11 000 IoT-vannmålere skal ta Halden inn i fremtiden

De smarte målerne skal gi innbyggerne mer rettferdige vannpriser.
Martin Vik (t.v.) og Ulf Ellingsen i Halden kommune skal teste ut 11 000 innovative IoT-vannmålere som skal gi haldensere et bedre tjenestetilbud.

Det er fort gjort å tenke at tilgang på vann ikke er en spesielt aktuell problemstilling her til lands. Eller – det var kanskje lett å tenke i de baner. Etter en sommervarme utenom det vanlige, var det nemlig mange som opplevde utfordringer knyttet til vannbeholdningen. 

– Enkelte dager i sommer så vi at innbyggerne brukte nesten tusen liter vann hver seg i døgnet. Det tyder på at vanningsforbudet vårt ikke fungerte, sier Martin Vik, leder for kommunikasjon og digitalisering i Halden kommune. 

Halden står nå midt i en digital revolusjon. De har nemlig gått i bresjen for å utvikle en ny type digitale vannmålere som kan registrere vannforbruket til kommunens innbyggere – i sanntid. De moderne målerne kan kommunisere gjennom Telenors NarrowBand IoT-nett, og skal gi haldensere et mer bevisst forhold til vannforbruket, åpne for fleksibel prising av vann, bedre lekkasjesøk og potensielt redde liv.

En mer rettferdig prisprofil

– I Halden produserer vi nå 30 prosent mer vann enn nødvendig. Det skyldes i stor grad overforbruk og lekkasjer, noe som kan være veldig kostbart både for forbruker og kommunen, sier Ulf Ellingsen, teknisk kommunalsjef i Halden kommune. Ellingsen har ansvaret for vannleveransen til byens 31 000 innbyggere. 

Her, som i mange andre kommuner, beregnes prisen for vann og avløp ut fra boligens areal. Det koster altså like mye for vann- og avløpstjenester til en bolig på 200 m2, uavhengig om det bor ett eller åtte mennesker der. 

– Da vi så på løsninger for en mer rettferdig prisprofil, oppdaget vi at teknologien vi ønsket ikke fantes, forteller Ellingsen. 

Utfordringen med dagens teknologi er at digitale målere ikke har god nok batterilevetid til å kontinuerlig sende informasjon i sanntid over lengre tid. Samtidig er ikke nettet målerne bruker for å sende informasjonen godt nok til å nå frem ditt målerne er plassert – altså under bakken i for eksempel kjellere.

 I Halden kommune produserer de 30 prosent mer vann enn nødvendig. Derfor ble de nødt til å tenke nytt og resultatet var de innovative vannmålerne, forteller Ulf Ellingsen.
I Halden kommune produserer de 30 prosent mer vann enn nødvendig. Derfor ble de nødt til å tenke nytt og resultatet var de innovative vannmålerne, forteller Ulf Ellingsen.

– Skru av vannet fra stranda i Portugal

For å realisere ambisjonene har kommunen nå fått med seg gode samarbeidspartnere i et forsknings- og utviklingsprosjekt. Målerne utvikles av det norske selskapet Techni som blant annet har levert teknologi til oljebransjen, Flytoget og helsesektoren. Det Halden-baserte selskapet Smartlab Norway lager programvaren, og de kritiske dataene skal overføres fra målerne med Telenors NB-IoT-teknologi som benytter det eksisterende 4G-nettet. 

Dette er avgjørende for at den innovative kommunen skal kunne realisere planene sine. NB-IoT er langt mer strømeffektivt enn vanlig 4G og bruker lavere båndbredde, slik at vannmålerne vil ha dekning selv der det er vanskelig å ha en telefonsamtale. 

Målerne skal derfor gi Halden kommune svært detaljert informasjon om vannforbruket til innbyggerne, som kommunen igjen kan bruke til å tilby mer prisgunstige løsninger. 

– Det vil gi oss langt mer fleksibilitet med tanke på prising. Kundene kan kjøpe en bestemt mengde vann per måned, legge til ekstra ved behov eller ta med det de ikke bruker over til neste måned, forteller Martin Vik. 

Forbrukerne vil også kunne bruke teknologien direkte. Gjennom en app vil de enkelt få oversikt over vannforbruket og ha muligheten til å se om boligen bruker vann når de er bortreist. 

– Oppdager de en lekkasje kan de enkelt skru av vanntilførselen til boligen fra stranda i Portugal, sier Vik.

Telenors NarrowBand IoT-nett gjør det mulig for Halden kommune å følge forbruket til innbyggerne i sanntid.
Telenors NarrowBand IoT-nett gjør det mulig for Halden kommune å følge forbruket til innbyggerne i sanntid.

Riktige investeringer

Tidligere har det ikke vært mulig for kommunen å tenke i slike baner, men Telenors landsdekkende NB-IoT-nett gjør at pilotprosjektet kan realiseres. Dette samarbeidet er avgjørende for kommunens innovative planer, forteller Martin Vik: 

– Skal vi drifte et eget nett og ha god oppetid havner vi litt på utsiden av kommunes primæroppgave. Det er svært krevende å drifte et slikt nett med tanke på kompetanse og ressurser. 

De nye vannmålerne skal kunne håndtere eventuelle nye kommunikasjonsløsninger, og kommunen også på muligheten for å legge til svært avansert funksjonalitet. For eksempel kan det bli mulig å fotografere vannet i boligene, kjøre analyser og avdekke uønskede partikler. 

– Vi ser nå at IoT er på vei inn og vannmålerne er en del av vår totale satsing knyttet til den nye kommunikasjonsformen. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med Telenor og se hva de har å tilby, sier Vik, og legger til at lovpålagte vannmålere ennå ikke har vært et diskusjonstema for kommunen. 

– Nå er målet å levere et så bra produkt at folk vil ha det. Ikke bare tjener det miljøet, det kan også være økonomisk gunstig. Det er svært viktig for oss at vi gjør riktige og fremtidsrettede investeringer for innbyggerne våre. Disse målerne skal stå i boligene i mange år.

Fakta om NarrowBand IoT

  • NB-IoT er en ny kommunikasjonsteknologi som gjør det mulig for «ting» å kommunisere via det eksisterende 4G-nettet.
  • Nettet er designet for å knytte objekter til internett som er på vanskelig tilgjengelige steder og som tidligere har vært for dyre å koble til internett.
  • Sensorene som benyttes er også rimelige i produksjon og har lang batterilevetid, på omtrent 10 år.
  • Dette vil gjøre det mulig å koble «ting» til internett hvor det tidligere ikke har vært lønnsomt eller praktisk gjennomførbart pga. strøm og dekningsutfordringer.
Kontakt oss