Fase 4 - Grave på egen tomt

Grave på egen tomt

Dersom du får informasjon om at du må grave selv, finner du veiledning her om hvordan du kan utføre arbeidet selv.

Veiledning for graving

Før montøren skal gjennomføre installasjonen i boligen din, må dere sammen finne den mest fornuftige plasseringen av fiberrøret i hagen. Følg disse 4 enkle trinnene når du skal starte å grave.

1

Steg 1 - Finn gravelinje

Fiberen legges i en kveil på tomtegrensen. Når montøren kommer for å gjøre installasjonsjobben, blir dere samtidig enige om hvor fiberen skal graves ned.
2

Steg 2 - Grav grøft

Grav en grøft med dybde på rundt 30 centimeter. Et nyttig tips kan være å bruke en smal gravespade slik at du ikke graver bredere enn du må.
3

Steg 3 - Rydd stein, plasser rør

Rydd grøftebunnen fri for steiner når du er ferdig å grave. Plasser fiberrøret i grøften. Pass på at det ikke blir knekk på røret - det skal ikke bøyes mer enn omkretsen på en CD, ca. 12 cm.
4

Steg 4 - Fyll grøften

Bruk massen du har gravd opp til å fylle igjen grøften. Sørg for at myk jord, sand eller hagesingel plasseres under og over røret, slik at fiberen ikke blir skadet av skarpe gjenstander.

Spørsmål rundt egeninnsats

?

Må alle utføre egeninnsats?

Alle trenger ikke gjøre egeninnsats om fiberen strekkes fra el- eller telefonstolpe frem til veggen. Når montøren kommer for å gjennomføre installasjonen i boligen din, får du også informasjon om du må utføre egeninnsats eller ikke.
?

Når må jeg grave?

Før montøren har vært hos deg trenger du ikke gjøre noe. Gravearbeidet kan du starte med etter at montøren har gjennomført installasjonen i boligen din, og dere sammen er blitt enige om plassering av røret. Vi anbefaler at du gjør dette så raskt som mulig - helst innen én måned.
?

Må jeg gjøre noe med fiberkveilen som ligger på tomtegrensen?

Kveilen blir plassert på tomtegrenseen din etter at anleggsarbeidet i området er ferdig. Når det er tid for installasjon og montøren kommer hjem til deg, blir dere sammen enige om hvor fiberen skal graves ned. Først da kan du utføre din egeninnsats.
?

Hvorfor bør fiberrøret graves ned så raskt så mulig?

Røret med fiberkabelen bør graves ned så raskt som mulig etter installasjon for å unngå skade på røret. Dersom det ligger på bakken i mer enn ett år, er det fare for at UV-stråling svekker fiberkabelens egenskaper vesentlig. Det er ønskelig at røret med fiberkabelen graves ned innen én måned etter installasjon, og så fort som mulig etter at tælen har gått hvis det er vinter.

Du er selv ansvarlig for fiberkabelen på egen tomt.

?

Er det lurt å dokumentere hvor kabelen er gravd ned?

Vi anbefaler at du lager en skisse over hvor røret er gravd ned på eiendommen. Det er viktig å vite hvor det ligger i forbindelse med salg eller rehabilitering av hus og hage. Du er selv ansvarlig dersom det oppstår skade på rør og fiberkabel på egen eiendom.