Oppsett av e-post

Velg riktig oppsett nedenfor for å fortsette. Hvis du ikke finner riktig oppsett i menyen nedenfor kan du forsøke å benytte deg av Generelt oppsett.

Spørsmål og svar

?

Hva er Telenors e-postservere?

Disse adressene brukes dersom du skal sette opp en e-postkonto lokalt på din datamaskin:

  • Server for innkommende e-post (IMAP4): imap.online.no
  • Server for utgående e-post (SMTP): smtp.online.no
Aktiver SSL og bruk port 465 for utgående e-postservere og fyll ut brukernavn og passord. Det er ikke mulig å benytte e-postadresser fra andre leverandører mot Telenors e-postservere.
?

Får du feilmeldingen 'We do not relay'?

Gå til innstillinger for utgående server. Aktiver SSL og bruk port 465. Legg inn brukernavn (det som kommer før @online.no) og passordet til e-posten din.

Hvis du fortsatt har problemer med å sende e-post, kontakt Telenoreksperten.

?

Oppsett av e-postadresse som ikke er levert av Telenor

Dersom du har bredbånd fra Telenor, men ønsker å benytte en e-postadresse som slutter med noe annet enn @online så finnes to alternativer:

  • Benytt den nettbaserte e-postleseren for kontoen din (for eksempel gmail)
  • Ønsker du å bruke et e-postprogram på PC-en, må du kontrollere at innstillingene for din e-postkonto er riktige. Du må benytte leverandørens server med SSL og tilhørende port aktivitet. Det er ikke mulig å benytte e-postadresser fra andre leverandører mot Telenors e-postservere.
For mer hjelp, kontakt Telenoreksperten.