Får du ikke logget inn på din e-post?

Vi sendte ut e-post i juni og juli med informasjon til de av våre kunder som hadde en uregistrert Online e-postkonto. Dersom du ikke responderte på denne e-posten innen fristen, som var 20. juli, kan din konto ha blitt sperret av hensyn til informasjonssikkerheten.

Hvis du er sikker på at brukernavn og passord er riktig, men det er fortsatt ikke mulig å logge seg inn på e-postkontoen, følg veiledningen her for å gjenopprette din e-postkonto.