Vi er anerkjent som leder i årets Gartner Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services

Gjennom våre ni selskaper i Norden og Asia, samt vårt dedikerte IoT-selskap Telenor Connexion er vi en av verdens største operatører som leverer tjenester innenfor Internet of Things (IoT). I år er Telenor Group anerkjent av Gartner som «leder» blant 18 IoT-operatører globalt i Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services. I rapporten vurderer Gartner selskaper basert på helhetlig visjon og evne til å gjennomføre.

Gartner Magic Quadrant

Denne grafikken er publisert av Gartner, Inc. som en del av en større rapport, og bør sees i sammenheng med hele dokumentet. Du får tilgang til rapporten i linken nedenfor.

Internet of Things (IoT) påvirker enhver bransje og endrer samfunnet rundt oss. For noen bedrifter gjør teknologien at de kan effektivisere prosesser og redusere kostnader, mens andre kommer opp med helt nye forretningsideer. Noen bransjer blir fullstendig transformert som følge av digitaliseringen.

Vi har i over 20 år hjulpet både lokale og globale kunder med å utvikle innovative IoT-løsninger, og vokser videre sammen med et bredt nettverk av partnere.

Vi mener at årets utmerkelse i Gartner Magic Quadrant er et resultat av den målrettede og samlede innsatsen på IoT i hele Telenor-konsernet med fortsatt sterk leveranse fra Telenor Connexion, samt økt satsning på IoT i våre nordiske og asiatiske forretningsenheter. Vi opplever en høy kundetilfredshet for våre IoT-tjenester, og mener at dette er en nøkkelfaktor for vår IoT-posisjon.

Les Gartner rapporten for å finne ut mer om vår posisjon!

Last ned rapport nå!

Gartner beskriver selskapene i leder-kvadranten som:

«Selskaper i leder-kvadranten investerer i en fremtidig IoT-satsning som gir verdi fra IoT-konnektivitet til edge, plattform og analyser. Lederselskapene presterer godt og overgår markedets forventninger. Selskapene har en klar visjon for hvilken retning markedet går, og utvikler og viderefører kompetanse slik at de beholder en lederposisjon. Lederselskapene engasjerer kunder og tilfører verdi på tvers av markeder og geografier. De former markedet, fremfor å følge det, og setter standarden for markedsvekst. Ledere har størrelse og skala (innen drift, salg og markedsføring, anbud og produktledelse) til å gå etter store, multinasjonale IoT-prosjekter. Disse selskapene har etablert et robust og mangfoldig økosystem og nettverk av partnere for tjenesteleveranse innen IT, OT og IoT for å møte brede markedsbehov.

Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide ble tidligere kalt Magic Quadrant for Managed M2M-tjenester, Worldwide. Rapporten ble publisert av Pablo Arriandiaga, Eric Goodness, Leif-Olof Wallin og Jonathan Davenport 12. desember 2019.