Bli partner av Telenor!

Dine smarte IoT-løsninger fortjener et landsdekkende IoT-nett. Vi legger opp til et tett samarbeid med IoT-leverandører som bruker vårt mobilnett i sine løsninger. Bli en del av Telenors økosystem og du har tilgang til et landsdekkende IoT-nett.