Internet of Things enkelt forklart

IoT står for Internet of Things og handler om at alle tingene rundt oss kan kobles til internett. Når tingene er koblet til nett kan de koble seg sammen, snakke med hverandre og med omgivelsene. Dette gjør at vi kan fjernstyre enhetene og samle inn data på en måte som tidligere ikke var mulig. Med IoT kan vi effektivisere arbeids- og forretningsprosesser, redusere kostnader eller skape nye digitale tjenester – og gjennom det øke bedriftens konkurransekraft og lønnsomhet. Mulighetene er endeløse. Her får du en enkel innføring i teknologien.

Hvilke ting kan kobles til nett?

I utgangspunktet kan alle ting kobles til nett – så lenge de har plass til de tekniske komponentene som kreves. Typiske bruksområder i dag spenner fra smarthøyttalere og sporingstjenester til digitale kjørebøker og sensorer som måler temperatur, strøm, luftkvalitet, fuktighet og vann.

IoT reisen for deg som kunde

Produkt

«Tingene» i IoT er fysiske produkter som kan kommunisere over internett. Dette kan være en bil, en drone, et veiskilt eller en sensor. Det er det fysiske produktet som sluttbrukeren kan ta og føle på. Man kan som regel ikke se på produktene at de er koblet til nett.

Enhet

Inne i tingen er det en kommunikasjonsenhet som gjør det mulig for tingen å snakke med omverden. Det er flere viktige faktorer å vurdere når man skal velge kommunikasjonsenhet, som størrelse, riktig nettverksteknologi, strømforbruk og mer. Les mer om IoT hardware

Konnektivitet

For at tingen skal snakke med omverden må den være koblet til internett. Det finnes en rekke ulike nettverksteknologier – faste, mobile eller satelittbaserte nett. Les mer om ulike nettverksteknologier her.

Plattform

Når du etter hvert har et stort antall enheter koblet til nett vil ulike plattformer hjelpe deg med å administrere enhetene eller få innsikt i dataene enhetene samler inn. Plattformene er gjerne skybasert som gir deg fleksibel tilgang og lagring. Med Telenor Managed IoT Cloud Platform kan du enkelt lagre og visualisere innsikten fra dine enheter. Les mer om MIC

Applikasjon

For at sluttbrukeren skal få verdi av tjenesten brukes ofte en applikasjon, typisk en mobil-app og/eller nettside, hvor kunden kan få oversikt eller styre enheten.

Hvordan kan IoT hjelpe din bedrift?

Alt som er koblet til internett kan dele informasjon i sanntid. Med IoT gjøres datainnsamlingen automatisk og uten innblanding fra mennesker slik at du kan samle inn hittil usett data. Når du bruker data fra IoT-enhetene dine i riktige analyseverktøy, kan du raskt ta beslutninger basert på fakta og skape enda mer komplekse analyser av det du måler. Det betyr at mye tidkrevende manuelt arbeid kan bli overflødig og digitaliseres. Eksempler er å automatisere logistikkprosesser, få full kontroll over verdifulle gjenstander eller beitedyr, fjernstyre maskiner fra et kontrollsenter, automatisk vanning av jord basert på fuktighet og styre varmeanlegg basert på faktisk temperatur. Mulighetene er enorme og det er kun fantasien og økonomien som setter en stopper.