IoT reisen for deg som kunde

Produkt

«Tingene» i IoT er fysiske produkter som kan kommunisere over internett. Dette kan være en bil, en drone, et veiskilt eller en sensor. Det er det fysiske produktet som sluttbrukeren kan ta og føle på. Man kan som regel ikke se på produktene at de er koblet til nett.

Enhet

Inne i tingen er det en kommunikasjonsenhet som gjør det mulig for tingen å snakke med omverden. Det er flere viktige faktorer å vurdere når man skal velge kommunikasjonsenhet, som størrelse, riktig nettverksteknologi, strømforbruk og mer. Les mer om IoT hardware

Konnektivitet

For at tingen skal snakke med omverden må den være koblet til internett. Det finnes en rekke ulike nettverksteknologier – faste, mobile eller satelittbaserte nett. Les mer om ulike nettverksteknologier her.

Applikasjon

For at sluttbrukeren skal få verdi av tjenesten brukes ofte en applikasjon, typisk en mobil-app og/eller nettside, hvor kunden kan få oversikt eller styre enheten.