Fase 4 - Grave på egen tomt

Grave på egen tomt

Dersom du må grave selv,får du utlevert et fiberrør når entreprenøren starter utbyggingsarbeidet i ditt område. Røret skal graves ned så snart som mulig, helst innen 2 uker, så fremt det ikke er forhold som forhindrer graving som for eksempel frost i bakken.

Veiledning for graving

Følg disse 4 enkle trinnene når du skal starte å grave.

1
Steg 1 - Finn gravelinje

Steg 1 - Finn gravelinje

Start med å rette ut røret på bakken der du vil grave fra startpunktet ved tomtegrensen og frem til husveggen. Sjekk at det er minst én meter ekstra rør ved husveggen og ved tomtegrensen (dersom røret ikke allerede er koblet til her). Pass på at det ikke kommer vann, jord eller lignende inn i røret ved å tette dette mens gravearbeidet pågår. Unngå å bøye røret for skarpt da dette kan føre til at det knekker.

Ikke grav ned røret dersom røret blir skadet eller deformert. Ta kontakt med entreprenøren som delte ut røret.

2
Steg 2 - Grav grøft

Steg 2 - Grav grøft

Grøften du graver bør være ca. 20–30 cm dyp. Bruker du en smal spade når du graver går jobben raskere. Vi anbefaler at du først tar stikkprøver med spaden med jevne mellomrom på valgt trasé for å sjekke om du støter på røtter eller fjell som vil forårsake at du må finne en annen fremføringsvei.

Grøften må være gravd slik at det ikke blir knekk på røret (må ikke bøyes mer enn det vil gjøre dersom du legger det rundt et bilhjul).

3
Steg 3 - Rydd stein, plasser rør

Steg 3 - Rydd stein, plasser rør

Rydd grøftebunnen fri for steiner når du er ferdig å grave. Røret legges deretter ned i grøften.

4
Steg 4 - Fyll grøften

Steg 4 - Fyll grøften

Bruk massen du har gravd opp til å fylle igjen grøften. Sørg for at myk jord, sand eller hagesingel plasseres under og over røret, slik at fiberen ikke blir skadet av skarpe gjenstander. Vent med å fylle igjen grøften den siste meteren i begge ender. Vi anbefaler at du lager en skisse over hvor røret er lagt på eiendommen så du unngår at dette blir skadet ved senere arbeid.

Du er selv ansvarlig dersom det oppstår skade på rør og/eller fiber på egen eiendom.

Spørsmål rundt egeninnsats

?

Må alle utføre egeninnsats?

Der vi ikke kan levere fiber via luftstrekk må du selv grave ned fiberrøret fra tomtegrensen og inn til boligen din. Dersom du må grave selv, får du utlevert et fiberrør og en veiledning for gravearbeidet når entreprenøren starter utbyggingsarbeidet i området ditt.

?

Når må jeg grave?

Røret må være gravd ned før montøren kommer for å blåse fiberen inn til huset ditt. Du vil motta informasjon sammen med røret som inneholder tidsfrist, som normalt er ca 2 uker.

?

Må jeg gjøre noe med rørkveilen jeg har mottatt?

Du må følge veiledningen som følger med rørkveilen og sørge for at røret er gravd ned før montøren kommer for å blåse fiberen.

?

Hvorfor bør fiberrøret graves ned så raskt så mulig?

Røret til fiberkabelen bør være gravd ned før fiberen blåses da det krever at montør kommer tilbake og skjøter fiberen på nytt dersom det viser seg at røret er for langt eller for kort.

Røret er ikke laget for å ligge oppe på bakken, så det vil svekkes eller ødelegges av sol og ytre påvirkninger. Dersom det er umulig å grave ned røret grunnet eks. tele, snø eller andre forhold, kan røret til nød ligge på bakken frem til det er mulig å grave det ned.

?

Bør jeg dokumentere hvor kabelen er gravd ned?

Vi anbefaler at du lager en skisse over hvor røret er gravd ned på eiendommen og gjerne med dybde røret ligger på. Dette for å unngå at røret blir ødelagt ved senere arbeid på hus eller i hage. Du er selv ansvarlig dersom det oppstår skade på rør og/eller fiberkabel på egen eiendom.

?

Jeg har allerede ett i bakken, kan dette gjenbrukes?

Av erfaring er ofte eldre rør vanskelig å gjenbruke da vi er avhengig av at det røret du har fått utdelt kan trekkes inn i det eksisterende da vi må blåse (og ikke trekke) fiberen i røret du har fått utdelt. Du står selv ansvarlig for å eventuelt legge vårt rør i et annet.

Se mer

Slik graver du selv