Internett

Telenor bygger fiber i Søndre Land

Snart kan Søndre Land tilby sine innbyggere fibernett. Prosjektet er et resultat av godt samarbeid mellom kommunen og Telenor – samt utrettelig entusiasme fra ildsjeler. 

Søndre Land

Alle som bor i Søndre Land kjenner bygdene som gjennom århundrer har reist seg i åser, skogholt og kulturlandskap. Et vidstrakt og vakkert landskap, med en rik kulturhistorie.   

Men alle vet også at et stabilt og raskt internett lenge har vært mangelvare på enkelte steder. 

Derfor har kommunen tatt grep: Innen utgangen av 2023 skal innbyggerne ha tilgang til fibernett. Og Telenor leverer nettet i deler av kommunen.

Bestill fiber i Søndre Land

En investering i framtida

Prosjektleder Knut Åge Berge i Søndre Land er klar på at kommunen tok et nødvendig grep med dette ambisiøse og langsiktige prosjektet, som nå begynner å nærme seg ferdigstilling.      

– Høyhastighetsinternett er blitt en viktig del av infrastrukturen i husholdninger – ikke minst med tanke på hjemmekontor og -undervisning. Alt fra nyttige ting til underholdning… Vi er nesten like avhengig av godt nett som vi er av strøm. 

Det var flere grunner til at kommunens politikere valgte fiber. 

– Det gir større sikkerhet, forutsigbarhet, og kapasitet. Men det er klart det er en politisk satsning – og en betydelig investering, forteller Berge.

Knut Åge Berge
Knut Åge Berge, kommunalsjef i Søndre Land kommune.

Viktige ildsjeler

Fiberprosjektet til Telenor i Søndre Land er et resultat av et godt samarbeid med det offentlige. 

I tillegg har ildsjeler vært med på å drive det hele videre – fra lokale lag og private næringsdrivende til enkeltpersoner. 

En av dem er Ola Askvig som bor i Hov. 

– Det er viktig å huske på at vi ikke bare har slitt med mobildekningen, men også med nødnettet, i et betydelig skogsområde med tømmervirke. Når kobbernettet nå avvikles, er det viktig å få på plass robuste alternativer, forklarer Askvig. 

Han er aktiv i organisasjonslivet i Søndre Land, der lag og foreninger har blitt samlet i en paraplyorganisasjon for å sette opp elbil-ladere, arrangere lokale konserter og heie på fibernett. 

– Vi trenger sikkerheten, kapasiteten og stabiliteten knytta til fibernett. Men selv om det har tatt tid, som alle såpass store prosjekter gjør, er vi i gang. Det gjør at folk får tillit til at det vil bli gjennomført etter planen. 

Roser samarbeidet

Prosjektleder Knut Åge Berge har bare positive ting å si om samarbeidet med Telenor. 

– Det har vært helt glimrende. Jeg opplever å møte en proff organisasjon når det gjelder prosjektstyring, med god framdrift.

Søndre Land

– Denne formen for samarbeid er jo nytt både for oss og for leverandørene, og det å føre fiber fram til den minste utkanten har også gitt Telenor sitt å bryne seg på. Men de har vært løsningsorienterte og har klart å fikse de fleste problemer på veien. 

Han gleder seg til kundene nå kommer seg på nett. 

– Engasjementet har vært stort hele veien, men folk er nok likevel litt avventende fram til leveransen er på plass. Derfor blir det ekstra gøy å se responsen når den første kunden får logget seg på.

Bestill fiber i Søndre Land