Slik sletter du en e-postkonto

Her finner du informasjon om hvordan du sier opp din Online e-postkonto på Mine Sider

Husk dette ved sletting av e-postkonto

Dine e-poster vil slettes om kontoen slettes. Dersom du vil ta vare på dem kan du følge denne veiledningen som viser deg hvordan du eksporterer e-postene dine.

Hvis du benytter din Online e-postkonto som brukernavn i andre innlogginger må du også huske å oppdatere disse med en ny e-postadresse.

Er det noen andre som bruker e-postkontoen du eier?
Dersom det er noen andre enn deg selv som er bruker av e-postkontoen bør du kontakte vedkommende før den slettes. Du kan også overføre eierforholdet til en annen person om ønskelig. Dette gjøres ved å kontakte kundeservice.

Slik gjør du det:

2.

På din e-postoversikt trykker du på Innstillinger for den kontoen du ønsker å slette.

velg innstillinger på epostkontoen du vil si opp epost

3.

Inne på innstillinger trykker du på Slett konto og bekrefter slettingen ved å trykke på Ja, jeg er sikker.

trykk på Slett konto si opp epost