Spamfilter - innstillinger

Her finner du veiledning for å justere spamfilter - innstillingene på din e-postkonto, samt en guide for å rapportere e-post som spam. Hold innboksen din ryddig og sikker med våre tips og triks!

spamfilter preferanser - innstillinger i webmail

Spamfilter - innstillinger

Selv om du bruker andre e-postprogram (for eksempel Outlook) kan du likevel logge deg inn på Online.no og gjøre endringer i spam-preferansene. Disse vil fungere i e-postprogrammet du bruker til vanlig også.

NB: Dette fungerer per nå ikke i mobilversjonen av webmailen, bruk en PC/Mac.

 1. Logg inn på webmailen på online.no

 2. Gå til Preferanser (tannhjulet nede til venstre)

 3. I menyen, velg Spam

 4. Her kan du velge mellom

  • Filterstyrke: Lett, Standard eller Kraftig

  • Filtereffekt: Slett, Tagg og lever eller Karantene

  • Blokkere: E-postadresser/domener

  • Legge til: Klarerte avsendere

 5. Velg den filtreringen du ønsker og trykk Lagre

 • Mer om spamfilterstyrke

  Filterstyrke – Hver e-post som mottas blir evaluert og tildelt en poengverdi av et automatisert filter, basert på meldingens tittel og innhold. Hvis poengsummen overskrider en spesifikk grense kategoriseres e-posten som spam. Emnet, meldingsformateringen og meldingstitler undersøkes for «spamlignende» egenskaper.

  • Lett: Lett filtrering stiller spamfilteret på et lavt følsomhetsnivå. Denne innstillingen lar mer spam slippe gjennom, men det er mindre sannsynlig at den ved et uhell identifiserer legitim e-post som spam.

  • Standard: (anbefalt): Standard filtrering stiller spamfilteret til et høyt følsomhetsnivå. Denne innstillingen har en 95 til 99% suksessrate når det gjelder å skille mellom spam og legitim e-post.

  • Kraftig: Kraftig filtrering stiller spamfilteret til et høyt følsomhetsnivå. Denne innstillingen øker sannsynligheten for at legitim e-post blir klassifisert som spam. Vi anbefaler derfor å sette filtereffekten på "Karantene" eller "Tagg og lever". Du kan lese mer om dette under, i "Mer om spamfiltereffekt".

 • Mer om spamfiltereffekt

  Filtereffekt – bestemmer hva som skal skje når en e-post blir identifisert som spam.

  • Slett: Dette alternativet vil automatisk slette all e-post flagget som spam. E-poster klassifisert som spam blir ikke levert til innboksen din og vil kunne hentes.

  • Tagg og lever: Dette alternativet leverer all e-post flagget som spam til innboksen din med «*****SPAM*****» lagt til i starten av emnet. Du kan sortere disse meldingene til en annen mappe og slette dem etter gjennomgang.

  • Karantene: Dette alternativet plasserer automatisk all e-post flagget som spam i en «Spam»-mappe.

  Dersom du har stilt inn filterstyrken på "Kraftig" anbefaler vi her å velge enten alternativet "Karantene" eller "Tagg og lever", slik at du kan overvåke at det ikke er legitime e-poster som blir filtrert som spam.

 • Blokkere avsender eller domene

  1. Gå til Preferanser (tannhjulet nede til venstre)

  2. I menyen, velg Spam

  3. Nederst til høyre, under Spamsendere, skriv inn domene eller e-postadressen du ønsker blokkere

  4. Trykk på Lagre oppe til høyre

Aktiver autentisering av innkommende e-post

Gjør du dette, sørger du for å fjerne enda mer spam. Disse kontrollene markerer e-post som useriøs når avsenderen ikke er logget inn på en utgående e-post-tjener.

Inne på Preferanser og Spam, huk av der det står Aktiver autentisering av innkommende e-post.

 1. Sjekk at følgende er huket av:

  • Kontroller SPF (Sender Policy Framework)

  • Kontroller DKIM (DomainKeys Identify Mail)

 2. Trykk på Lagre oppe i høyre hjørne

autentisering av innkommende e-post - spamfilter preferanser

Marker e-post som spam

Spamfilteret er ikke perfekt, og det vil alltid være noen som slipper gjennom. Blir spamfilteret for strengt, kan du faktisk risikere at faktiske reelle e-poster blir stoppet ved en feil.
Men det er likevel måter du kan bidra til å lære opp spamfilteret, det gjør du slik:

 1. Marker e-posten det gjelder

 2. Trykk på knappen med stopp-tegn - "Send til søppelpostmappe"

 3. E-posten blir automatisk flyttet over til søppel-mappen

Ved å markere e-post som spam bidrar du til å gjøre spamfilteret bedre!

marker e-post som spam - send til søppelpostkasse

Meldingsfiltre

Meldingsfiltre kan brukes til flere handlinger. Du kan for eksempel opprette et filter som sier at alle e-poster fra en avsender skal sendes rett til en spesifikk mappe, eller at alle e-poster som har et spesifikt ord i emnefeltet skal sendes rett i søppelkassen.

Slik lager du et filter for meldinger:

 1. Under Preferanser klikker du på Meldingsfiltre

 2. På skjermen Meldingsfiltre må du fylle ut følgende:

  • Skriv inn et navn for filteret.

  • Velg Noen eller Alle fra nedtrekksmenyen Hvis... av følgene betingelsen oppfylles

  • Velg TilEmneFra, Kopi eller Prioritet, og skriv inn ord, avsender eller setninger som er relevante for valget

  • For å legge til en ekstra regel velger du Legg til betingelse.

  • Velg handling fra rullegardinlisten Utfør følgende handling, eksempelvis Flytt og Spam

 3. Klikk på Legg til.

meldingsfiltre i online e-post
 • Mer om meldingsfiltre

  Slik kan du deaktivere et filter:
  I kolonnen Aktiver, fjern haken fra avhukingsboksen.


  Reaktivere et filter du tidligere har laget:
  I kolonnen Aktiver, kryss av i avhukingsboksen.


  Endre et eksisterende filter:

  1. Beveg musepekeren over meldingsfiltret og klikk på meldingen.

  2. På skjermen Meldingsfiltre gjør du de ønskede endringene.

  3. Klikk på Oppdater.


  Slette et filter:

  1. Beveg musepekeren over meldingsfiltret du vil slette og klikk på papirkurv  -ikonet.

  2. Klikk på Slett i dialogboksen for bekreftelse.

Les våre tips for å unngå svindel

Har du fått en e-post eller SMS du synes ser mistenkelig ut? Lurer du på hvordan du kan skille en reell e-post fra en falsk? Er du usikker, anbefaler vi å lese gjennom våre tips for å unngå svindel: https://www.telenor.no/kundeservice/svindel/