende-til-ende konnektivitet er noen av mulighetene.

5 – Miljøforbedring

Smarte byer er også på vei opp, og IoT-utviklere jobber med måter å bruke IoT til å overvåke byforhold som trafikk, vedlikehold, luftkvalitet, bruk av elektrisitet, vannforbruk, avfallshåndtering og andre ulike miljøfaktorer. Å gjøre det kan hjelpe byplanleggere så vel som innbyggere, til å komme med løsninger på aktuelle spørsmål og spare ressurser i følge Kristen Hicks, freelance content writer for thezebra.com. Et godt tips er å dra nytte av IoT for å forbedre miljøet.

6 – Bedring av eldreomsorgen

Hvordan kan teknologi og digitalisering tas i bruk for å bedre eldreomsorgen i årene fremover? Målet må være å bedre de eldres livskvalitet og selvstendighet i egen hverdag. Det er her velferdsteknologi kommer inn i bildet. Vi må ta i bruk teknologi for å bidra til å bedre hverdagen til de eldre, og bemanningen som skal ta seg av dem. Smarthus, trygghetsalarmer, digitale sosiale møtepunkter, sensorer, komfyrvarslere, automatiske dør- og vindus-åpnere, GPSer, medisinsk-teknisk utstyr og datautstyr er bare noen installasjoner man kan se for seg vil gi eldre og pårørende en lettere hverdag.

Møt kommuner og kunder som allerede har tatt i bruk velferdsteknologi og IoT med stor suksess.

Fordeler ved å ta i bruk IoT

  • Det hjelper deg å oppnå bedre effektivitet, produktivitet og innovasjon.

  • IoT vil forbedre sporing av utstyr, maskiner, verktøy og mer ved hjelp av sensorer og tilkoblingsmuligheter, noe som hjelper til med å dra nytte av sanntidsinnsikt.

  • Man kan lettere oppdage feil på utstyr og drive forebyggende vedlikehold for å forbedre eiendelens utnyttelse.

Vi kan IoT og kjenner konkurransefortrinnene man kan oppnå

Å komme i gang med IoT er ikke så vanskelig og kostnadskrevende som man ofte frykter. Det er stort potensiale også ved å starte i mindre skala og så oppgradere. Det er også mulig å teste ut allerede utviklede løsninger fra våre partnere og eventuelt på sikt integrere disse med egne konsepter. Vi tar gjerne en prat om behov og løsninger.

Hva kan IoT gjøre for deg?

Internet of Things (IoT) gjør at tingene kan kommunisere med hverandre og samle inn store mengder data.  Les mer om mulighetene som ligger i IoT i vår e-guide.