Nå ønsker Telenor å bygge fiber på Vestsida

Fiberutbyggingen som foregår fremover beskrives som et kjempesprang innen den digitale utviklingen. Fiber fra Telenor gir deg et trygt og sikkert internett med høy hastighet til alt du og familien ønsker å gjøre på nettet.

Alt skal på nett

Det er forventet at det blir stadig mer vanlig for en norsk husstand å ha ting knyttet opp mot internett. Videokonferanse med fastlegen, snakke med familie og venner, offentlige tjenester, og å kjøpe mat online blir i økende grad tatt i bruk. Da er det viktig å ha et stabilt og trygt internett som muliggjør dette.

Samtidig skjer det en utvikling der samspillet mellom internett i hjemmet og mobilnettet blir enda viktigere. Hjemmenett og mobilnett vil smelte sammen og sørge for en bedre totalopplevelse ved bruk. Derfor er Telenor i en særstilling som landets ledende mobil- og fastnettleverandør

Den digitale hverdagen

I dag spiller internett en viktig rolle der flere tjenester som har blitt utført av mennesker blir digitale. Hvordan man kan møte fastlegen sin hjemme fra sofaen via video, til banktjenester på nett, og streaming av filmer. En digital hverdag tydeliggjør hvor viktig det er for husholdninger å ha bredbånd med høy fart og kapasitet.

Gode sikkerhetsløsninger

Sikkerhet ved bruk av internett tar vi på alvor. Telenor har sikkerhetsløsninger i verdensklasse og egne sikkerhetssenter som kontinuerlig blokkerer trusler og angrep fra inntrengere. Fibernettet bygges med høyeste kvalitet, samtidig som du får Alltid På Nett-garanti.

Valgfrihet

Telenor er underlagt regulering fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om å åpne sitt fibernett. Det betyr at du på sikt får mulighet til å velge tjenester fra andre leverandører i Telenors fibernett. I sum utgjør en fibertilknytning fra Telenor den mest framtidsrettede og fleksible løsningen i markedet.

Spørsmål og svar

?

Hjelp til hvilket abonnement du skal velge?

i

Koronasituasjonen

?

Hva er forskjellen på fiber og hybridfiber?

?

Hvor mye raskere er egentlig fiber?

?

Trenger jeg ny WiFi Ruter når jeg bestiller abonnement?

Se alle spørsmål og svar