Fase 4 - Grave på egen tomt

Grave på egen tomt

Dersom du må grave selv,får du utlevert et fiberrør når entreprenøren starter utbyggingsarbeidet i ditt område. Røret skal graves ned så snart som mulig, helst innen 2 uker, så fremt det ikke er forhold som forhindrer graving som for eksempel frost i bakken.

Sjekk hva du kan få

Veiledning for graving

Følg disse 4 enkle trinnene når du skal starte å grave.

1
Steg 1 - Finn gravelinje

Steg 1 - Finn gravelinje

Start med å rette ut røret på bakken der du vil grave fra startpunktet ved tomtegrensen og frem til husveggen. Sjekk at det er minst én meter ekstra rør ved husveggen og ved tomtegrensen (dersom røret ikke allerede er koblet til her). Pass på at det ikke kommer vann, jord eller lignende inn i røret ved å tette dette mens gravearbeidet pågår. Unngå å bøye røret for skarpt da dette kan føre til at det knekker.

Ikke grav ned røret dersom røret blir skadet eller deformert. Ta kontakt med entreprenøren som delte ut røret.

2
Steg 2 - Grav grøft

Steg 2 - Grav grøft

Grøften du graver bør være ca. 20–30 cm dyp. Bruker du en smal spade når du graver går jobben raskere. Vi anbefaler at du først tar stikkprøver med spaden med jevne mellomrom på valgt trasé for å sjekke om du støter på røtter eller fjell som vil forårsake at du må finne en annen fremføringsvei.

Grøften må være gravd slik at det ikke blir knekk på røret (må ikke bøyes mer enn det vil gjøre dersom du legger det rundt et bilhjul).

3
Steg 3 - Rydd stein, plasser rør

Steg 3 - Rydd stein, plasser rør

Rydd grøftebunnen fri for steiner når du er ferdig å grave. Røret legges deretter ned i grøften.

4
Steg 4 - Fyll grøften

Steg 4 - Fyll grøften

Bruk massen du har gravd opp til å fylle igjen grøften. Sørg for at myk jord, sand eller hagesingel plasseres under og over røret, slik at fiberen ikke blir skadet av skarpe gjenstander. Vent med å fylle igjen grøften den siste meteren i begge ender. Vi anbefaler at du lager en skisse over hvor røret er lagt på eiendommen så du unngår at dette blir skadet ved senere arbeid.

Du er selv ansvarlig dersom det oppstår skade på rør og/eller fiber på egen eiendom.

Spørsmål rundt egeninnsats

?

Må alle utføre egeninnsats?

?

Når må jeg grave?

?

Må jeg gjøre noe med rørkveilen jeg har mottatt?

?

Hvorfor bør fiberrøret graves ned så raskt så mulig?

?

Bør jeg dokumentere hvor kabelen er gravd ned?

Se mer

Slik graver du selv